16.05.2023

Lisä- ja täydennyskoulutuksella vastetta tekniikan alojen osaajahaasteeseen

Tekniikan alat kehittyvät kiivaasti, ja uudenlaista osaamista tarvitaan mm. automaation ja robotiikan lisääntymisen myötä. Ammattitaitoiselle työvoimalle on kysyntää lukuisissa tekniikan alojen yrityksissä ympäri Etelä-Savon.  

Sami-Palvelut Oy yhdessä Samiedun kanssa vastaa tekniikan alojen yritysten työvoimatarpeisiin toteuttamalla Ely-keskuksen kilpailuttamaa ja rahoittamaa tekniikan alojen lisä- ja täydennyskoulutusta Savonlinnan alueella yhteistyössä TE-toimiston kanssa.

Koulutuksen tavoitteena on parantaa alueen yritysten työvoiman saatavuutta vahvistamalla tekniikan alan kokemusta omaavien työttömänä tai työttömyysuhan alaisena olevien työntekijöiden ammatillista osaamista vastaamaan yritysten työvoimatarpeita sekä lisätä kiinnostusta tekniikkaa kohtaan.

Monipuolinen koulutuskokonaisuus työssä menestymisen tueksi

Uudistettu tekniikan alojen lisä- ja täydennyskoulutus käynnistyy Savonlinnassa syksyllä 2023 kone-, metalli- ja tuotantotekniikan, sähkö- ja automaatioala​n, rakennusalan​, talotekniikan sekä kiinteistöjen ja ympäristön hoidon aloilla.

Kokonaisuudessaan noin 3 kuukauden mittainen koulutus koostetaan työelämän ja henkilön osaamisen kehittämistarpeita vastaavaksi kokonaisuudeksi sisältäen orientaatiojakson sekä yksilöidyn määrän lisä- ja täydennyskoulutusta. Kokonaisuudessa huomioidaan myös tekniikan aloilla tarvittavat lupa- ja korttikoulutukset.

Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden koulutukseen sisällytetään tarvekartoitetusti suomen kielen opintoja sekä muita työelämän tukipalveluita.

Tiiviillä yritysyhteistyöllä osaajat oikeisiin tehtäviin

Järjestettävä koulutus on työvaltaista ja toteutetaan tiiviissä yhteistyössä alojen yritysten kanssa. Koulutuksella tähdätään yritysten osaamistarpeiden ja henkilöiden kehitettävien osaamisten yhteensovittamiseen – tavoitteena työllistyminen tai henkilökohtaisen osaamispolun jatkaminen esimerkiksi oppisopimuksella.

Tekniikan alojen lisä- ja täydennyskoulutus ei itsessään johda tutkintoon ja on sekä opiskelijoille että yrityksille maksutonta.

Koulutukseen (TekniikkaVäylä-työvoimakoulutus) haetaan TE-toimiston kautta. Haku ensimmäiseen aloitukseen päättyy 11.8.2023.

Jaa artikkeli