25.09.2023

Lisää hyvinvointia Samiedun kaikille kampuksille

Samiedussa on käynnissä opiskeluhuollon vahvistamisen ja kehittämisen hanke, jonka tavoitteena on lisätä opiskelijoiden hyvinvointia Samiedun kaikilla kampuksilla. Hankkeessa toimivana hyvinvointivalmentajana tehtäväni on edistää opiskelijoiden henkistä hyvinvointia ja mielenterveyttä sekä tukea Itä-Savon koulutuskuntayhtymän opiskeluhuoltosuunnitelman toimeenpanoa. Olen mukana kehittämässä yhteisöllistä toimintaa ja tarjoan myös yksilöllistä keskusteluapua opiskelijoille.

Hyvinvointi kuuluu kaikille

Hyvinvointivalmentajana toimin aktiivisesti osana moniammatillista työryhmää, johon kuuluu Ammattiopisto Samiedun opiskeluhuoltohenkilöstö. Tehtävänäni on edistää myös verkostoyhteistyötä ulkoisesti ja talon sisällä. Työtäni raamittaa hyvinvoinnin vuosikello, jota rakennettiin Savonlinnan kaupungilla tarkoituksena tasa-arvoistaa toisen asteen opiskelijoiden hyvinvointia yhtenäisillä linjauksilla.

Työkaluna Opintokamu

Yksi hankkeen toiminnoista on Opintokamu-nettisivun pilotointi Samiedulle. Opintokamu on opiskelijoille ja henkilöstölle tarkoitettu hyvinvointia edistävä palvelu, jota henkilöstö voi käyttää työkaluna opiskelijoiden kanssa. Opiskelijoille Opintokamu tarjoaa konkreettisia tehtäviä ja keinoja kolmeen eri teemaan liittyen: Opiskelu, sosiaaliset suhteet ja tunteet & mieli.

Hanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama. Hankeen budjetti on 50 400 euroa.

Jaa artikkeli