21.06.2021

Luontoalan koulutustarjonta täydentyy Samiedussa

Samiedussa alkaa uusi luonnonvaratuottajan koulutuskokonaisuus, jolla koulutetaan kestävän kehityksen ja ympäristövastuullisuuden sisäistäviä osaajia useille eri aloille. Koulutus sopii erinomaisesti myös luontoalan yrittäjyyttä suunnitteleville tai luonnosta lisäelinkeinoa pohtiville. Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, tutkinnon osat ja lyhytkurssit tarjoavat joustavan opiskelumuodon kaikille. 

– Luontoala on Suomessa voimakkaassa kasvussa eri elinkeinojen aloilla. Innovatiivisia ja viimeisteltyjä tuotteita on tullut markkinoille niin matkailu- ja ravintola-alalla, hyvinvoinnin saralla kuin elintarvikejalosteinakin. Varsinkin metsäsektorille tämä voi tuoda paljon lisätuloa paikallisestikin. Kasvupotentiaalia ja kysyntää luonnonkeruutuotteille on varsinkin kansainvälisillä markkinoilla, luontoalan kehittäjäopettaja Stina Ikonen taustoittaa. 

Opetushallituksen vahvistamat uudet luonto- ja ympäristöalan tutkintoperusteet tulivat voimaan 1.1.2021. Kaikki tutkintoa suorittavat saavat osaamista ympäristövastuulliseen ja kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan sekä toimintaympäristön, ekologian ja lajin tuntemusta. Perusopinnoissa vahvana teemana on myös maastossa liikkuminen ja siellä työskentelyn taidot.

– Jo perusopinnoissa opiskelija saa kattavan käsityksen luonnosta. Kestävän kehityksen ja ympäristövastuullisen toiminnan perusteiden opiskeleminen palvelee millä tahansa alalla jatkossa työskennellessä. Nämä käsitteet ovat tätä päivää, Ikonen kertoo ja lisää, että Samieduun opiskelija on tervetullut mistä päin Suomea tahansa. 

Luonnonvaratuottajan osaaminen liittyy erilaisten luonnontuotteiden keräykseen, käsittelyyn ja jatkojalostamiseen. Luonnontuotteissa Samiedussa keskitytään yrtteihin sekä sieniin ja marjoihin. Opinnoissa korostetaan laadullista ja hygieenistä kestävän kehityksen mukaista toimintaa luonnontuotealalla. 

– Tosiasia on, että luonnontuotealalla on pula raaka-aineesta. Metsistä ja pihoilta löytyy paljon tuloa luonnonkasveissa kerättävien sienten, marjojen ja puukauppojen lisäksi. Ostotilanteessa korostuu myös tuotteen oikea laatu, Ikonen sanoo.  

Opiskelija täydentää osaamistaan valinnaisilla tutkinnon osilla. Opiskeluvaihtoehdoista löytyy muun muassa elintarvikkeiden valmistamista, luonnontuotekasvien viljelemistä sekä hyvinvoinnin tuottamista luonnontuotteilla. Opinnoissa on mahdollista tutustua myös käytännönläheisesti yrittäjyyteen sitä harjoittamalla.

Luonnonvaratuottajan opinnot sopivat myös työelämässä oleville. Koulutuksen voi mutkatta liittää osaksi työelämää. Luonnonvaratuottajan opinnoista voi suorittaa myös pelkästään tutkinnon osia. Luonnontuotteiden keräämisen tutkinnon osalla voi nopeasti lisätä toiminnan ammattimaisuutta. Ilman jatkokäsittelyä tämä on verovapaata tuloa kerääjälle, mutta ostotilaus voi tulla myös kuivatusta tai muuten käsitellystä tuotteesta.  

– Luonnonvaratuottajan koulutus on erittäin joustava sekä hyödyllinen. Tutkinnossa on kullanarvoista sisältöä jopa metsässä liikkumisen ja marjastuksen konkareille. Kerättävillä kasveilla voi täydentää tuloja verovapaasti samoin kuin marjoilla ja sienilläkin, Ikonen täydentää.

Haku luonnonvaratuottajan perustutkintoon avautuu samiedu.fi –sivustolla tällä viikolla. Opinnot alkavat syksyllä 2021 ja ne toteutetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti monimuoto-opiskeluna lähiopetuksessa, verkossa ja työelämässä. Valmisteilla on myös lyhytkursseja luonnonvara-alaan liittyen loppusyksylle 2021.

Jaa artikkeli