15.09.2023

Maksutonta ohjausta yrityksille henkilöstön osaamisen kehittämiseksi

Samiedu toteuttaa kouluttautumiseen kannustavia ohjauksia yritysten henkilöstölle tämän syksyn ja ensi kevään aikana. Kohderyhmänä ovat yritykset, jotka työllistävät 3–149 henkilöä ja joista löytyy vähintään yksi pelkän yleissivistävän koulutuksen varassa työskentelevä henkilö.

Ohjaukset toteutetaan ryhmäohjauksina, joissa voidaan huomioida koko yrityksen henkilöstö eri tasoisine koulutustaustoineen. Ohjaukset kannustavat työntekijöitä osaamisensa kehittämiseen. Niiden sisällöissä keskitytään jatkuvan oppimisen ideologiaan, nykypäivän joustaviin kouluttautumismuotoihin ja opiskelujen rahoitusmahdollisuuksiin. Kunkin yrityksen ala- ja yrityskohtaiset osaamistarpeet kartoitetaan yhdessä yritysjohdon kanssa.

– Ohjauksissa suunnitellaan erilaisia vaihtoehtoja henkilöstön osaamisen lisäämiseksi, ja osallistujat saavat tietoa lähialueen koulutusmahdollisuuksista aina vapaan sivistystyön koulutuksesta ammatilliseen koulutukseen ja korkeakoulutukseen saakka, Samiedun asiakkuuspäällikkö Paula Muhonen kertoo.

Ohjauksia on sovittu syksylle ja osa on jo ehditty onnistuneesti toteuttamaan. Yksi ohjauksessa olleista yrityksistä on punkaharjulainen metallialan yritys Joros Oy, josta ohjaukseen osallistui 17 henkilöä.

– Kannustamme ja tuemme työntekijöitämme osaamisen kehittämisessä, koska henkilöstön osaaminen on yksi yrityksemme tärkeimmistä menestystekijöistä. Ohjaus koettiin motivoivaksi ja kouluttautumismahdollisuudet kiinnostaviksi. Useampi työntekijöistämme onkin jo hakeutunut eritasoisiin koulutuksiin ja usea myös harkitsee lisäkouluttautumista, Joroksen tehtaanjohtaja Sirpa Jokinen sanoo.

Tarvitseeko yrityksesi henkilöstö koulutusta?

Ota yhteyttä asiakkuuspäällikkö Paula Muhoseen: puh. 044 550 6463 tai paula.muhonen@samiedu.fi.

Ohjaukset ovat osa valtakunnallista pilottia

Ohjaukset toteutetaan osana Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen (Jotpan) hallinnoimaa ja rahoittamaa valtakunnallista Hakevan toiminnan pilottia. Pilotti on osa Jotpan tutkimuskokonaisuutta, jossa selvitetään satunnaistettujen koeasetelmien avulla, voiko koulutustiedon jakamisella ja yrityksissä tapahtuvalla ryhmäohjauksella lisätä matalasti koulutettujen ihmisten osallistumista muodolliseen koulutukseen.

Hakevan toiminnan pilotti on kansainvälisesti ainutlaatuinen. Sen valtakunnallisesta 1200 ryhmäohjauksen tavoitteesta Savonlinnaan kohdistuu 17 ryhmäohjausta. Savonlinnassa pilotin toteutus on käynnistynyt kohderyhmäyritysten kontaktoinnilla, joista tähän mennessä on tavoitettu noin 150 yritystä. Pilottia Savonlinnassa toteuttaa Sami-Palvelut Oy yhdessä Ammattiopisto Samiedun kanssa.

Jaa artikkeli