10.10.2023

Matkailulla on potentiaalia tehdä hyvää – myös ympäristölle ja yhteisöille

Matkailu on elinkeinona monille ihmisille, yrityksille ja alueille elintärkeä. Sillä on laaja vaikutus ja se tekee hyvää. Emme kuitenkaan voi ummistaa silmiämme siltä, että matkustaminen kasvattaa hiilijalanjälkeämme ja aiheuttaa pahimmillaan myös haittaa kohdealueilla. Monet matkakohteet ja yksittäiset matkailuyrittäjät tiedostavat jo tämän ja ovat panostaneet vihreämpään liiketoimintaan. Tämä on näkynyt niin matkailumarkkinoinnissa kuin myös käytännön toimissa esimerkiksi hotelleissa ja ravintoloissa.

Vierailimme CE4RT-hankkeen puitteissa lokakuun alussa Lapin matkailuparlamentissa Inarissa. Tapahtuman agendalla oli monipuolisesti erilaisia ajankohtaisia aiheita turvallisuuspolitiikasta talouskriisiin ja positiivisiin vaikuttaviin lappilaisiin matkailutekoihin. Ohjelman keskiössä oli kuitenkin kestävä matkailu ja iloksemme sen uusi ilmenemismuoto; hankkeemme ydin eli uudistava matkailu. On aika keskittää huomio haittavaikutusten vähentämisestä uudistavaan tekemiseen.

Tapahtumassa oman puheenvuoronsa pitänyt Mary Rose Stafford hankkeemme päätoteuttajan taholta Munsterin yliopistosta Irlannista nosti puheessaan esiin vähän kivuliaankin kysymyksen: ”What is enough?” Mikä on tarpeeksi? Koronan aikana matkailijavirrat pysähtyivät, mutta kun pandemia helpotti, ihmiset matkustavat nyt yhä kiivaammin. Tilastot osoittavat, että olemme jo pandemiaa edeltävää aikaa korkeammissa lukemissa, ainakin Lapissa.

Uudistava matkailu tuo uuden näkökulman toiminnan kehittämiseen

Uudistava matkailu, jonka tavoitteena ei ole pelkästään matkailun aiheuttamien haittojen minimointi vaan hyvän tekeminen, antaa uuden näkökulman matkailuyrittäjille kehittää toimintaansa. Millaisilla keinoilla ja toimilla matkailijat voisivat jättää matkakohteen parempaan tilaan kuin se oli ennen matkaa? Kuinka he voisivat tullessaan tuoda ja tehdä hyvää paikallisille yhteisöille? Millainen tuotekehitys tukisi uudistavaa matkailua?

Matkailukontekstissa tulisi kuulla myös paikallista ääntä, sillä se tuo omanlaistaan kestävyyttä, kuten Visit Finlandin Liisa Kokkarinen hyvin korosti. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa on osoitus vastuullisuudesta, ja se on avainasemassa onnistumisessa. Menestyvillä matkakohteilla on paitsi kumppaneidensa myös paikallisten ihmisten hyväksyntä. Paikalliset haluavat alueelleen hyvää, ja on monia keinoja, joilla esimerkiksi luonnon monimuotoisuutta voidaan suojella, säilyttää ja hallita yhdessä.

Yli 100 toimijaa hakeutui uudistavan matkailun pariin

Meillä on edessämme kiinnostava jakso, kun 80 yritystä eri maista ottavat raadin valitsemana hankkeessamme askelia kohti uudistavaa matkailua. Hakijoita projektiin oli yli 100. Hankkeessa voi syntyä uusia matkailutuotteita, jotka tukevat uudistavan matkailun tavoitetta, tai osallistujat voivat aloittaa kokonaisen sertifiointiprosessin. Emme vielä tiedä, mihin polku kenenkin toimijan kohdalla johtaa, mutta olemme vakuuttuneita siitä, että nämä tulevat askeleet todella kannattaa ottaa.

Kuten parlamentissa todettiin, ihmiset tulevat matkustamaan yhä enemmän. Matkailutoimijoilla on vastuullaan mahdollistaa matkailu, joka tekee myös konkreettista hyvää ympäristölle ja yhteisöille. Saimme kuulla inspiroivia esimerkkejä lappilaisilta toimijoilta. Tulisiko ensimmäisenä mieleen lämmittää rakennusta hevosenlannan voimalla? 🙂 Innolla odotamme, mitä vielä syntyykään ympäri Suomen ja Euroopan. Yhtälailla, kuin Juutuanjoki (kuvassa) Inarissa virtaa vahvana, meidän on mentävä rohkeasti uusin askelin eteenpäin.

”The end of deteriorating. The era of regenerating.”

Jaa artikkeli