28.04.2022

Metsäalan osaajat -hanke puuhuoltoalan kannattavuuden ja työhyvinvoinnin asialla

Etelä- ja Pohjois-Savon alueella järjestetyssä, Metsäalan Osaajat – 2020 hankkeessa (1.6.2019-31.5.2022), käsiteltiin puuhuoltoalan kannattavuuden heikentymistä ja työhyvinvoinnin vaikutusta tuottavuuteen. Hankkeeseen osallistui 18 puuhuoltoalan yritystä, josta 16 oli metsäkoneyrityksiä ja 2 puutavara-autoyrityksiä.

Hankkeen toimenpiteet keskittyivät suoraan kentälle; yrityskartoituskännit, kuljettajien haastattelut sekä työmaakuvaukset dronella ja muilla siirrettävillä kuvausvälineillä liikuttivat projektityöntekijöitä autossa yhteensä n. 10 000 kilometriä paikasta toiseen. Hankkeen toiminta-alue sijoittui välille Parikkala-Heinola-Kuopio.

– Tietoa ja haastatteluja kerättiin talteen ja dataa analysoitiin. Teimme havaintoja tuottavuuteen ja työhyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä, joita olikin melkoisesti johtuen haastavista työskentelyolosuhteista ja työajoista sekä aikatauluista, kertoo hankkeen Samiedun vastuuhenkilö Petri Leirivirta.

Kehittämistyön tuloksia

Vaikka Covid-19 haittasikin hankkeen toimintaa melkein koko ajan, järjestettiin hankkeessa kuitenkin työhyvinvointitapahtumia ja Lean-tilaisuuksia. Osallistuneille yrityksille viestittiin projektityöntekijöiden havainnot ja yrityskohtaisesti suositellut kehittämistoimet. Yritysten johtohenkilöille tarjottiin mahdollisuus osallistua henkilöstöjohtamisen analyysiin.

– Hankkeen aikana kehittyi muutama uusi toimintamalli, joista esimerkkeinä mainittakoon yrityksen sähköinen perehdytyskansio sekä kustannuslaskuri metsäkone- ja puutavara-auton toiminnan tukemiseksi, Leirivirta kertoo.

Hankkeen aikana valmistui opinnäytetöitä yhteistyössä XAMK:n opiskelijoiden ja hankkeeseen osallistuneiden yritysten kanssa.

Luonto ja ympäristö huomioitiin hankkeessa

Vaikka hankkeessa työskenneltiin pitkälti koneiden, laitteiden ja ihmisten parissa, hankkeessa huomioitiin suunnitelman mukaisesti myös luonto ja ympäristö.

Työmailla seurattiin korjuutyön laatua, ja korjuujäljen omavalvonnan avulla tarkkailtiin luontoarvojen huomioonottamista. Hankesuunnitelman mukaisesti huomiota kiinnitettiin vesiensuojeluun ja luontokohteiden käsittelyyn. Tavoitteena on, että korjuutyössä tunnistetaan kaikki käsittelyalueen luontokohteet ja otetaan ne huomioon metsänkäsittelyssä.

Uusia kontakteja ja koulutustarpeita

Hankkeen aikana saatiin runsaasti uusia kontakteja puuhuoltoalan yrityksiin ja henkilöihin.

– Tunnistimme puuhuoltoalan heikon talouskehityksen ongelmakohdat sekä koulutuksen laadun merkityksen ja vaikuttavuuden yrityksen taloudelliseen tulokseen, Leirivirta sanoo.

– Hyvin koulutettu ja hyvinvoiva työntekijä ja yrittäjä pystyy ennakoimaan vaikeat sekä kuormittavat tilanteet ja selviämään niistä paremmin eteenpäin, Leirivirta jatkaa.

Ilmainen keväthuolto päätöswebinaarissa

Metsäalan osaajat -hankkeen päätöswebinaari on to 12.5. klo 9-12. Webinaari tarjoaa maksuttoman keväthuollon puuhuoltoketjun toimijoille ja alasta kiinnostuneille. Avauspuheenvuoron pitää pitkäaikainen maa- ja metsätalousministeri, nykyinen kansanedustaja Jari Leppä. Teemoina ovat puuhuoltoketjun kannattavuus, Lean-menetelmät, digitaaliset sovellukset ja hyvinvointi.

Ilmoittaudu mukaan 6.5. mennessä osoitteessa: www.lyyti.in/me2020

Hankkeen osatoteuttajina olivat Samiedu sekä Esedu ja hankkeen hallinnoija oli XAMK.

Jaa artikkeli