16.02.2021

Metsämiesten Säätiön stipendi Samiedun taitovalmentaja Jarmo Partaselle

Ammattiopisto Samiedun taitovalmentaja Jarmo Partaselle on myönnetty Metsämiesten Säätiön ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi. Stipendin arvo on 500 euroa.

Stipendiä esittivät Itä-Savon koulutuskuntayhtymän Ammattiopisto Samiedusta toimialajohtaja Kirsi Kautonen, opettajat Eero Knaapi, Hanne Liukko, Jari Ollikainen, Raija Peippo ja Jari Turtiainen sekä tiimipäällikkö Anne Taiponen.

Stipendin perusteluksi he toteavat seuraavaa:
”Jarmo on pitkän linjan metsämies, jolla on huomattava määrä osaamista, kokemusta ja tietoa, jota hän jakaa auliisti ja tyylikkäästi tekemättä itsestään suurta numeroa. Positiivisen utelias ja ahkera ote elämään on taannut pärjäämisen erilaisissa työtehtävissä. Jarmon panos työyhteisössä Samiedun metsätiimissä on merkittävä. Hän osaa ottaa rakentavasti kantaa asioihin samalla myönteisesti huomioiden työtoverit eri tilanteissa. Hänellä on kyky jakaa auliisti tietojaan, auttaa tilanteen niin vaatiessa ja ohjata omalla toiminnallaan tilanteet opetuksen kannalta hyvään lopputulokseen. Jarmo on mitä parhain työkaveri, opiskelijoiden tuki, pelikentän moniosaaja, ja epäilemättä kaikilla on hyvää kerrottavaa hänestä.”

Metsämiesten Säätiö haluaa nostaa ”Työyhteisön hyvä tyyppi”-stipendillä esille arjen työyhteisösankareita metsäalalla, sillä osaava ja motivoitunut ihminen on metsäalan tulevaisuuden keskeisin menestystekijä ja alan toimintakulttuurin rakentaja.

 Stipendin myöntämisperusteina ovat:

  • itsensä johtaminen (innostuu arjen onnistumisista ja kannustaa onnistumaan, uskaltaa pysähtyä ja olla läsnä)
  • vastuun ottaminen (tunnistaa omat ja muiden mahdollisuudet, huolehtii työkavereista, suhtautuu rohkeasti uuteen)
  • oppii ja opastaa (on vastuullisesti utelias ja valmis kehittymään, innostuu työelämän monimuotoisuudesta ja ajattelun laajuudesta)
  • sekä rehdin ja luotettavan metsämieshengen ylläpitäminen

Metsämiesten Säätiö on 1948 perustettu yleishyödyllinen säätiö, jonka tehtävänä on metsäalan kehittäminen sekä alalla toimivien ihmisten hyvinvoinnin edistäminen. Säätiö jakaa oman sijoitustoimintansa tuottoa alalle tavoitteellisin apurahoin ja stipendein.

Myönnetyistä Työyhteisön Hyvistä Tyypeistä tiedotteet Säätiön verkkosivulla ja lisätietoa stipendeistä: www.mmsaatio.fi/stipendit

Jaa artikkeli