09.05.2022

Samiedun opiskelijoille lukion opintojaksoja joustavasti verkossa

Samiedun ja Otavian Nettilukion yhteinen eSilta-hanke luo opiskelijoillemme mahdollisuuksia yhdistää entistä joustavammin lukion verkko-opintoja osaksi toisen asteen opintoja. Talvella opiskelijoille tehdyssä alkukartoituskyselyssä selvisi, että niin lähiopintoina kuin verkossa ammatillista tutkintoaan suorittavilla opiskelijoillamme on kiinnostusta monipuolistaa opintojaan ja suorittaa lukiokursseja yksittäisissä oppiaineissa myös verkossa.

Suorittamalla yhden tai useamman lukion opintojakson voi esimerkiksi kehittää kielitaitoaan englannissa ja ruotsissa, syventää osaamistaan matematiikassa tai opiskella vaikkapa fysiikkaa tai psykologiaa. Oman osaamisen kehittämisen lisäksi tehdyt lukio-opinnot edistävät ammatillisen tutkinnon suorittamista. Lukio-opinnoilla voit korvata pakollisia ja valinnaisia YTO-opintoja (yhteiset aineet). Lisäksi niitä voidaan myös tunnustaa osaksi ammatillisia valinnaisia opintoja.

Samiedun opiskelijana voi suorittaa Nettilukiossa maksuttomasti lukio-opintoja täysin ajasta ja paikasta riippumatta. Opinnot on rakennettu Nettilukion omaan Muikku-oppimisympäristöön, jossa voi edetä opinnoissa omaan tahtiin. Opiskelijoiden käytössä on kuitenkin jatkuvasti opettajan tuki. Opintojaksojen verkkoalustalla on selkeät ohjeistukset, monimediainen materiaali ja oppimisessa edetään oppimispäiväkirjan ja harjoitus- sekä arvioitavien tehtävien avulla. Perinteisiä kokeita ei ole, vaan lopussa sinulla on verkossa näyttötapaaminen opettajan kanssa. 

Aiheesta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä opinto-ohjaaja Matti Heinoseen. Yhdessä suunnittelemme kullekin opiskelijalle sopivan opintokokonaisuuden. Nettilukion tarjontaan pääsee tutustumaan tarkemmin oppilaitoksen sivuilta.

Yhteistyöterveisin,
Matti Heinonen, opinto-ohjaaja

Jaa artikkeli