30.08.2021

Omalla koulutuspolulla – kohti mielekästä (työ)elämää Etelä-Savossa?

Onko Etelä-Savossa mielekästä opiskella, tehdä työtä ja elää? Koulutusportti-hankkeen päätavoitteina ovat Etelä-Savon maakunnan profiilin nostaminen koulutusmaakuntana, alueen veto- ja pitovoiman lisääminen, parempi työelämään kiinnittyminen ja koulutustason nosto. Sitran Tulevaisuusbarometri tukee hankkeen tavoitteita. Tulevaisuusbarometrissä (Etelä-Savon maakuntaraportti) kävi ilmi, että eteläsavolaiset haluavat seuraavan 10 vuoden aikana lisää työpaikkoja alueelle, ja keskimääräistä tärkeämpänä pidettiin maakunnan elinvoimaisuuden kasvattamista.

Vaikka Etelä-Savon elinvoima ei näytä erilaisten tilastojen ja tutkimusten valossa juuri nyt kovin hyvältä, niin hyvä uutinen kuitenkin on se, että Etelä-Savosta valmistuneet opiskelijat työllistyvät usein Etelä-Savoon. Tämä voisi olla sellainen johtolanka, jota kannattaisi seurata. Jos yhä useampi opiskelija päätyisi opiskelemaan eteläsavolaiseen oppilaitokseen, voisiko se useimmiten johtaa työelämään kiinnittymiseen alueella ja sitä myötä tulevaisuuteen elinvoimaisemmassa Etelä-Savossa? Entä millaisia positiivisia ura- tai opiskelutarinoita Etelä-Savossa on jo nyt? Näistä kertomalla voimme vaikuttaa siihen, millaisena Etelä-Savo nähdään.

Kurkistus tulevaisuuteen

Koulutuksen kehittäminen lähtee pitkälti työelämän tarpeista. Sitran (2021) yritys-oppilaitoskyselyssä kartoitettiin tulevaisuuden vaikuttavimpia megatrendejä yrittäjien näkökulmasta. Työn merkityksellisyys koettiin nousevan koko ajan entistä tärkeämmäksi. Vaakakupissa painavat kyselyn mukaan myös työn ja yritystoiminnan digitalisoituminen sekä automaatio, kasvava pula työvoimasta ja osaajista sekä verkostomaisen toiminnan kasvava merkitys. Pientä painoarvoa saivat myös kiertotalous, ekologinen kriisi sekä työurien pirstaloituminen ja työnteon muotojen moninaistuminen.

Etelä-Savossa on vähentynyt 6 000 työpaikkaa kymmenessä vuodessa vuosien 2008-2018 aikana eri toimialoilla. Nyt ja tulevaisuudessa työtä on tarjolla erityisesti sosiaali- ja terveysalalla sekä joillakin teollisuuden aloilla (Etelä-Savon Elykeskus, työllisyyskatsaus 2021). Myös matkailu -ja ravitsemisala potee kovaa työvoimapulaa erityisesti sesonkiaikoina. Näillä aloilla etätyön mahdollisuudet ovat vähäiset, joten tekijöitä tarvitaan tänne Etelä-Savoon. Toisaalta monissa ammateissa voi tehdä töitä vaikka mökkilaiturilta käsin. Myöskään kaikilta opiskelijoilta ei vaadita jatkuvaa fyysistä läsnäoloa kampuksilla, vaan trendinä on, että opinnot siirtyvät mahdollisuuksien mukaan koko ajan enemmän verkkoon.

Etelä-Savon maakuntastrategiassa on määritelty, että vuonna 2030 koulutuksen järjestäjien yhteistyö on maakunnassa vahvaa ja oppijoiden siirtyminen koulutusasteiden sekä oppilaitosten ja työelämän välillä on tehty helpoksi ja sujuvaksi. Siinä riittää tavoitetta niin Koulutusportti-hankkeen toimijoille kuin kaikille muillekin koulutuksen ja työelämän toimijoille ja koko elinkeinoelämälle. Strategiaan on kirjattu myös, että vuonna 2030 Etelä-Savo profiloituu vahvemmin koulutusmahdollisuuksien maakuntana. Tähän liittyy toimijoiden vahva viestinnällinen yhteistyö, jonka ensiaskeleita on otettu nyt Koulutusportti-hankkeessa.

Keitä ne on ne osaajat?

Tulevaisuuden koulutuspolut rakennetaan yksilöllisesti ja niistä viestitään asiakas- eli opiskelijalähtöisesti. Toteutuakseen tämä vaatii kohderyhmien tunnistamista ja heidän tarpeidensa ymmärtämistä. Hankkeessa on tunnistettu neljä Etelä-Savon koulutuksen pääkohderyhmää:

 • uuden alun etsijät
 • oman työtehtävän murroksessa olevat
 • osaamisen päivittäjät
 • tutkintoon kouluttautuvat.

Näistä jokainen profiili kätkee sisäänsä vielä erilaisia elämäntilanteita ja erityispiirteitään. Uuden alun etsijä voi olla esimerkiksi paluumuuttaja. Oman työtehtävän murroksessa oleva henkilö voi olla vaihtamassa työtä esimerkiksi haastavien työllisyysnäkymien vuoksi.  Kohderyhmien hahmottaminen avaa tietä syvemmälle profiloinnille. Vaikka koulutuksen tavoitteet vaihtelevat kohderyhmien kesken, voivat päätöksenteon tavat ja ohjauksen tarpeet olla kuitenkin samankaltaisia.  Hankkeessa tunnistettiin ymmärryksen tueksi vielä kolme opiskelijaprofiilia työpajojen, haastatteluiden, kyselyn ja aiemman tutkimustiedon perusteella:

 • määrätietoinen
 • tunnollinen
 • ajelehtija

Määrätietoinen opiskelija on usein itseohjautuva ja aktiivinen. Tunnollinen opiskelija taas kaipaa ryhmän tukea ja varmuutta. Ajelehtija voi puolestaan elää enemmän hetkessä tai olla jopa pudokas tai alisuorittaja. Totesimme työpajassamme, että mikään näistä profiileista ei ole itsessään positiivinen tai negatiivinen. Meissä jokaisessa voi olla esimerkiksi hetkessä elävää ajelehtijaa jossain elämämme vaiheessa.


Kuitenkin monien mahdollisuuksien Etelä-Savo?

Hankkeen alkukartoituksessa selvitettiin Etelä-Savon koulutuksen vahvuuksia. Kärkisijoille pääsivät osaava ja innostunut koulutustoimijoiden joukko, koulutustarjonnan monipuolisuus sekä kova tahtotila kehittää. Myös toimiva työelämäyhteistyö sekä ajan hermolla oleva koulutus (kuten verkko-opiskelun mahdollisuus) nousivat vahvuuksissa hyvin esille. Kehitettävää löydettiin vielä esimerkiksi kulkuyhteyksien parantamisessa sekä kansainvälisessä yhteistyössä. Elämän helppous ja arjen sujuvuus sekä luonnon merkitys hyvinvoinnin lisääjänä nousivat keskeisiksi vetovoimatekijöiksi. 

Etelä-Savossa on hyvin monipuolinen elinkeinorakenne. Esimerkiksi:

 • matkailun osuus BKT:sta on suurempi kuin keskimäärin Suomessa
 • Metsien taloudellinen merkitys on hyvin suuri
 • palvelualoilla työskentelee 2/3 työikäisistä
 • Etelä-Savossa on 2 300 maatilaa, ja luomutilojen osuus suurempi kuin Suomessa keskimäärin
 • Yrittäjien osuus on maan toiseksi suurin

(Etelä-Savon Elykeskus, työllisyyskatsaus 2021.)  

Itse paluumuuttajana voin allekirjoittaa ajatuksen, että Etelä-Savossa on enemmän mahdollisuuksia, kuin mitä ensi ajattelemalta uskoisi. Työelämässä on mahdollisuus edetä, kun vain pääsee opintojen jälkeen oikealle polulle ja on aktiivinen ja avoin uusille mahdollisuuksille. Verkostoitumisen merkitystä ei voi korostaa liikaa. Arki on melko mutkatonta ja etenkin perheen kanssa elämä tuntuu mukavalta ja turvalliselta. Oma auto on usein kyllä suositeltava olla liikkumista varten.

Kun koko maailma on nykyään muutaman klikkauksen päässä, ei fyysinen sijainti ole kuitenkaan rajoite enää kovinkaan monelle asialle. Orastavaa kiinnostusta leppoisaa maakuntaamme kohtaan voi havaita taas yhden vilkkaan matkailukesän kautta, mutta myös niissä muutamissa tutuissa ja tutun tutuissa, joiden muuttoauton keula on jo kääntynyt kohti Etelä-Savoa.

Onko sinulla mielenkiintoinen eteläsavolainen tarina, jonka haluaisit jakaa? Kerro se meille!

Sini Laukkanen
Koulutusportti -hanke

Jaa artikkeli