13.12.2021

Opetuksessa tuodaan esille yrittäjämäistä ajattelua

NY-yrittäjyys kiinnostaa jalkojenhoidon opiskelijoita

Jalkojenhoito ammattina kiinnostaa. Ammattiopisto Samiedun terveysalan ammattitukinnon jalkojenhoidon osaamisalan vastuuopettaja Heidi Venäläinen kertoo, että koulutukseen riittää hakijoita ja hyviä sellaisia.

– Hakijoilla on oltava taustalla sosiaali- tai terveysalan koulutus sekä kokemus tai muutoin haettu osaaminen. Opiskelijat ovatkin erittäin motivoituneita ja palavat halusta kokeilla esimerkiksi uusia välineitä.

Venäläinen arvioi, että moni terveysalan ammattilainen hakeutuu koulutukseen, koska haluaa vaihtelua työnkuvaansa tai laajentaa uravaihtoehtojaan.

– Kokonaan pois alalta ei olla välttämättä lähdössä, mutta jotain uutta kuitenkin halutaan tehdä. Kyseessä on palveluammatti, jossa työskentely on palkitsevaa.

Käytännönläheistä opiskelua

Venäläinen kuvaa jalkojenhoidon opiskelua hyvin käytännönläheiseksi. Monimuoto-opetuksena toteutettava koulutus koostuu teoria- ja lähiopinnoista. Teoriaopinnot suoritetaan verkossa ja lähiopintoja on kerran tai kahdesti kuukaudessa Samiedun Humanian kampuksella.

– Koska opiskelijat ovat jo terveysalan ammattilaisia, opiskelussa siirrytään konkreettiseen tekemiseen heti, kun perustiedot ovat hallussa. Käytännössä opiskelijat pääsevät kokeilemaan asiakastyöskentelyä parin kuukauden opintojen jälkeen. Tosin alussa hoidettavat ovat usein opiskelijan omia tuttuja.

Jalkojenhoidon osaamisalan monimuotokoulutus kestään noin puolitoista vuotta. Tutkinnon pakollisia osia ovat ammattiosaajana toimiminen terveysalalla ja jalkojenhoitotyössä toimiminen. Valinnaiseksi tutkinnon osaksi yhä useampi opiskelija valitsee sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrittäjänä toimimisen.

– Moni miettii vakavasti yrittäjyyttä ainakin sivutoimisesti. Se tuo paitsi vastuuta myös vapautta ja tarjoaa vaihtoehdon usein hektiselle lähihoitajan tai sairaanhoitajan työlle.

NY-yrittäjä voi tehdä harjoitushoidot yrityksessään

Samiedussa kannustetaan yrittäjyyteen. Venäläinen sanoo, että HOKS-ohjaajana hän kertoo opiskelijoille jo opintojen alkuvaiheessa Vuosi yrittäjänä -ohjelmasta, johon osallistuva opiskelija voi harjoitella yrittäjyyttä perustamalla Nuori Yrittäjyys -yrityksen.

– Näin opiskelija pääsee makustelemaan ajatusta yrittäjyydestä. Tosiasia kuitenkin on, että monimuoto-opiskelijan on tehtävä harjoitushoitoja itsenäisesti, ja NY-yrittäjyys tarjoaa siihen hyvän keinon.

Venäläinen kertoo, että päätös NY-yrityksen perustamisesta on tehtävä 3–4 kuukauden kuluttua opintojen aloittamisesta, sillä Vuosi yrittäjänä -ohjelma kestää tavallisesti vuoden. Siinä ajassa karttuu sekä ammattitaito että yrittäjäosaaminen.

– NY-yrittäjä toimii oikean yrittäjän tavoin eli hän esimerkiksi laatii yrityksestään kannattavuuslaskelmat, hinnoittelee palvelunsa opiskelijahintaisesti ja laskuttaa asiakkaita normaalisti. Opiskelija tekee myös laite- ja materiaali-investoinnit.

Venäläinen muistuttaa, että terveysalalla yrittäjänä toimimiseen tarvitaan lupa AVIlta.

– Nämäkin asiat tulevat NY-yrittäjille tutuksi jo opintojen aikana.

Opettajat antavat konkreettista tukea

Venäläinen pitää NY-yritystä hyvänä ponnahduslautana yrittäjyyteen. Omaa rooliaan ammattiopettajana suhteessa NY-yrittäjiin hän kuvaa rohkaisijaksi. Usein myös konkreettinen ammatillinen tuki on tarpeen.

– Opiskelija voi laittaa minulle esimerkiksi tietosuoja-asiat huomioiden kuvan jostain asiakkaansa jalkaongelmasta, johon autan sitten löytämään ratkaisun.

Venäläinen suosii yrittäjämäistä ajattelua myös opetuksessaan, ja haastaa opiskelijat miettimään asioita yrittäjän näkökulmasta.

– Harjoitellessamme hoitolassa yhdessä eri tekniikoita sekä eri aineiden ja välineiden käyttöä heitän opiskelijoille mietittäväksi esimerkiksi hinnoitteluun, markkinointiin ja välinehankintoihin liittyviä asioita.

Opettajien ohella NY-yrittäjien tukena on koko valtakunnallinen NY-yhteisö.

– NY-yhteisö on kannustava, ja porukasta saa voimaa omaan tekemiseen!

Jaa artikkeli