02.10.2023

Opiskelija- ja työelämäpalautteemme ovat erittäin hyvällä tasolla

Saimme opiskelijoilta ja työelämältä erittäin hyvät arvosanat valtakunnallisissa ammatillisen koulutuksen palautekyselyissä. Opiskelijapalautteen tulokset kertovat opiskelijoiden kokemuksista koulutuksen järjestämiseen ja vaikuttavuuteen liittyen. Työpaikkakyselyssä mitataan työnantajien tyytyväisyyttä oppilaitoksen toimintaan toteuttaa työpaikalla tapahtuvaa koulutusta.

Samiedusta valmistuneet opiskelijat antoivat oppilaitokselle arvosanan 4,2 asteikolla 1–5. Kyselyyn vastasi 81 % valmistuneista. Koko Suomessa palautteiden keskiarvo oli 4,1 ja vastausprosentti 50 %. Meillä tutkintokoulutuksen aloittaneet opiskelijat antoivat Samiedulle arvosanaksi 4,4. Vastanneiden osuus oli 67 % aloittaneista opiskelijoista. Koko Suomessa aloittaneiden opiskelijoiden tyytyväisyys oli tasolla 4,3 vastausprosentin ollessa 39 %.

– Opiskelijamme ovat erittäin tyytyväisiä yksilöllisen opiskelusuunnitelman toteutumiseen, työpaikalla tapahtuvaan koulutukseen, opetuksen ja ohjauksen laatuun sekä yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun. Koulutuksen aikana saatu osaaminen ja ammattitaito, jota opiskelijat pystyvät hyödyntämään, koetaan erittäin hyväksi, kehitysjohtajamme Jonna Kokkonen kertoo.

Työpaikat, joissa opiskelijoitamme on ollut hankkimassa osaamista, ovat erittäin tyytyväisiä koulutussopimus- ja oppisopimusyhteistyöhön sekä kokonaisuudessaan Samiedun toimintaan järjestää työpaikalla tapahtuvaa koulutusta.

Työpaikat antoivat Samiedulle kokonaisarvosanaksi 4,4 asteikolla 1–5. Koko Suomessa vastaava keskiarvo oli 4,3. Työpaikkakyselyyn vastanneiden osuus mitataan suhteessa työpaikkajaksojen pituuksiin. Samiedussa kyseinen vastausprosentti oli 42 % ja koko Suomessa 32 %.

– Opiskelijoilta ja työelämältä saatu palaute on erittäin tärkeää, ja se on tiivis osa Samiedun laadunhallintaa. Ammatillisen koulutuksen valtakunnallinen opiskelija- ja työelämäpalaute ohjaa koulutustemme ja toimintamme kehittämistä, Kokkonen sanoo.

Opiskelijalle palautekysely lähetetään kaksi kertaa opintojen aikana: aloitusvaiheessa ja päättövaiheessa. Työelämän palautekyselyt lähetetään niille työpaikoille, joissa on oppisopimukseen tai koulutussopimukseen perustuen ohjattu ammatillisen koulutuksen opiskelijoita. Yllä kuvatut palautteet on analysoitu ajalta 1.1.2022–30.6.2023.

Opiskelijapalautteiden tuloksia voi tarkastella tarkemmin opetushallinnon Vipunen-tilastopalvelussa.

Jaa artikkeli