11.02.2022

Opiskelijapalvelut on opiskelijan tukena koko opintojen ajan

Opot, opintosihteerit, ohjaajat, palveluohjaajat, erityisopettaja, kuraattori, terveydenhoitajat ja useat muut asiantuntijat ovat Samiedussa opiskelijan tukena koko opintojen ajan.

– Opiskelijapalvelut ohjaa ja tukee opiskelijoita, huolehtii opiskelijoiden hyvinvoinnista sekä varmistaa opiskelijahallinnon tietojärjestelmien ajantasaisuuden ja kehittää järjestelmiä sekä opiskelijalle tarjottavia palveluita, pedagoginen päällikkö Eeva-Liisa Metsäluoto kertoo.

Opiskelijapalveluihin voi ottaa yhteyttä monin eri tavoin ja eri aikoina, myös iltaisin. Tiimin asiantuntijat tavoittaa Samiedun kampuksilta, mutta heihin saa helposti yhteyden myös puhelimella, tekstiviestillä, sähköpostilla, Wilma-viestillä, Teamsilla, Skypellä, WhatsApp-viestillä ja chatillä.

Opiskelijapalvelut koostuu kolmesta tiimistä, jotka yhdessä takaavat opiskelijalle yksilöllisen ja moniammatillisen tuen ja ohjauksen.

Hakija- ja opiskelijapalvelut

Hakija- ja opiskelijapalvelut -tiimi vastaa hakijoiden ja opiskelijoiden sujuvasta asioinnista kaikissa opintojen vaiheissa, aina hakuvaiheesta opiskelijan valmistumiseen saakka. Tiimi tuottaa Samiedun opintotoimisto- ja opiskelijahallinnon palveluita kaikkien asiakkaiden sekä koko organisaation erilaisiin tarpeisiin.

– Opintotoimisto palvelee asiakkaita monikanavaisesti Pohjolankadun kampuksen info-pisteessä, puhelimitse, sähköpostitse sekä chatin välityksellä, opiskelijahallinnon suunnittelija Kirsi Laine kertoo.

Opintotoimistossa opintosihteerit neuvovat rautaisella ammattitaidolla mm. koulumatkatuen hakemisessa ja muiden opintoetuuksien hakemiseen liittyvissä kysymyksissä. Heidän toimestaan opiskelijaksi hakevat saavat tiedon valintapäätöksistä. Opintotoimistosta voi tilata opiskelutodistuksen tai opintorekisteriotteen ja opintotoimistossa valmistetaan myös tutkintotodistukset tai lisäkoulutustodistukset opintojen päättyessä. Info-pisteessä vastataan lisäksi Samiedun vaihteen puheluihin ja ohjataan kampukselle tulevat vieraat oikeaan suuntaan.

Opiskelijahallinnossa työskentelevät järjestelmäasiantuntija, koulutussuunnittelija ja opiskelijahallinnon suunnittelija. Tämän kolmikon yhteisenä vastuualueena on opiskelijahallintojärjestelmien ylläpito, kehittäminen sekä järjestelmistä saatavan tilastotiedon tuottaminen vaadittavia raportteja varten. Lisäksi vastuulla on oppisopimusten hallinnointi mukaan lukien etuuksien maksatukseen liittyvät tehtävät.

Oppimisen tuki ja opiskelijahuolto

Oppimisen tuki ja opiskelijahuolto -tiimi edistää opiskelijan oppimista, fyysistä ja psyykkistä terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia sekä huolehtii koko Samiedun oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista sekä oppimisympäristöjen terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Tiimi on opiskelijan hyvinvointia kannatteleva moniammatillinen verkosto, jossa työskentelee ohjaajia, palveluohjaajia, erityisopettaja, terveydenhoitajat, kuraattori ja muita eri ammattiosaajia kolmesta organisaatiosta: Samiedusta, Sosterista ja Savonlinnan kaupungilta.

– Autamme opiskelijaa monissa terveyteen, oppimiseen ja opiskeluun liittyvissä asioissa kuten asuminen, päivärytmi, mieliala, kiusaamistapaukset, oppimiseen liittyvät pulmat tai vaikka ihmissuhteet, erityisopettaja Satu Huttunen kertoo.

Jatkuva oppiminen ja ohjaus

Jatkuvan oppimisen ja ohjauksen tiimi huolehtii sujuvan ja laadukkaan ohjauksen suunnittelusta, toteutuksesta ja kehittämisestä, ohjauksen kehittämishankkeiden toiminnan ja tulosten integroitumisesta koko Samiedun toimintaan sekä jatkuvan oppimisen palveluiden edistämisestä. Tiimissä työskentelee opinto-ohjaajia, ohjauksen hankkeita toteuttavia opettajia ja ohjaajia sekä oppisopimuksen ja jatkuvan oppimisen asiantuntijoita.

– Tiimimme palvelee asiakkaita ohjaten opintoihin hakeutuvia, opiskelijoita, työttömiä työnhakijoita, ammatinvaihtajia taikka uutta uraa suunnittelevia, sekä tekee myös ura- ja opinto-ohjausta opintojen eri vaiheissa. Tiimin asiantuntijat opastavat myös Samiedun henkilöstöä erilaissa ohjaukseen liittyvissä erityiskysymyksissä, opiskelijapalveluiden projektiasiantuntija Tanja Andersin-Soini kertoo.

Yhteystiedot

Opiskelijapalveluiden yhteyshenkilöt ja heidän vastuualueensa löydät tästä linkistä.

Jaa artikkeli