15.09.2023

Opiskelijat jalkautuivat markkinointitehtäviin

Oppilaitos-yritysyhteistyölle on tilausta markkinointiviestinnän saralla. Yritysyhteistyössä opiskelijat oppivat asioita käytännön tehtävien kautta sekä harjoittelevat vuorovaikutus- ja viestintätaitoja aidoissa työelämätilanteissa. VAU – Vauhtia viestintään palvelumuotoilusta -hankkeessa on pilotoitu erilaisia tapoja toteuttaa yritysyhteistyötä markkinointiviestinnässä. Samiedun markkinointiviestinnän lähiryhmät ovat osallistuneet jo kahtena syksynä peräkkäin aktiviisesti markkinointiviestinnän toimeksiantojen toteuttamiseen.

Tänä syksynä Samiedun 3. vuoden merkonomiopiskelijat toteuttivat toimeksiantoja mm. SavonLuotsi Leaderille, joka on paikallinen maaseudun kehittämisyhdistys. Toimeksiannossa toivottiin asiakastarinoita SavonLuotsi Leaderin verkkosivuille. Toteutetuista kehittämishankkeista projektiin valittiin mukaan Rantasalmen 4H-yhdistyksen Nuorten Ekotekopiste -hanke, jossa avattiin Rantasalmelle uusi kierrätysmyymälä sekä Savonrannan VPK:n toteuttama Lähtövarmuus 2020 -hanke, jossa koulutettiin lisää C-ajokortillisia aktiiveja VPK:n toimintaan. 

Aitoja työelämän oppimisympäristöjä

Nuorten Ekotekopiste -hanke vei opiskelijat tutustumaan hankkeessa avattuun kierrätysmyymälään Rantasalmelle. Kierrätysmyymälässä opiskelijat haastattelivat hankkeen edustajaa Terhi Piispa-Helisteniä. Savonrannan VPK puolestaan oli toteuttanut hankkeen, jossa koulutettiin lisää C-ajokortillisia henkilöitä VPK:n toimintaan. Opiskelijat vierailivat VPK:n tiloissa Savonrannalla ja haastattelivat Savonrannan VPK:n ryhmänjohtajia Kari ja Raija Jääskeläistä.

Haastatteluiden tavoitteena oli selvittää, kuinka yhteistyö SavonLuotsi Leaderin kanssa oli koettu, miten hankeprosessi oli sujunut ja millainen vaikutus toimenpiteillä oli ollut alueeseen ja hankkeen kohderyhmään. Kierrätysmyymälään sekä Savonrannan VPK:n toimintaan tutustuminen paikan päällä helpotti asiakastarinoiden hahmottamista. Ohjaajan ja opettajan roolit opiskelijoiden tukemisessa, tarinoiden synnyssä sekä viestinnässä toimeksiantajalle olivat kuitenkin merkittävässä roolissa prosessissa. 

Toimeksiantojen paras anti oli opiskelijoiden oppimisympäristöjen laajentuminen luokkahuoneen ulkopuolelle. Kierrätysmyymälään tutustuminen Rantasalmella toi uusia näkökulmia niin kierrätysteemaan kuin yrittäjämäiseen toimintatapaan. Samalla opiskelijat saivat arvokasta vuorovaikutuskokemusta. Vierailu Savonrannalla ja tutustuminen VPK:n toimintaan sai opiskelijat ajattelemaan vapaaehtoistyön vaikutusta alueen elinvoimaisuuteen. Vaikka tavoitteena oli markkinointiviestinnän taitojen oppiminen, projektin anti siihen osallistuville oli kuitenkin enemmän.

Ohjaukseen on varattava aikaa

Yritysyhteistyö vaatii ohjausta, suunnittelua ja aikaa toimia käytännössä. Oppiminen käytännön tehtävien kautta auttaa opiskelijoita hahmottamaan työelämän tarpeita, verkostoitumaan ja harjoittelemaan erilaisia työelämätaitoja. Siksi yritysyhteistyöhön eri muodoissa kannattaa panostaa. Yhdessä yritysten kanssa olemme onnistuneet vahvistamaan yritysten näkyvyyttä alueella, nostamaan uusia ideoita ja kehittymään itse viestinnässä eri rooleissamme. Yhteistyö vaatii kaikkien osapuolten panostusta, mutta voisi sanoa, että lopputulos on parhaimmillaan win-win. Monille toimeksiantajille opiskelijayhteistyö on ollut uusi avaus, ja he ovat viestineet, että sille on tarvetta ja sitä tulisi kehittää edelleen.

VAU-hanke päättyy lokakuussa 2023. Oppilaitos-yritysyhteisyön toimintamalli julkaistaan osana hankkeen tuloksia lokakuun aikana.

Jaa artikkeli