26.08.2021

Opiskelijoiden ja opettajien digituki varmistaa opintojen sujuvuuden

Opiskelu verkossa on ammatillisen koulutuksen nykypäivää. Samalla tarve digituelle on lisääntynyt. Ammattiopisto Samiedussa tämä tarve on tunnistettu ja siihen on panostettu. Elokuun alussa Samiedun verkko-oppimisen asiantuntijana aloittaneen Henry Pölläsen tehtävänä on antaa tietoteknistä tukea sekä opiskelijoille että opettajille.

Opiskelijat tarvitsevat digitukea varsinkin opintojen alkuvaiheessa. Pöllänen kertoo, että jo ennen opintojen varsinaista aloitusta pidetään kaikille yhteinen digi-info, jossa kerrotaan muun muassa opiskelussa tarvittavien laitteiden ja ohjelmien käytöstä sekä tunnuksista ja kirjautumisista.

– Opintojen aloituksissa olen mukana varmistamassa, että ensimmäistä kertaa omilla tunnuksilla verkkoon kirjautuva opiskelija pääsee varmasti oppimisympäristöön.

Myös opettajilla suurin tarve digituelle on ennen ryhmän opintojen aloitusta ja heti aloitusvaiheessa. Pöllänen sanoo, että opettajat hakevat opastusta muun muassa siihen, miten verkko-opetus toteutetaan teknisesti ja miten esimerkiksi Teams toimii.

– Usein opettajalla on jokin opetukseen liittyvä visio, jonka minä autan viemään verkkoon tai sähköiseen muotoon.

Samiedun liiketoiminnan verkko-opettajana keväästä saakka toiminut Mikko Kurunsaari tietää, että erityisesti opiskelujen verkkototeutukset ja etäaloitukset asettavat isot paineet tekniselle puolelle, kun iso joukko opiskelijoita kirjautuu yhtä aikaa oppimisympäristöön.

– Kun digituki on paikalla ja ratkoo reaaliajassa teknisiä ongelmia, opinnot pääsevät etenemään jouheasti. Samalla opettajan kuormitus vähenee, ja hän voi keskittyä varsinaiseen oppiaineeseen.

Digitukea toivotaan käytettävän matalalla kynnyksellä

Pöllänen sanoo, että yksi digituen tärkeimmistä ominaisuuksista on saavutettavuus. Hän on mukana myös viikonloppuisin alkavissa verkkokoulutuksissa antamassa taustatukea sekä opettajille että opiskelijoille.

– Opiskelijoille samoin kuin opettajille annetaan yhteystietoni, ja he voivat ottaa minuun suoraan yhteyttä aina, kun opinnoissa ilmenee tietoteknisiä ongelmia. Ylipäätään tässä työssä on kyettävä mukauttamaan työaikaansa kysynnän mukaan.

Kurunsaari toivoo, että opettajat ja opiskelijat käyttäisivät palvelua aktiivisesti ja matalalla kynnyksellä.

– Verkkoympäristössä tapahtuva opiskelu edellyttää sitä, että kaikki osapuolet ovat valmiita ottamaan verkko-opiskelun välineet haltuun. Huono tilanne on esimerkiksi se, että opiskelija ei kerro digiongelmistaan, jolloin häntä ei myöskään voida auttaa.

Pöllänen kertoo, että mahdollisuus kysyä digipulmista suoraan sitä varten palkatulta henkilöltä on alentanut avun pyytämisen kynnystä.

– On kokonaan eri asia kertoa ongelmasta kaikkien kuullen kuin kahden kesken, olipa kyse sitten opettajasta tai opiskelijasta.

Hyvää palautetta opiskelijoilta ja opettajilta

Kurunsaari on tyytyväinen, että Samiedussa maalis-kesäkuussa pilottina toteutettu digitukikokeilu sai jatkoa, ja oppilaitos palkkasi kokopäiväisen verkko-oppimisen asiantuntijan. Pilottina toimivat Kurunsaaren vetämät liiketoiminnan perustutkinnon verkkokoulutusryhmät, joista kaksi aloitti kesäkuussa ja kolmas elokuussa.

– Ryhmät ovat isoja, mutta kokemukset ovat olleet pääosin hyviä. Jatkossa näin isojen ryhmien teknistä aloitusta on ehkä kuitenkin parempi porrastaa.

Pöllänen sanoo, että digituesta on tullut sekä opettajilta että opiskelijoilta positiivista palautetta. Opettajat arvostavat muun muassa sitä, että nyt aikaa jää enemmän omaan ydintekemiseen, mikä vähentää stressiä. Kurunsaari muistuttaa, että opiskelijan kannalta katsottuna digituki pyrkii varmistamaan sen, että opintoja ei keskeytetä ainakaan toimimattomien järjestelmien vuoksi. Vahvan verkkokoulutuskokemuksen omaava opettaja vakuuttaa, että ajan kuluessa verkkoympäristö muuttuu tutuksi, ja tuen tarve pienenee.

– Vähitellen opiskelija pääsee arkeen ja opiskelurytmiin kiinni, ja huomio siirtyy itse opiskelun sisältöön.

Kurunsaari ja Pöllänen painottavat, että erikokoisten opintokokonaisuuksien opiskelu verkossa toimii siinä missä lähiopetuskin – kunhan digiasiat ovat kunnossa, ja oppisisällöt on rakennettu verkkoon sopiviksi.

– Verkko-opiskelussa on useita etuja, joista yksi on se, että niitä voi suorittaa omaan tahtiin ja mistä vaan!

Jaa artikkeli