22.04.2021

Opiskelijoiden tyytyväisyys Samiedun koulutukseen valtakunnan keskitasoa parempi

Ammatillisessa koulutuksessa on otettu käyttöön valtakunnallinen opiskelijapalaute, joka ohjaa koulutusten kehittämistä. Opiskelijapalautteen tulokset antavat kuvaa opiskelijoiden kokemuksista koulutuksen järjestämiseen ja vaikuttavuuteen liittyen. Valtakunnalliset palautekyselyt toteutetaan opintojen alkaessa ja opintojen päättyessä.

Samiedusta valmistuneista opiskelijoista 71 % on vastannut päättökyselyyn, jonka kaikkien vastausten keskiarvo on 4,2 / 5. Koko Suomessa ammatillisten koulutuksen järjestäjien vastausten keskiarvo päättökyselyssä on 4,1. 

Tutkintokoulutuksen Samiedussa aloittaneiden opiskelijoiden palautteiden keskiarvo on 4,5 / 5 koko Suomen keskiarvon ollessa 4,2.

Samiedun opiskelijat ovat erittäin tyytyväisiä yksilöllisen opiskelusuunnitelman toteutumiseen sekä joustavaan tapaan opiskella tutkinto. Opiskelijat kokevat saaneensa laadukasta ohjausta ja opetusta koulutuksen aikana. Samiedun opettajien ammattitaito koetaan erittäin hyväksi. 

– Näemme opiskelijat asiakkaina ja huomioimme heidät yksilöllisesti, heihin ollaan henkilökohtaisesti yhteydessä jo hakuvaiheessa. Opettajamme ovat pedagogisesti päteviä, mikä näkyy erilaisten oppimistapojen ja -menetelmien huomioimisena ja hyödyntämisenä. Lisäksi teemme tiivistä yhteistyötä yritysten kanssa. Yritykset ovat laadukkaita ja sitoutuneita ottamaan opiskelijoita työpaikalla järjestettävään koulutukseen, laatu- ja hankepäällikkö Jonna Kokkonen kertoo.

Palautteen tuloksiin pohjautuen Samiedusta valmistuneet opiskelijat sijoittuvat myös hyvin työelämään valmistumisen jälkeen, sillä 66 % vastaajista arvioi olevansa heti valmistumisen jälkeen töissä, 12 % yrittäjänä ja 5 % jatko-opinnoissa.

– Samiedulle opiskelijoilta saatu palaute on tärkeää ja se kytkeytyy tiiviisti osaksi organisaation laadunhallintaa. Asiakastyytyväisyyttä mitataan valtakunnallisen kyselyn lisäksi myös muilla kyselyillä pitkin vuotta. Tyytyväisyyttä seurataan reaaliaikaisesti ja kehittämistoimenpiteisiin ryhdytään nopeasti, Kokkonen kertoo.

Valtakunnallisten opiskelijapalautteiden tulokset on analysoitu ajalla 1.7.2020-31.3.2021. Opiskelijapalautteiden tuloksia voi tarkastella tarkemmin Opetushallinnon tilastopalvelusta.

Myös työpaikoille ja työpaikkaohjaajille on tulossa valtakunnallinen työelämäpalautekysely 1.7.2021 alkaen. Työelämäpalautteella seurataan työelämän tyytyväisyyttä koulutuksen järjestäjien tarjoamiin palveluihin liittyen koulutussopimukseen perustuvan koulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen järjestämiseen.

Jaa artikkeli