25.01.2022

Oppilaitokset olivat mukana pienten eteläsavolaisten yritysten tuotteiden ja palveluiden kehitystyössä

Joulukuussa päättyneessä VAKKA-hankkeessa lisättiin eteläsavolaisten mikro- ja pk-yritysten tuotekehitys- ja tuotteistamisosaamista sekä yritysten uusiutumista ja kasvua. Hankkeessa tavoitettiin lähes 100 pientä eteläsavolaista yritystä 1.5.2019–31.12.2021 välisenä aikana sähköpostitse, puhelimitse sekä jalkautumalla yrityksiin.

Kehittämisestä kiinnostuneille yrityksille järjestettiin heti etäkokoukset Microsoft Teamsin välityksellä, jolloin yrittäjät saivat saman tien monipuolisen asiantuntijaryhmän avun käyttöönsä. Yritysten tuotteiden ja palveluiden kehitystyötä jatkettiin Teams -tapaamisen jälkeen live -tapaamisilla, Teams- kokouksilla ja erikseen sovittuina hankkeen asiantuntijatöinä. Asiantuntijat olivat kaikki eri aloilta ja heillä oli erilaista kokemusta, mikä mahdollisti innovatiivisten, verkostoja kasvattavien ja myyntiä edesauttavien tapahtumien järjestämisen. 

Monet pienet yritykset kiittelivät asiantuntijoilta saamaansa tukea uusien ideoidensa kehittämiseen. Koronapandemia toi yrittämiseen uusia haasteita, joita ratkottaessa yrittäjät kertoivat tuen olevan tervetullutta kehitystyöhönsä. 

Etätyökalut ovat ketteriä kehitystyössä 

Hankkeessa käytetyt etätyöskentelymenetelmät koettiin kaikkien osapuolten kohdalla toimiviksi ja tehokkaiksi työkaluiksi. Verkostoituminen ja yhteistoiminta eri organisaatioiden ja yritysten välillä koettiin auttavan yritysten kehitystyötä.  Etäkokoukset mahdollistivat tapaamisen, vaikka henkilöt olivatkin fyysisesti eri paikkakunnilla tai jopa eri maassa. 

Yritysten ja oppilaitosten väliset verkostot 

Hankkeessa hyödynnettiin eri oppilaitosten välisiä verkostoja ja luotiin uusia kontakteja oppilaitosten, kehitysyhtiöiden ja yritysten välille. Hankkeen asiantuntijat toimivat työssään lisäämällä yritysten välistä yhteistyötä. Löysimmekin hankkeen aikana useita yhteisiä intressejä saattamalla yrittäjiä samaan aikaan kahvipöytään tai etäkahvipöytään. Yritysten välisiä yhteisiä tilaisuuksia, joissa keskusteltaisiin uusista yhteistyömahdollisuuksista, pitäisikin olla enemmän tarjolla. Meillä Etelä-Savossa on yrityksillä hyvä yhteishenki, mutta vielä on potentiaalia tältä osin myös käyttämättä.

Samiedussa halutaan lisätä yritysten yhteistyötä tulevaisuudessa

Samiedussa halutaan jatkossakin olla mukana projekteissa, jotka edesauttavat yritysten kehittymistä. Tulevaisuudessa kaikki hankkeen toteuttajat jatkavat etätyökalujen kehittämistä yritysten hyväksi ja haluavat olla tiivisti mukana kehittämässä elinkeinoelämää. Hanketta hallinnoi Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy ja mukana toteutuksessa olivat Samiedu, Esedu ja XAMK Pienyrityskeskus. 

Yhteistyöterveisin,

Simo Turtiainen

Jaa artikkeli