03.05.2021

Oppimisen tulevaisuus – palasteltua täsmäsisältöä mikro- ja nanokurssien muodossa

Jatkuva oppiminen ja osaamisen kehittäminen ovat kaiken lävistäviä teemoja 2020-luvun työelämässä. Alati muuttuvat osaamisvaatimukset ja teknologian kehittyminen edellyttävät ammattitaidon ja osaamisen päivittämistä joustavasti ja vaivattomasti. Monella työelämässä toimivalla ei ole aikaa eikä mahdollisuutta osallistua pitkäkestoiseen koulutukseen, eikä osaamisen päivittäminen sitä aina edellytäkään. eEDU-hankkeessa pyrimme vastaamaan osaamisen kehittämisen täsmätarpeisiin suunnittelemalla ja pilotoimalla lyhyitä minikursseja, joiden toteutusmallia voidaan monistaa eri aloille. Tässä blogikirjoituksessa esittelen minikurssien (nyt: nanokurssien) ideaa ja suunnitteluvaihetta. 

eEDU-hankkeen minikurssien tavoitteena on esitellä Samiedussa suoritettavia tutkintoja, niiden sisältöjä ja toimia oppimateriaalina sekä Samiedun että Xamk:n tutkinto-opiskelijoille. Minikurssien suunnittelu käynnistyi alkuvuodesta 2021. Tällöin aloimme eEDU-hankkeen toisen projektipäällikön, Xamk:n Tommi Pällin kanssa suunnitella ensimmäistä pilottitoteutusta. Pyysimme mukaan Samiedun hieronnan opettajia ja Xamk:n fysioterapeuttikoulutuksen opettajia. Pilottitoteutuksen aiheeksi valikoitui klassisen hieronnan perusotteet, sillä tästä aihealueesta oli saatavilla niukasti avointa videomuotoista oppimateriaalia. Tavoitteenamme oli suunnitella ja toteuttaa videomuotoinen interaktiivisia aktiviteetteja sisältävä oppimateriaalikokonaisuus, joka palvelisi molempien oppilaitosten koulutuksia ja voi toimia itsenäisesti suoritettavana perehdytys-, kertaus- ja oppimateriaalina useassa verkko-oppimisympäristössä. 

Aiheen valinnan jälkeen seuraavassa vaiheessa kutsuimme mukaan opettajien lisäksi Xamk Pulse-tiimin mikrokurssituotantoon erikoistunutta henkilöstöä. Tässä vaiheessa verkko-opetuksen koodinaattori Tiina Parkkonen ja mikrokurssituotannoista vastaava projektipäällikkö Pekka Pulkkinen tulivat mukaan remmiin ohjaamaan hieronnan opettajia verkko-opinnon suunnittelussa ja käsikirjoittamisessa. Xamk:n media-asiantuntija Tomi Numento opasti opettajia kameran edessä työskentelyn saloihin ja antoi hyviä vinkkejä videototeutuksiin liittyen. Suunnitteluvaiheen aikana minikurssi myös sai Tommin aloitteesta nimen nanokurssi erottuakseen Xamk:n toteuttamista Pulse-alustan maksullisista englanninkielisistä mikrokursseista. 

Opetusvideoiden pedagogista käsikirjoitusta työstettiin vaihe vaiheelta. Opettajat laativat käsikirjoitusta osio kerrallaan, minkä jälkeen kokoonnuimme Teams-palaveriin palautekeskusteluun. Opettajat tarkensivat ja muuttivat käsikirjoitusta palautteen perusteella muutaman tapaamisen aikana. Keskusteluiden pohjalta päätimme myös pilotoida valmista toteutusta kahdella eri digitaalisella välineellä. Lopullinen nanokurssimateriaali on tarkoitus tuottaa sekä Adobe Sparkin työkaluilla (Adobe Spark Video tai Page) että ThingLinkillä. Valmis nanokurssi voidaan jakaa linkillä tai upottaa Samiedun Moodle Pinja -verkko-oppimisympäristöön ja Xamk:n Learn-ympäristöön. 

Pedagogisen käsikirjoituksen valmistuttua siirryimme seuraavaan vaiheeseen eli videoiden ja valokuvien kuvakäsikirjoituksen laatimiseen. Tässäkin vaiheessa pidimme suunnitteluvaiheessa palautekeskusteluja Teamsin välityksellä. Varsinaiset videokuvaukset päätimme toteuttaa kesäkuussa, sillä hieronnan opetustilassa on tuolloin vähemmän opetusta. Ennen varsinaisia videokuvauksia toteutimme harjoituskuvaukset, joissa testasimme tilan sopivuutta videokuvauksia varten, valaistusta, kuvakulmia ja lavasteiden sijoittelua. 

Kuvausten harjoittelupäivä oli viime viikon perjantaina ja vaikka videoilla esiintyvä hieroja estyi saapumasta paikalle, minkä lisäksi projektipäällikkö taipui hyppäämään hierontapöydälle koekaniiniksi, menivät kenraaliharjoitukset oikein mainiosti. Jäämme innolla odottamaan varsinaisia kuvauspäiviä kesäkuun koittaessa! Vaikka ensimmäinen pilottitoteutuksemme on vielä kesken, olemme jo suunnanneet katseemme tulevaan. Tavoitteenamme on toteuttaa vastaava nanokurssi yhteistyössä Samiedun ja Xamk:n sosiaali- ja terveysalan opettajien kanssa syksyllä 2021.

Sanna,
eEDU projektipäällikkö

Jaa artikkeli