26.04.2023

Oppisopimus on suosittu tapa hankkia osaamista ja saada uutta työvoimaa

Oppisopimusten määrä on hienoisessa kasvussa Samiedussa. Vuonna 2022 oppisopimuksia solmittiin noin 900 kappaletta kun edellisvuonna niitä oli noin 840. Tällä hetkellä eniten oppisopimuksella opiskellaan sosiaali- ja terveysalaa, vanhustyötä sekä puhtaus- ja kiinteistöpalvelualaa.

Oppisopimus on oiva tapa hankkia osaamista, eli toisin sanoen oppia työhön tarvittavaa taitoa ja tietämystä. Ja koska oppisopimukseen liittyy määräaikainen työsopimus, saa opiskelun ajalta myös alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

Työnantajille oppisopimus antaa mahdollisuuden kehittää nykyisen henkilöstön osaamista mutta myös rekrytoida uutta henkilökuntaa. Sopimus voidaan solmia koko toisen asteen tutkinnon suorittamiseksi tai vaikka vain yhdelle tutkinnon osalle. 

– Oppisopimuksilla on suuri merkitys työvoimatarpeen täyttämisessä. Joku on todennutkin oppisopimusajan toimivan normaalia pitempänä perehdyttämisjaksona, jolloin työnantajalla on erinomainen mahdollisuus sitouttaa opiskelija työpaikkaan, oppisopimusasiantuntija Tarja Liimatainen sanoo.

Opiskelu tapahtuu pääosin työelämässä ja opiskelijaa ohjaa nimetty työpaikkaohjaaja. Työpaikkaohjaajille järjestetään koulutusta ja valmennusta verkossa ja lähikoulutuksina. Lue lisää työpaikkaohjaajan koulutuksesta.

Mikäli tutkintoon tai tutkinnon osaan vaadittavaa osaamista ei ole mahdollista kaikilta osin oppia työelämässä, suunnitellaan oheen joko lähiopetuksessa tai verkossa tapahtuvia opintoja. Koko tutkintoa suoritettaessa huomioidaan jo aiemmin hankittu osaaminen, joten samaa asiaa ei tarvitse opiskella kahteen kertaan.

– Jokaiselle opiskelijalle suunnitellaan oma oppimisen polku, joten opiskeluaika on yksilöllinen. Suunnitelma tehdään yhdessä opiskelijan, työelämän edustajan ja opettajan kanssa. Opiskelujen etenemistä seurataan myös säännöllisesti, Liimatainen kertoo.

Korotettu koulutuskorvaus oppisopimustyönantajille

Samiedu maksaa oppisopimustyönantajille korotettua koulutuskorvausta koko tutkinnon oppisopimuksella suorittavista opiskelijoista, jotka solmivat oppisopimuksen työnantajan kanssa 1.1.-31.12.2023 välillä. Lisäksi korotettu koulutuskorvaus maksetaan, kun työnantaja työllistää oppisopimuksella tutkinto-opiskelijan kesäksi aikavälillä 1.4.-31.8.2023.

– Kesäajan lisäkorvauksella pyritään helpottamaan työnantajien loma-ajan sijaisuuksia ja kausityöntekijöiden puutetta sekä lisäämään opiskelijoiden mahdollisuuksia saada kesätöitä, Liimatainen sanoo.

Oppisopimus lyhyesti:

  • Oppisopimuksella voi kehittää henkilöstön ammattitaitoa ja osaamista sekä kouluttaa työntekijöitä uusiin tehtäviin tai vaikkapa rekrytoida uusia työntekijöitä.
  • Oppisopimuksen voi solmia lyhyeksikin ajaksi, joten sitä voi käyttää myös opiskelijan palkkaamiseen määräajaksi.
  • Oppisopimus on mahdollista tehdä kaikkiin koulutuksiin.
  • Oppisopimuksissa työpäivän pituus on keskimäärin vähintään 25 h / vk.
  • Opiskelu oppisopimuksella on maksutonta.
  • Samiedu maksaa koulutuskorvausta oppisopimustyönantajille, lisätietoja tästä linkistä.
Jaa artikkeli