16.01.2023

Oppisopimustyönantajan saamaa korvausta korotetaan nuorten kouluttautumisen kannustamiseksi ja työnantajien työvoimapulan helpottamiseksi

Samiedu maksaa OKM:n korotettua koulutuskorvausta työnantajille, jotka työllistävät oppisopimuksella alle 20-vuotiaan vailla toisen asteen tutkintoa olevan perustutkinto-opiskelijan. Koulutuskorvauksen korotuksella tuetaan nuorten kouluttautumista ja työllistymistä sekä pyritään helpottamaan työnantajien työvoimapulaa.

Korotettua koulutuskorvausta myönnetään koko tutkinnon oppisopimuksella suorittavista opiskelijoista, jotka solmivat oppisopimuksen työnantajan kanssa 1.1.-31.12.2023 välillä. Lisäksi korotettu koulutuskorvaus maksetaan, kun työnantaja työllistää oppisopimuksella tutkinto-opiskelijan kesäksi aikavälillä 1.4.-31.8.2023. Kesäajan lisäkorvauksella pyritään helpottamaan työnantajien loma-ajan sijaisuuksia ja kausityöntekijöiden puutetta sekä lisäämään opiskelijoiden mahdollisuuksia saada kesätöitä.

Korvauksen määrä:

  • 250 €/kk pakollisten tutkinnon osien opiskeluajalta
  • 200 €/kk valinnaisten tutkinnon osien opiskeluajalta
  • 200 €/kk osaamisalan pakollisten tutkinnon osien opiskeluajalta

Työnantajalle maksettava korotettu koulutuskorvaus koskee nuorta, joka on oppisopimuksen aloituspäivänä:

  • ammatillista perustutkintoa suorittava,
  • alle 20-vuotias,
  • ei ole suorittanut ylioppilastutkintoa tai ammatillista tutkintoa tai niitä vastaava Ahvenanmaalla tai ulkomailla suoritettua koulutusta.

Opiskelijan ja työnantajan välisen työsopimuksen tulee täyttää oppisopimuskriteerit. Korotettua koulutuskorvausta maksetaan niissä oppisopimuksissa, joissa Samiedu toimii koulutuksen järjestäjänä. Työnantaja, oppisopimusopiskelija ja Samiedu solmivat yhdessä oppisopimussopimuksen. Oppisopimuksen laatimisen yhteydessä määritellään koulutuskorvaus ja tarkastetaan oppisopimuksen kriteerit. Koulutuskorvaus maksetaan maksatusaikataulun mukaisesti kaksi kertaa vuodessa.

Oppisopimusten koulutuskorvaukset työnantajille ilman korotusta:

  • perustutkinnot (pakolliset tutkinnon osat) 150 €/kk
  • perustutkinnot (osaamisalan pakolliset sekä valinnaiset tutkinnon osat) 100 €/kk
  • ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot 50 €/kk
  • Koulutuskorvauksissa käytetään harkintaa ja huomioidaan esimerkiksi opiskelijan mahdollisen erityisen tuen tai lisätuen tarve tai aikaisempi kokemus.
Jaa artikkeli