11.03.2021

Oppivelvollisuus laajenee – mikä muuttuu?

Uusi – historialliseksikin uudistukseksi kutsuttu – oppivelvollisuuslaki (1214/2020) tulee voimaan 1.8.2021. Sen myötä oppivelvollisuus laajenee ja toisen asteen opinnoista tulee maksuttomia lain piiriin kuuluville nuorille.

Lain tavoitteena on, että jokainen peruskoulun päättävä suorittaa toisen asteen koulutuksen. Erityisesti lain tavoitteet on suunnattu niille noin 10 000 vuosittain peruskoulusta valmistuvalle nuorelle, jotka eivät koskaan suorita ammatillista tai lukiokoulutusta. Savonlinnan seutukunnalla tämä tarkoittaa käytännössä muutamaa kymmentä opiskelijaa.

Lisäksi lailla vahvistetaan ohjausta ja oppilashuollon palveluita sekä peruskoulun mahdollisuuksia tarjota jokaiselle riittävät valmiudet suoriutua toisen asteen koulutuksesta.

Uudistuksessa oppivelvollisuusikä korotetaan 18 vuoteen. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että oppivelvollisella on peruskoulun päättymisen jälkeen hakeutumisvelvollisuus toisen asteen koulutukseen. Hakeutumisen toteutuminen on vastuutettu eri toimijoille. Perusopetuksen järjestäjälle tulee velvollisuus tehostaa oppilaanohjausta viimeisillä vuosiluokilla. Painopisteenä ohjauksessa on oppilaan jatko-opintovalmiudet.

Perusopetuksen järjestäjän vastuu päättyy, kun nuori aloittaa opinnot perusopetuksen jälkeisessä koulutuksessa. Tämän jälkeen vastuu opiskelijan ohjauksesta, tuesta ja valvonnasta siirtyy vastaanottavaan oppilaitokseen eli toisen asteen koulutuksen järjestäjälle.

Mikäli opiskelija missä tahansa vaiheessa keskeyttää opintonsa tai jää ilman opiskelupaikkaa, vastuu siirtyy oppivelvollisen asuinkunnalle. Viime kädessä asuinkunta ottaa kopin oppivelvollisesta ja ohjaa hänet toisen asteen tai nivelvaiheen koulutukseen.

Uutena elementtinä myös oppivelvollisen huoltajalle tulee korotetumpi vastuu varmistaa hakeutuminen koulutukseen ja seurata opintojen etenemistä.

Uudistuksen myötä toisen asteen tutkinnon suorittaminen on jatkossa nuorelle maksutonta 21 ikävuoteen saakka. Maksuttomuuden piiriin kuuluu ainakin opetuksessa tarvittavat oppimateriaalit sekä työvälineet, -asut ja -aineet. Myös ylioppilastutkinnon suorittamiseksi edellytettävät kokeet ovat jatkossa maksuttomia. Lisäksi vähintään seitsemän kilometrin pituiset koulumatkat muuttuvat maksuttomiksi. Ainoastaan opinnoissa tarvittavat erityisvälineet, kuten soittimet ja urheiluvälineet, jäisivät yhä opiskelijan itsensä maksettaviksi.

Katso lisätietoja oppivelvollisuuden laajentamisesta OKM:n usein kysytyistä kysymyksistä.

Jaa artikkeli