Oppivelvollisuusiän nostaminen 18 ikävuoteen ei näkynyt yhteishaussa Samieduun

Koronavirusepidemian ja etäopiskelun vuoksi vuoden 2021 yhteishaun hakuaikaa oli pidennetty parilla viikolla 7.4. saakka. Tänä vuonna myös ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA) oli saman hakuajankohdan sisällä, uudistus koskee kaikkia perusopetuksen jälkeisiä hakuja.

Suuri muutos aiempaan yhteishakuun oli peruskoulusta valmistuvan opiskelijan velvollisuus hakeutua toisen asteen koulutukseen. Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran niihin oppivelvollisiin, jotka keväällä ovat perusopetuksen 9. luokalla (pääosin vuonna 2005 syntyneet). Hallitusohjelman tavoitteena on ollut, että jokainen peruskoulun päättävä suorittaa toisen asteen koulutuksen. Lisäksi vahvistetaan ohjausta ja oppilashuollon palveluita sekä peruskoulun mahdollisuuksia tarjota jokaiselle riittävät valmiudet suoriutua toisen asteen koulutuksesta. Oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto). 

Yhteishaussa 2021 Samieduun hakeutui ensisijaisia hakijoita sama määrä kuin edellisenä vuonna. Hakijamäärä oli lopulta 181 opiskelijaa, kun edellisenä vuonna hakijamäärä oli 182 opiskelijaa. Voidaankin todeta, ettei paljon keskustelua herättänyt laajennettu oppivelvollisuus näkynyt Savonlinnan seutukunnan ammatillisessa koulutuksessa mitenkään. Korkeintaan voidaan arvioida, että ikäryhmien jatkuva pieneneminen kompensoitui muutamalla uudella hakijalla. Samieduun on päässyt aiemminkin joustavasti opiskelemaan, jos ei yhteishaussa, niin jatkuvan haun kautta. Samaan lakimuutokseen kuuluva opintojen maksuttomuus aiheuttaakin merkittävästi enemmän muutoksia ja töitä koulutuksen järjestäjälle, kuten Samiedu.

Suosituimpia hakukohteita olivat sähkö- ja automaatioala, autoala sekä hakukohteena piristynyt rakennusala. Myös tieto- ja viestintätekniikka, logistiikka ja hius-kauneus olivat suosittuja aloja nuorten hakijoiden kohteena. Perustason ensihoitaja –koulutus kiinnosti edelleen, mutta valitettavasti lähihoitajakoulutus yleisesti menetti kiinnostavuuttaan nuorten keskuudessa. Muutos on ollut viime vuosien aikana merkittävä, hakijamäärä viime vuoteenkin verrattuna puolittui. Tässäkin koulutuksessa jatkuva haku ja muut aktivointitoimenpiteet auttavat, mutta negatiivinen julkisuus työstä ja koronaepidemiakin ovat tehneet oman markkinointityönsä.

TE-toimiston ammattibarometrin mukaisesti hitsaajia ja koneistajia tarvitaan Etelä-Savossa. Nuoria ei valitettavasti ala kiinnosta, hakijoita kone- ja tuotantotekniikan koulutukseen oli vain muutama. Myöskään matkailuala eikä teatteritekniikan koulutus kiinnostaneet hakijoita.

Seutukunnan ikärakenteen muutos näkyy selvästi Samiedussa, muutosta ei tarvitse mitenkään odottaa. Peruskoulun kautta tulleet opiskelijat muodostavat noin 25% osuuden tutkinto-opiskelijoista, reilu 70% opiskelijoista on aikuisia, uutta osaamista ja uraa hakevia opiskelijoita. Perustutkintopainotteisuudesta on siirrytty ammatti- ja erikoisammattitutkintojen suuntaan. Jatkuva haku on korvannut yhteishaun päähakeutumiskanavana, hyvä näin. Viime vuonna Samieduun hakeutui jatkuvan haun kautta noin 900 opiskelijaa. Opintotavoitteena oli yhä useammin tutkinnon osa, ei kokonainen tutkinto.

On olennaisen tärkeää, että Samieduun voi hakeutua opiskelemaan seutukunnan ulkopuoleltakin. Verkossa järjestettävä koulutus on merkittävä uudistus tähän kysyntään vastaamisessa. Verkkopohjaisissa koulutuksissa opiskelee tällä hetkellä noin 500 opiskelijaa ja määrä lisääntyy jatkuvasti. Opiskelijavolyymi on pidettävä yllä kaikin keinoin, vain näin voidaan tarjota laadukas lähiopetusmahdollisuus paikallisille opiskelijoille Savonlinnan seutukunnalla. Toistaiseksi Samiedu on onnistunut tässä työssään erinomaisesti.

Jukka Mustonen
Kuntayhtymän johtaja, rehtori