17.03.2022

Osaavaa työvoimaa kansainvälisistä osaajista kaikille yrityksille

Savonlinnan seudulla on käynnistynyt puolen vuoden sisään kaksi hanketta, joissa rakennetaan kansainvälisten osaajien työllistämisen polkuja alueella. KOKKA kohti Etelä-Savoa rohkaisee alueella jo olevien maahanmuuttajien työllistämistä sekä aktivoi työnantajien ja maahanmuuttajien kohtaamisia. Työnantajien rohkaiseminen kansainväliseen rekrytointiin kuuluu myös hankkeen tavoitteisiin. Samiedu vie Savonlinnan seudun osalta hankkeen tavoitteita eteenpäin.

Savonlinnan elinkeinopalvelut puolestaan kehittää yritysten osaamista kansainvälissä rekrytoinneissa ja ulkomaisten työntekijöiden vastaanottamisessa SEUTUrekry -hankkeen avulla.  Samalla seutukaupunkien edellytykset kehittää ja toteuttaa toimivia vastaanotto- ja kotoutumispalveluita parantuvat. Hankkeessa edistetään myös yritysten ja kansainvälisten opiskelijoiden yhteistyötä, kohtaamisia ja mahdollisuuksia työllistyä seudun yrityksiin.

Hankkeet ovat tehneet sujuvaa ja tiivistä yhteistyötä ja sparranneet tarvittaessa puolin ja toisin. Molemmilla hankkeilla on vastinhankkeet ympäri Suomea, ja niissä kehitetään kullekin alueelle ominaista tapaa osaavan työvoiman houkuttelemiseksi ja asettumiseksi.

Työvoiman tarpeen tunnistaminen

Yrityksillä on jo nyt työvoimapula ja se tulee olemaan vakava talouden ja yritysten kasvun este jatkossa. Työvoiman tarvetta on selvitetty yrityksiä haastattelemalla. Pienimmät, alle 10 työntekijän mikroyritykset tunnistavat työvoiman tarpeen mm. eläköitymisen vuoksi, mutta yrityksillä voi olla puutteita rekrytointiosaamisessa. PK-yrityksillä puolestaan on jo suurella osalla rekrytointiosaamista, mutta työvoimaa ei siitäkään huolimatta ole helppo saada.

Sekä KOKKA- että SeutukaupunkiREKRY-hankkeet pyrkivätkin ravistelemaan totuttuja kuvioita. Yrityksille etsitään työvoimaa mm. ammattitaitoisista maahanmuuttaneista tai kouluttamalla maahanmuuttaneita esimerkiksi oppisopimuskoulutuksella suoraan yrityksen tarpeisiin. Seudulla on n. 100 maahanmuuttajaa työttömänä ja tiedetään, että heidän työllistymisensä on erittäin vaikeaa. Päällimmäisenä huolena työnantajilla on maahanmuuttaneiden kielitaito. Suomea pitäisi osata sen verran, että kommunikointi omassa työyhteisössä onnistuu tai esimerkiksi kone- tai rakennuspiirroksia osataan tulkita.

Tukea kansainväliseen rekrytointiin

Ammattitaitoista ja muuttohalukasta työvoimaa on paljon saatavilla. Oikeiden rekrytointikanavien löytämisessä auttaa TE-toimiston EURES -palvelut eli eurooppalainen työvoiman rekrytointiverkosto. Yritys voi myös käynnistää TE-Live-palvelun kautta uudenlaisen rekrytointiprosessin, jossa kiinnostuneet muuttajat seuraavat työnantajaesittelyä livenä verkon välityksellä. TE-Live-palvelu on itäsuomalainen innovaatio, joka on hyvien kokemusten myötä laajentunut valtakunnalliseksi palveluksi. Onnistuneita kansainvälisiä rekrytointeja on ollut lukuisia, yhtenä esimerkkinä usean metallialan osaajan palkkaaminen Ylä-Savoon.

Kielitaidon parantamiseen Savonlinnan seudulla on lukuisia koulutusmalleja. Maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseen (suositeltava termi kotouttamisen sijaan) kuuluu suomen kielen opinnot, jotka tähtäävät arjessa selviämiseen. Yrityksille on tarjolla esimerkiksi ELY-keskuksen Työpaikkasuomi -koulutus, joka tähtää nimenomaan työssä tarvittavan kielitaidon parantamiseen ja koulutus annetaan työpaikoilla. Tärkeintä on kuitenkin muistaa, että parhaiten maahanmuuttaja voi ylläpitää kielitaitoaan, kun hänet otetaan mukaan arkisiin kahvitaukokeskusteluihin ja työyhteisöön.

Työantajamielikuvan kirkastaminen

Työnantajien on kuitenkin syytä varautua kirkastamaan työantajakuvaansa saadakseen työvoimaa yritykseen. Työnantaja voi aktiivisesti tukea hyvän työyhteisön rakentumista ja samalla sitouttaa työvoimaa yritykseen. Kansainvälisessä rekrytoinnissa on tärkeää tehdä alueesta houkutteleva ja muistuttaa, että työntekijän lisäksi koko perhe on tervetullut asettumaan alueen asukkaiksi. Savonlinnan alue on erinomainen paikka asua: koulutus, asunnot, harrastukset, rauhallinen ja puhdas asuinympäristö merkitsevät näinä päivinä paljon maailmalta tuleville osaajille. Näitä vetovoimatekijöitä nostetaan esiin ja korostetaan mm. videoissa, joita tuotetaan rekrytointiprosessin tueksi.

Terveisin,

Päivi Vestala ja Minna Marttila

Jaa artikkeli