07.05.2021

Osavuosikatsaus 1-3/2021 – Samiedun positiivinen kehitysvire jatkuu

Kuluvan vuoden alussa tulivat voimaan Valtioneuvoston asetukset kunnan/kuntayhtymän taloutta koskevien tietojen toimittamisesta (524/2020) sekä tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista (525/2020). Asetuksissa määritellään kuntien ja kuntayhtymien uusi talouden raportointivelvollisuus, jatkossa kuntaorganisaatioiden tulee toimittaa taloustiedot Valtionkonttorin tietovarantoon neljännesvuosittain.

Itä-Savon koulutuskuntayhtymän (Samiedu) osavuosikatsaus on mukavaa luettavaa. Yhtymähallitukselle 5.5.2021 esitellyssä raportissa kerrotaan talouden avainluvuista sekä toiminnallisista tavoitteista tuloskorttipohjaisesti. Lyhyesti todettuna lähes kaikki tuloskorttitavoitteet saavutettiin ja talouden osalta kehitys oli myönteistä. Toimintatuotot toteutuivat ennakoidulla tavalla (25%) ja toimintakulut ennakoitua pienempinä (23%). Lopputulemana toimintakate kohoaa alkuvuoden aikana noin 450.000 euroon ja vuositason tavoitteesta on saavutettu 58%. Voidaankin arvioida jo tässä vaiheessa vuotta, että Samiedu tulee saavuttamaan taloudelliset tavoitteensa vuonna 2021 täysimääräisinä.

Tuloskorttitavoitteista tärkein on opiskelijavuositavoite, mille OKM rahoittajana on asettanut tavoitteeksi 1525 opiskelijavuotta. Tämä tarkoittaa noin 1800 kokoaikaista tutkinto-opiskelijaa vuositasolla. Tavoite on haasteellinen, mutta uudet koulutustuotteet ovat olleet suosittuja ja tavoitetta kohti mennään. Samiedun opiskelijavuositavoitteesta oli saavutettu 24%, mikä tarkoitti noin 350 opiskelijavuotta. Vauhdin tulee kiristyä loppuvuotta kohden ja esimerkiksi uuden merkonomiksi verkossa -koulutuksen suosio antaa uskoa opiskelijavuositavoitteen saavuttamiseksi. Verkossa toteutettavat koulutukset ovatkin olleet tosi suosittuja ja kehitystyötä verkossa tai monimuotona tapahtuvien koulutusten eteen tulee edelleen tiivistää. Savonlinnalainen, lähiopetukseen painottuva ammatillinen opetus Savonlinnan kampuksilla voi jatkua nykyvolyymillaan ainoastaan verkossa tapahtuvan koulutuksen volyymin nostamisen avulla. Nuoria, peruskoulusta tulevia opiskelijoita on tietty määrä vuosittain, väestörakenne on otettava vastaan faktana. Ensisijaisia hakijoita oli nyt yhteishaussa 181 hakijaa, sama määrä kuin vuonna 2020. Oppivelvollisuuden laajentaminen 18 ikävuoteen ei näkynyt Savonlinnassa mitenkään.

Jatkuvan haun kautta alkuvuonna Samieduun opiskelijaksi hakeutui 350 henkilöä, määrä on myönteinen yllätys korona-aikana. Tehostetun ja laajenevan markkinoinnin ja viestinnän avulla opiskelijat löytävät Samiedun kauempaakin. Onkin erittäin tärkeää saattaa tutkinnon osat ja tutkinnot opiskeltavaksi myös työssäkäyvien, aikuisten ihmisten saataville. Kaikkien prosessien on oltava joustavia ja asiakaslähtöisiä, turha byrokratia on poistettava ja Samiedun on näyttäydyttävä alusta loppuun palveluorganisaationa.

Merkittävä parannus tuloskorttitavoitteissa saavutettiin päättöpalautteen vastausprosentin kohdalla. Tulos oli 71% ja vastausten laadullinen palaute oli lähes 4,2 (asteikolla 1-5). Tästä on syytä antaa kiitos koko organisaatiolle ja yrityksille, joiden kanssa Samiedu tekee tiivistä yhteistyötä. Tämä kehitysloikka oli pitkäaikaisen ponnistelun tulosta ja tarkoittaa tulevissa rahoitusratkaisuissa merkittävää lisärahoitusta.

Opiskelijoiden keskeyttämiseen tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota. On nähtävissä, että korona-aika vaikuttaa koko Suomen ammatilliseen koulutukseen ja Savonlinna ja Samiedu eivät ole tässäkään poikkeus. Vuonna 2020 negatiivinen keskeyttäminen oli 10,9 % ja vuonna 2021 voidaan ennakoida keskeyttämisasteen nousevan. Meidän tulee tehdä kaikkemme, että opiskelijoiden ohjaus ja muu palvelutoiminta tukevat opiskelijoita ja voimme joustavasti löytää erilaisia ratkaisuja keskeyttämisten estämiseksi. Asiaan tullaan kiinnittämään erityistä huomiota koko vuoden ajan.

Henkilöstön työhyvinvointi on jatkuvan seurannan kohteena ja korona-aika on syönyt kaikkien voimia. Opettajilla on kesäaikana usean viikon pituiset vapaajaksot ja muunkin henkilökunnan kohdalla loma-ajat ovat arvokkaita toipumisaikoja. Sairauspoissaolot sinänsä ovat maltillisemmalla tasolla kuin viime vuonna, toivotaan, että sama trendi jatkuu läpi vuoden.

Onkin syytä kiittää opiskelijoita, henkilökuntaa ja yhteistyötahoja alkuvuonna tapahtuneesta hienosta työstä. Myös luottamushenkilöt ovat tukeneet omalla panoksellaan samiedulaisten ponnisteluja vaikeana aikana, kiitos siitä.

Tutustu tarkemmin osavuosikatsaukseemme tästä.

Mukavaa kesän odotusta kaikille ja pysytään terveinä!

Jukka Mustonen
kuntayhtymän johtaja, rehtori

Jaa artikkeli