13.01.2023

Peruselvytystaidot olisi opittava jo alaluokilla – Kids save lives -hanke vie elvytystaitojen opetuksen kouluihin

Ammattiopisto Samiedun perustason ensihoidon opettaja Janne Heikkilä ja akuuttihoidon opettaja Annastiina Suutarinen eivät salaa innostustaan puhuessaan valtakunnallisesta Kids save lives -hankkeesta. Hankkeella halutaan saada elvytysopetus osaksi peruskoulujen opetussuunnitelmia. Heikkilä ja Suutarinen ovat ottaneet vastuulleen hankkeen rantauttamisen Savonlinnan talousalueelle.

– Muun muassa sydänperäiset äkkikuolemat ovat maassamme verrattain yleisiä, ja osa niistä voitaisiin ehkäistä varhaisella elvytyksellä. Varsinkaan pitkien välimatkojen Itä-Suomessa apu ei ole aina lähellä, joten elvytystaitojen merkitys täällä korostuu, Heikkilä sanoo.

Vapaaehtoisuuteen perustuvan hankkeen tavoite on, että jokainen peruskoululainen oppisi jo alaluokilla peruselvytystaidot, joihin kuuluu avun tarpeen tunnistaminen, avun hälyttäminen ja elvytys. Taitoja ylläpidettäisiin ja syvennettäisiin koko peruskoulun ajan.

– Tutkimukset osoittavat, että jo melko pieni lapsi pystyy henkeä pelastavaan hyvälaatuiseen peruselvytykseen. Tarve voi kohdata ketä tahansa, sillä suurin osa henkeä uhkaavista tilanteista syntyy sairaaloiden ulkopuolella. Kyse on paitsi taitojen opettamisesta myös kulttuurin muuttamisesta, sillä suomalaiset ovat hieman arkoja auttamistilanteissa, Heikkilä pohtii.

Sekä elvytyskoulutuksen rakenne että oppimateriaali ovat hankkeen laatimia. Hanke myös organisoi elvytysopetuksen viemisen kouluihin: se kouluttaa kouluttajat, jotka puolestaan kouluttavat koulujen opettajat. Suutarinen kertoo, että elvytystaitoja opetetaan matalalla kynnyksellä ja koulutusmateriaali on helposti muokattavissa eri-ikäisille oppijoille.

– Hankkeen toteutuminen edellyttää sitä, että kouluissa ollaan valmiita yhteistyöhön. Itse näkisin, että esimerkiksi koulujen terveystiedon opettajat saattaisivat olla kiinnostuneita ottamaan vastuuta opetuksesta kouluissa.

Heikkilä on jo kontaktoinut Savonlinnan sivistystoimenjohtajaa, joka esittelee hankkeen koulujen rehtoreille.

– Luonnollisesti toivomme, että jatkossa elvytysopetusta annetaan kaikilla luokilla vähintään kerran vuodessa. Pitkällä tähtäimellä opetus näkyy siinä, että elvytystaitoisten aikuisten määrä kasvaa.

Elvytysnukkien hankintaan toivotaan sponsoreita

Opetuksessa käytetään elvytysnukkeja, joiden hankintaan Heikkilä ja Suutarinen toivovat seudun yritysten tukea. Tarkoitus on, että jokaiselle koululle jää koulutuksen jälkeen oma elvytysnukke. Aloitussetin, kymmenen elvytysnukkea, sponsoroi Samiedu.

– Olemme liikkeellä vilpittömällä auttamisen asialla. Mielestämme tällaisessa hankkeessa mukanaolo nostaa koko seudun imagoa, sillä kyse on terveyden edistämisestä, Heikkilä ja Suutarinen toteavat.

Samiedu on antanut Heikkilälle ja Suutariselle luvan käyttää hankkeeseen työaikaansa. He käyvät koulutuksen tammikuussa, jonka jälkeen on vuorossa hankkeeseen osallistuvien koulujen vastuuopettajien kouluttaminen.

– Tavoite on, että keväällä olemme asian tiimoilta jo täydessä työntouhussa ja syksyllä on sitten vuorossa jo uusintakierros, kaksikko summaa.

Kids save lives -hankkeen taustalla on Euroopan Elvytysneuvoston ja WHO:n suositus lisätä kouluissa tapahtuvaa elvytysopetusta Euroopassa. Suomessa hanketta organisoi Suomen Elvytysneuvosto paikallisten elvytysneuvostojen tuella. Vastuuhenkilö on anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri Milla Jousi.

– Useimmissa Länsi-Euroopan maissa elvytystaitoja on opetettu kouluissa säännöllisesti jo vuosia. Suomi on siinä suhteessa jälkijunassa, Heikkilä kertoo.

Jaa artikkeli