20.05.2021

Projektityökohteissa päästään kiinni oikeisiin töihin – laadukas opetus varmistaa osaajien saatavuuden tulevaisuudessakin

Ammattiopisto Samiedun rakennusalan opettaja Jarkko Kaartinen ja pintakäsittelyalan opettaja Pasi Vilpponen kertovat, että ammatillisen koulutuksen on vastattava ennen kaikkea työelämän tarpeisiin. Molemmat ovat yhtä mieltä siitä, että yksi parhaista tavoista oppia ovat aidot työtilanteet. Heidän opetusaloillaan hyviä tilaisuuksia ovat ammattiopiston omat koulutustyöprojektit, joissa opiskelijat soveltavat oppimaansa käytäntöön. Yksi tällainen projektikohde on Nätkin kaupunginosassa sijaitseva omakotitalo, jonka saneerauksen Samiedun opiskelijat saavat toteuttaa kokonaisuudessaan.

– Tämä kohde on paras mahdollinen, sillä se on tyhjillään. Opiskelijat voivat kaikessa rauhassa harjoitella sekä perehtyä materiaaleihin ja niiden ominaisuuksiin, Kaartinen sanoo.

Vilpponen lisää, että projektioppimisen ehdottomiin hyötyihin kuuluu myös se, että eri alojen opiskelijat oppivat toimimaan yhdessä. Viime vuoden elokuussa alkaneessa Nätkin projektissa on ollut mukana sähkö-, pintakäsittely-, talotekniikka-, rakennus- ja kylmälaiteasennusalan opiskelijoita.

– Opiskelijat neuvottelevat keskenään muun muassa siitä, missä vaiheessa mitäkin töitä työmaalla tehdään. Tämäntyyppisissä projekteissa pääsemme yhdessä kokeilemaan jopa työmaakokousten pitämistä.

Vilpponen sanoo, että koulutustyöprojektit valitaan tarkoin. Olennaista on, että niissä on mahdollista suorittaa monipuolisesti tutkinnon sisältämiä osaamistavoitteita.

– Nätkin projektissa kokonaisesta tutkinnon osasta näytön on antanut jo kaksi rakennuspuolen opiskelijaa ja kuusi pintakäsittelyalan opiskelijaa. Lisäksi siellä on tehty tutkinnon osan osia. Kyllähän tämä opiskelutapa nopeuttaa valmistumista.

Erilaisissa käytännön projekteissa tapahtuva opiskelu hyödyttää myös oppilaitosta, koska materiaalikustannukset niiden osalta jäävät tilaajan maksettavaksi.

– Tilaajan puolestaan on ymmärrettävä, että kyse ei ole nopeasta urakasta, mutta se näkyy työn edullisena hintana, Kaartinen muistuttaa ja korostaa projektikohteiden merkitystä opettajien ammattitaidon kannalta.

– Opettajan on pysyttävä kiinni työelämässä ja sen kehityksessä. Autenttisissa työkohteissa se tapahtuu luontevasti.

Osaaminen rakentuu perustaidoille

Samiedun koulutusprojekteihin opiskelijat pääsevät siinä vaiheessa, kun perustaidot ovat hallussa. Kaartinen kertoo, että opintojen alkuvaiheessa opiskelijat harjoittelevat ensin kutakin ammattitaidon osa-aluetta oppilaitoksen työtiloissa opettajien johdolla.

– Opettaja valvoo, että opiskelija saavuttaa perustaidot ennen kuin hän siirtyy aitoihin työkohteisiin.

Teorian opiskelu ja käytännön harjoittelut vuorottelevat joustavasti tutkinnon osasta toiseen siirryttäessä.

– Opiskelija suorittaa aina teoriaopinnot ennen harjoittelua. Opiskelu tapahtuu verkossa, jonne on helppo myöhemmin palata tarvittaessa kertaamaan, Vilpponen sanoo ja kehuu tapaa erittäin toimivaksi.

On myös tärkeää, että opiskelijoilla on mahdollisuus kartuttaa taitojaan oppilaitoksen turvallisissa oppimisympäristöissä, joissa virheiden tekeminen on sallittua ja jopa suotavaa. Tämä koskee sekä koululla tehtäviä harjoituksia että koulutustyöprojekteja.

– Yhdessä tekemällä luottamus omaan tekemiseen kasvaa ja opiskelijat saavat tukea opettajien lisäksi toisiltaan.

Vilpponen muistuttaa, että Samiedulla opiskelijoiden käytössä ovat ajantasaiset työvälineet ja materiaalit.

– Sitäkään ei voi liikaa tuoda esille, että täällä on paitsi tietoa myös taitoa välittää se opiskelijoille.

Laadukkaan lähiopetuksen tavoite on edesauttaa sitä, että opituilla taidoilla pärjää työelämässä.

– Opiskelijan osaaminen arvioidaan näyttökokeilla, jossa hänen on osoitettava hallitsevansa työprosessien ja materiaalien ohella paljon muitakin ammattiin liittyviä asioita. On kaikkien etu, eikä vähiten yritysten etu, että opetuksen tasosta pidetään kiinni.

Jarkko Kaartinen ja Pasi Vilpponen keskustelevat opiskelijoiden kanssa Nätkin projektikohteen työvaiheista.
Jaa artikkeli