19.08.2021

Pulmakirja, Palveluvaaka ja infopaketit yritysten asiakaslähtöisyyden kehittämiseen

Palvelumuotoilun verkkosivut yritysten käyttöön

PAMU Savonlinna -hankkeessa tuotetut Palvelumuotoilun Living Lab -verkkosivut on tarkoitettu yritysten vapaaseen käyttöön. Yritykset voivat hakea sivustolta selkokielistä tietoa asiakaslähtöisestä liiketoiminnan kehittämisestä sekä ottaa käyttöönsä palvelumuotoilun työkaluja. Sivustolla on myös käytännön esimerkkejä muiden yritysten kokemuksista palvelumuotoilun polulla.

– Sivustolla on ladattavissa kokonainen palvelumuotoilun pulmakirja. Se on todella näppärä PDF-muotoinen työkirja, joka auttaa pureutumaan kokonaisvaltaisesti palvelumuotoilun eri vaiheisiin, hankkeen projektipäällikkö Sini Laukkanen Samiedusta vinkkaa.

Yritysten palvelukehittämisen taidot kuntoon

Palveluliiketoiminnan valmennuksissa yritykset ovat päässeet ratkomaan vertaiskehittämisen keinoin omia kehittämishaasteitaan.

– Palvelumuotoilun osaamisen vahvistuessa organisaatioiden palvelut muotoutuvat asiakaslähtöisiksi kokonaisuuksiksi, asiakaskokemukset paranevat ja toiminta tehostuu. Tämä näkyy tulevaisuudessa yrityksissä kannattavuuden ja tuottavuuden parantumisena, Kaija Villman Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkista toteaa.

Punnitse ja kehitä palveluitasi!

Yritysvalmennusten ohessa tuotettu Palveluvaaka on syntynyt tarpeesta kehittää yrityksille helppokäyttöinen itsearvioinnin työkalu, jolla yritykset pystyvät arvioimaan palveluliiketoimintansa ja asiakasymmärryksensä tasoa sekä kehityssuuntia. Lisäksi työkalu antaa suosituksia, miten edetä tasolta toiselle. Vastaaja saa sanallisen palautteen lisäksi visuaalisen kuvauksen omista vastauksistaan. Palveluvaaka auttaa arvioimaan organisaation kyvykkyyttä palveluliiketoiminnassa nimenomaan asiakasymmärryksen näkökulmasta.

Matkailupalvelut paremmin esiin

PAMU Savonlinna -hankkeessa parannettiin matkailijoiden palvelukokemusta edistämällä matkailuyritysten yhteistyötä ja lisäämällä Savonlinnan seudun matkailutarjonnan näkymistä digitaalisissa alustoissa. Viime talven aikana yrityksille järjestettiinkin TripAdvisor-valmennusta. Lisäksi matkailuyrityksiä kannustetaan lisäämään tietonsa Visit Savonlinna -sivustolle.   

–  Visit Savonlinnan käyttöönotosta sekä verkostoitumismahdollisuuksista on tehty selkeät ja tiiviit infopaketit matkailuyrittäjien huoneentauluiksi. Ne löytyvät Savonlinnan elinkeinopalveluiden kotisivuilta samoin kuin Savonlinnan päivitetyt matkailijaprofiilit ja matkailutuotteiden kehittämiseen palvelumuotoilun keinoin tarkoitettu kysymyspohja, Susanna Peura Savonlinnan Hankekehitys Oy:stä kertoo.

PAMU Savonlinna -hanke tuki savonlinnalaisia yrityksiä asiakaslähtöisessä liiketoiminnan kehittämisessä. Hankkeessa tuotettiin yritysten käyttöön Palvelumuotoilun verkkosivusto sekä tuettiin palvelumuotoiluvalmennusten avulla yritysten henkilöstön osaamisen kehittämistä. Valmennuksissa yritykset pääsivät ratkomaan omia kehittämishaasteitaan sekä juurruttamaan palvelumuotoilun toimintatapoja arjen toimintatavaksi. 

PAMU Savonlinna -hanke päättyy 31.8.2021. Yritysvalmennuksia ja palvelumuotoilun koulutuksia jatketaan vielä hankkeen jälkeenkin yritysten tarpeen mukaan räätälöitynä. Palvelumuotoilun verkkosivut, työkalut ja koulutukset löytyvät osoitteesta pamu.samiedu.fi.

– PAMU Savonlinna on ollut erinomainen alkusysäys juurruttaa palvelumuotoilu osaksi savonlinnalaisten yritysten liiketoiminnan suunnittelua. Hanketoimijat ja yhteistyökumppanit ovat tehneet siinä hyvää työtä hankkeen alusta 2019 lähtien, kiittelee hankkeessa 1.1.2021 projektipäällikkönä aloittanut Laukkanen.

Hankkeen ovat toteuttaneet yhteistyössä Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Samiedu, Savonlinnan Hankekehitys Oy ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Hanke on saanut Etelä-Savon ELY-keskuksen kautta Euroopan sosiaalirahaston osarahoitusta.

Jaa artikkeli