07.05.2024

Puurakentamisen osaamis- ja osaajatarpeita ennakoitiin yhdessä yritysten kanssa

Kutsuimme puurakentamisen parissa toimivat yritykset koolle Samieduun keskiviikkona 10.4. Seudullisen puurakentamisen ennakointifoorumissa kuultiin alueen yrittäjien näkemyksiä siitä, mihin suuntaan koulutuksia on hyvä kehittää, jotta pystymme kouluttamaan entistä paremmin yritysten tarpeisiin vastaavia osaajia. Ennakointipäivään osallistui yhteensä neljätoista henkilöä kahdeksasta eri organisaatiosta.

Palvelemme työelämää yritysten tarpeisiin räätälöidyillä koulutuksilla sekä tutkintopohjaisilla koulutuksilla. Uusia koulutuksia rakennetaan ja koulutuksia kehitetään jatkuvasti työelämän tarpeiden pohjalta.

Rakennusalalle kouluttaminen nähdään tärkeänä seutukunnalla nyt ja tulevaisuudessa. Samiedussa rakennusalan opiskelijamäärä onkin ollut jo vuosia hyvällä tasolla. Koulutuksiin voi hakeutua keväisin yhteishaussa ja ympäri vuoden jatkuvassa haussa. Puualan koulutus on ollut murroksessa lähes kymmenen vuoden ajan, ja opiskelijamäärä on vähentynyt vuosien saatossa. Vetovoiman vahvistamiseksi tarvitaan uudenlaisia muotoja palvella yrityksiä uusien osaajien saamiseksi.

Ammatillisia ja työelämätaitoihin liittyviä tarpeita

Foorumissa esille tulleissa työelämän tarpeissa korostuivat mm. teknisen piirustuksen osaaminen, materiaalituntemus, CNC-ohjelmointi ja -työstö, 3D-osaaminen, LEAN sekä laatukoulutus.

Ammatillisten taitojen lisäksi oppilaitosten toivotaan panostavan tulevaisuudessa enemmän asennekasvatukseen ja yleisten työelämätaitojen sekä turvallisuusosaamisen opetukseen.

Ammatillisesta koulutuksesta työelämän oppiin siirryttäessä opiskelijoilla odotetaan olevan perustason osaaminen. Tulevaisuuden työtehtävissä tätä perustason osaamista ennakoidaan tarvittavan yhä monialaisemmin. Yritykset ennakoivatkin tulevaisuuden työntekijöiden olevan ns. ”moniosaajia”.

Koulutus- ja oppisopimuskoulutus nähtiin tärkeinä syvemmän ammattiosaamisen opetuksessa.

Vahvempaa yhteistyötä tulevaisuudessa

Työelämän ja oppilaitoksen yhteistyö koettiin tärkeänä uusien osaajien ja nykyisen henkilöstön osaamisen kehittämisessä sekä työllisyyden edistämisessä. Samiedulta odotetaan tulevaisuudessakin tiivistä yhteistyötä ja alueellisten työelämätarpeiden ennakointia yhdessä yritysten kanssa. Puurakentamisen ennakointifoorumi päätettiin järjestää jatkossa vuosittain.

Käytännön katsaus Punkaharjun Puutaitoon

Punkaharjun Puutaito Oy on korkealaatuisesti jalostettujen puutuotteiden ja vaativien puurakentamisen elementtien valmistamiseen keskittynyt yritys. Ennakointifoorumin alkajaisiksi osallistujat kävivät vierailulla Puutaidon Kerimäen tehtaalla. Osallistujat saivat kattavan katsauksen yrityksen liiketoimintaan sekä pääsivät tutustumaan opastetusti tehdastiloihin ja sen laitteistoon ja tekniikkaan.

Jaa artikkeli