11.11.2022

Räätälöityä koulutusta yritysten tarpeisiin – työvoimaa haetaan myös ulkomailta

Savonlinnalaisten puualan yritysten menestys halutaan varmistaa myös tulevaisuudessa

Savonlinnalaiselle vahvat perinteet omaavalle puualan osaamiselle halutaan taata jatko myös tulevaisuudessa. Osaajien riittävyyteen etsitään ratkaisua yhdessä yrittäjien, Samiedun ja elinkeinoelämän toimijoiden kanssa osaajapulasta kärsiville aloille.

Solmimme hiljattain yhteistyösopimuksen kv-osaajahankintaa harjoittavan Northern Beatin kanssa. Tavoite on saada ulkomaista työvoimaa ja osaamista työpaikoille oppisopimuskoulutuksella.

– Samiedu vastaa ulkomailta tulevien ammatillisesta koulutuksesta, myös suomen kielen opetuksesta ja suomalaiseen työkulttuuriin perehdyttämisestä, hiljattain Samiedun asiakkuuspäällikkönä aloittanut Paula Muhonen sanoo.

Muhonen kannustaa yrityksiä ja yrittäjiä ottamaan yhteyttä matalalla kynnyksellä. Hän korostaa, että keskiössä ovat yritysten yksilölliset toiveet.

– Northern Beatilla on 40 rekrytointiagenttia 20 maassa, joten mahdollisuuksia on paljon. Perinteisesti Suomessa on oltu kiinnostuneita Aasiasta ja Euroopan maista tulevasta työvoimasta.

Muhonen sanoo, että tämäntyyppisessä toiminnassa yhteistyön merkitys yrityksen, oppilaitoksen ja paikkakunnan välillä korostuu.

– Ulkomaalaisen työntekijän tulo vaatii enemmän valmisteluja, jotta kotoutumista vaikeuttavat tekijät voidaan taklata ennakkoon.

Samiedun toimialajohtaja Kirsi Kautonen kiittelee, että työnantajat ovat oikealla tiellä valmistautumisessaan kilpailun kiristymiseen kotimaisesta työvoimasta.

– Mitä enemmän yritykset tekevät yhteistyötä oppilaitosten kanssa ratkaisujen löytämiseksi, sitä enemmän ymmärrystä osapuolilla on siitä, mitä asioille on tehtävä ja mitä mahdollisuuksia on edetä.

Uusissa puualan koulutuksissa keskiössä yritysten tarpeet

Myös meillä ensi vuonna alkavat uudet koulutukset on suunniteltu yritysten tarpeita ajatellen. Tavoitteena on, että opiskelija työllistyy yritykseen ja yritys saa käyttöönsä oikealla osaamisella varustettua työvoimaa.

– Opintosisällöt on suunniteltu yritysten kanssa. Tänä päivänä työpaikan saaminen on iso osa koulutuksen houkuttelevuutta, joten yritysten mukaan ottaminen prosessiin on tärkeää, Kautonen painottaa.

Puualalta haussa on kolme erilaista koulutuskokonaisuutta. CNC-puusepäksi oppisopimuksella valmistavassa koulutuksessa suoritetaan puuteollisuuden perustutkinnon valinnaiset osat, joissa opitaan suunnittelemaan 2D- ja 3D-mallinnusohjelmistojen avulla sarja- ja massatuotantoon soveltuvia puuteollisuuden tuotteita ja niiden osia sekä käyttämään CNC-konetta puuteollisuuden tuotteiden valmistamiseen. Koulutus alkaa tammikuussa.

– Koulutus on suunnattu sellaisille jo alalla toimiville, jotka haluavat oppia uutta tai tarvitsevat päivitystä vanhoihin taitoihin.

Maaliskuussa starttaava kalustesuunnittelun ja -valmistuksen perusteet -koulutus sisältää puuteollisuuden ammatti- ja perustutkinnon valinnaiset osat, joissa opiskellaan perinteisen puusepän sekä sisustuspuusepän taitoja. Koulutus sopii kaikille alasta kiinnostuneille.

– Helmikuussa alkava puuteollisuuden perustutkinto puolestaan on kokonainen tutkinto, jossa opiskellaan myös yrittäjyyteen liittyviä asioita, Kautonen kertoo.

Oppisopimuskoulutus on tuloksekas koulutustapa

Kautonen sanoo, että oppilaitosyhteistyössä koulutuksen keinoin tapahtuva rekrytointi on yrityksille nykypäivää.

– Erityisen tuloksekas koulutustapa on oppisopimuskoulutus. Koulutus kiinnostaa toisella tavoin, kun koulutusaika on palkallista ja sen päätyttyä on tiedossa työpaikka. Tämä mahdollistaa hyvin esimerkiksi alanvaihdosta haaveilevien kouluttautumisen.

Työelämälähtöisessä koulutuksessa jokaisella toimijalla on oma tärkeä roolinsa. Oppilaitoksessa opiskellaan perusteet, jotka antavat opiskelijalle valmiudet siirtyä aitojen työtehtävien pariin. Yritys puolestaan tarjoaa oppimisympäristöksi työpaikan ja vastaa ohjauksesta työpaikalla yhteistyössä oppilaitoksen ohjaajien kanssa.

– Meidän tehtävämme on tukea sekä työnantajaa että opiskelijaa, jotta asiat etenevät oikeaan suuntaan, Kautonen linjaa.

Muhosen työnkuvaan kuuluu yhteistyö eri verkostojen kanssa ja erityisesti yritysten kanssa.

Läheskään aina yrityksissä ei ole tarvetta kokonaisille tutkinnoille, vaan usein kyse on osaamisen ja pätevyyden hankkimisesta joskus pienellekin osa-alueelle.

Yritysyhteistyöstä vastaavaan Paula Muhoseen voi ottaa yhteyttä sähköpostilla tai puhelimitse: paula.muhonen@samiedu.fi, puh. 044 550 6463.

Jaa artikkeli