07.02.2023

Rantasalmella haettiin ratkaisuja alueen työpaikkojen ja työntekijöiden kohtaamiseen

Olimme ”työn jäljillä” jäsenkunnassamme Rantasalmella 18. tammikuuta, kun kunnan koulukeskukseen kokoontuneet kuntalaiset ja kunnan luottamushenkilöjohto sekä yritykset keskustelivat alueella olevista avoimista työtehtävistä ja niihin tarjolla olevasta työvoimasta. Tilaisuus oli jatkoa viime kevään tapahtumalle, josta saatujen kokemusten mukaan toteutui nyt monimuotoinen paikallistapahtuma.

Tilaisuuden järjestelyistä vastasi Rantasalmen kunnan elinvoimapalvelut, joka kutsui tapahtuman toteutukseen mukaan Rantasalmen Yrittäjät, Etelä-Savon TE-Palvelut ja Samiedun. Näin tapahtuma tavoitti aikaisempaa monipuolisemmin niin työnantajia kuin työnhakijoita.

Tapahtuma toteutui hyvähenkisenä keskustelutilaisuutena, jossa oli paikalla kymmenen yritystä ja reilut 30 tarjolla olevista työtehtävistä kiinnostunutta kuulijaa. Lisäksi mukana oli toistakymmentä tilaisuuden kumppanitahojen edustajaa vahvistamassa työn jälkiä tarjoamalla tietoa ja hakemalla vastauksia esille tulleisiin kysymyksiin. Yhteensä tilaisuudessa oli koolla reilut 50 henkilöä.

Työtä on tarjolla erilaisille osaajille useilla eri aloilla

Mukana olleet yritykset esittäytyivät ja puheenvuoroissa nousi esiin tarjolla olevia työtehtäviä. Työtä on tarjolla kokoaikaisesti, osa-aikaisesti, määräaikaisesti ja sesonkiluonteisesti niin alan osaajille kuin ilman varsinaista osaamisvaatimustakin. Työnantajat korostivat asennetta uuden oppimiseen.

Työtehtäviä löytyi mm. autoalalle, logistiikan alalle, metallialan tehtäviin, matkailu- ja ravintola-alalle sekä useamman yrityksen esiin tuomiin monialaisiin työtehtäviin. Moniosaamisen tarve nousi esittelypuheenvuoroissa vahvasti esiin, kuten myös suuri mielenkiinto oppisopimusperusteiseen rekrytointiin.

Toimijoilla on yhteinen tavoite elinvoiman parantamisessa

Tapahtuman avasi kunnanjohtaja Rainer Leskinen esittelemällä yhteistyötahot ja taustoittamalla kunnan tavoitteita tapahtumalle sekä sen kehittämiselle Rantasalmen pito- ja vetovoiman vahvistamiseksi niin, että yritykset voivat kehittää omaa toimintaansa ja löytää työvoimaa tarjolla oleviin työtehtäviin.

Kunnanjohtajan puheenvuoron jälkeen kunnan yrityskoordinaattori Antero Peiponen esitti elinvoimapalvelujen lyhyen ajankohtaiskatsauksen yritys- ja työllisyyspalveluista kiittäen myös TE-toimistoa siitä, että se oli mukana kertomassa työvoimapalveluista työnhakijoiden ja yritysten kehittämistarpeisiin.

Rantasalmen Yrittäjät ja Samiedu esittivät lyhyet tietoiskut vapaan keskustelujen johdannoksi. Yrittäjien puheenvuorona kuulimme kokeneen yrittäjän Sakari Brusilan yrittäjäpolun kivikoista ja myötätuulesta, missä korostuivat perheen ja kumppaneiden tuki. Hän kertoikin samalla omasta roolistaan kummiyrittäjänä toimimisesta ja sen tarjoamasta avusta yrittäjän arjessa. Hänen puheenvuoronsa yhteydessä esiteltiin myös Rantasalmen Yrittäjien uusi puheenjohtaja Jari Pylväinen ja sihteeri Satu Siltala.

Oppisopimuksesta hyötyy sekä opiskelija että työnantaja

Toisen tietoiskun teemana oli oppisopimus ja sen yhteydessä koulutuksen erityisasiantuntija Hannu Fyhr toi myös Samiedun tervehdyksen ja esitti lyhyen ajankohtaiskatsauksen Samiedun toimintaan. Hän korosti erityisesti työelämäpalvelujen mahdollisuuksia yritysyhteistyössä ja välitti asiakkuuspäällikkömme Paula Muhosen terveiset Paulan ollessa estynyt olemaan mukana. Oppisopimusesittelyssä kiinnostavia olivat rekrytoivat oppisopimukset ja kesäoppisopimukset sekä erityisesti nuorten oppisopimusten korotetut koulutuskorvaukset.

Samiedusta mukana olivat myös tiimipäällikkö Timo Huoman, kehittäjäopettaja Laura Tynkkynen sekä uraohjauksen asiantuntija ja KOKKA-hankkeen vastuuhenkilö Päivi Kuusinen. Vapaan keskustelun yhteydessä kaikki kävivät tuloksellisia keskusteluja osallistujien kanssa.

Rantasalmen koulukeskuksen ruokalassa olivat esittelypistein mukana Rantasalmen kunta, Järvi-Sydän ja Samiedu. Tärkeä osa tapahtumaa oli esitysten jälkeen kasviskeitto- ja kahvitarjoilun lomassa käyty vapaa keskustelu ja tutustumiset, mikä innosti kaikkia osallistumaan aktiivisesti. Keskustelu oli todella vilkasta ja siitä jäi vahva mielikuva työtehtävien, työnantajien ja työntekijöiden toistensa löytämiseen. Konkreettisia oppisopimuspolkujakin tuntui syntyvän, mitä voimme tuloksina arvioida tarkemmin kevään aikana.

Tapahtuma oli kokonaisuutena onnistunut, keskusteleva ja ideoiva, mikä edistää varmasti ajatusta taas uusien, isompien askelten löytämiseksi jatkossa työn jäljille seutukunnalla.

Hannu Fyhr
Koulutuksen erityisasiantuntija

Jaa artikkeli