09.11.2022

Samiedu ja Sosteri kouluttavat yhdessä uusia hoiva-avustajia hoitoalan työvoimatarpeeseen

Samiedun ja Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosterin yhteistyössä järjestämän hoiva-avustajan koulutuksen suosio yllätti Savonlinnassa positiivisesti. Hakijoita noin kymmeneen hoiva-avustajan oppisopimuspaikkaan oli lähes 30. Noin vuoden kestävä koulutus alkoi 7.11., ja sillä tuetaan hoitoalan työvoimatarvetta ja valmistaudutaan tulevaan hoitajamitoitusmuutokseen, joka mahdollistaa hoiva-avustajien määrän lisäämisen hoivakodeissa.

– Alueellinen ikärakenteen muutos lisää ammattitaitoisen ja koulutetun henkilöstön tarvetta ja kysyntää nyt ja tulevaisuudessa. Kouluttamalla lisää osaajia alalle pystymme turvaamaan hyvinvointia ja terveyttä ylläpitävät ja edistävät palvelut erilaisissa palveluasumisen yksiköissä ja kotihoidossa, Sosterin hallintoylihoitaja Maijaterttu Tiainen sanoo.

Hoiva-avustaja toimii avustavissa tehtävissä esimerkiksi vanhuksille tai vammaisille tarkoitetuissa hoiva- ja palvelutaloissa tai kotihoidossa. Työtehtävät liittyvät asiakkaiden perustarpeista huolehtimiseen, kuten esimerkiksi liikkumisessa, peseytymisessä ja ruokailussa auttamiseen, siivoamiseen ja asiointeihin. Lääkehoitoon hoiva-avustajat eivät osallistu.

Opinnot suoritetaan työpaikkaohjaajan, taitovalmentajan ja opettajan ohjauksessa oppisopimuskoulutuksella Sosterin asumispalveluiden yksiköissä. Lähiopetusta Samiedussa on keskimäärin 2-4 päivää kuukaudessa. Hoiva-avustajan opinnoissa suoritetaan kolmasosa lähihoitajan eli sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon kuuluvista tutkinnon osista.

– Hoiva-avustajan koulutus on erinomainen ratkaisu esimerkiksi alanvaihtajalle. Alan töihin pääsee kiinni nopeasti jo koulutuksen aikana, ja halutessaan voi myöhemmin jatkaa sujuvasti lähihoitajan opintoihin, sosiaali- ja terveysalan tiimipäällikkö Mia Mäntysaari Samiedusta kertoo.

Samiedu ja Sosteri ovat jo aiemmin tehneet tiivistä yhteistyötä uusien osaajien kouluttamiseksi sosiaali- ja terveysalalle. Tälläkin hetkellä meneillään on yhteistyönä lähihoitajien oppisopimuskoulutus.

Kaksikymmentä uutta hoiva-avustajaa kevääseen 2024 mennessä

Samiedu on saanut Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskukselta valtionavustusta hoiva-avustajien koulutukseen yhteensä 139 350 euroa. Avustuksen tavoitteena on valtakunnallisesti parantaa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön saatavuutta ja hoitajamitoituksen edellytyksiin vastaamista. Keväällä 2023 Samiedussa toteutukseen on tulossa myös maahanmuuttajataustaisille suunnattu hoiva-avustajakoulutus. Tavoitteena on kouluttaa Savonlinnan seutukunnalle kaksikymmentä uutta hoiva-avustajaa kevääseen 2024 mennessä.

Jaa artikkeli