21.11.2023

Samiedu ja Tanhuvaaran Urheiluopisto vahvistavat kumppanuuttaan

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Samiedu ja Tanhuvaaran Urheiluopisto ovat solmineet kumppanuussopimuksen, jolla edistetään ja syvennetään yhteistyötä sekä vahvistetaan seudun elinvoimaisuutta. Sopimuksen myötä Samiedu ja Tanhuvaaran Urheiluopisto tekevät kehittämisyhteistyötä vahvistaakseen molempien kilpailukykyä, strategisia ja operatiivisia tavoitteita sekä opiskelijoiden osaamista ja hyvinvointia.

Yhteistyötä tehdään monipuolisesti ja kattavasti useissa eri toiminnoissa ja palveluissa. Kumppanuudella vahvistetaan esimerkiksi koulutuksellista yhteistyötä hyvinvoinnin ja liikunnan alalla sekä tieto- ja viestintätekniikan alalla (e-urheilu), oppimisympäristöjen hyödyntämisessä ja kehittämisessä, kehittämishankeyhteistyössä, kansainvälisyydessä, yrittäjyyskasvatuksessa sekä henkilöstön osaamisen yhteisessä hyödyntämisessä.

Samiedun kuntayhtymän johtaja, rehtori Jukka Mustonen ja Tanhuvaaran Urheiluopiston toimitusjohtaja, rehtori Mika Tuononen korostavat sopimuksen merkitystä molempien oppilaitosten tulevaisuudelle.

”Tämä kumppanuus on merkittävä askel eteenpäin sekä Samiedun että Tanhuvaaran toiminnassa. Yhteistyömme avaa uusia mahdollisuuksia opiskelijoille, henkilöstölle ja kumppaneille sekä vahvistaa entisestään molempien osapuolten asemaa koulutuksen, hyvinvoinnin ja liikunnan aloilla. Yhdessä olemme enemmän”, he toteavat.

Kumppanuuden sisältöä ja toteutusta arvioidaan ja kehitetään säännöllisesti, jotta yhteistyö pysyy ajan tasalla ja vastaa molempien osapuolten tarpeita ja tavoitteita.

Kuvassa vasemmalta: markkinointi- ja viestintäpäällikkö Miia Käyhkö (Samiedu), kuntayhtymän johtaja, rehtori Jukka Mustonen (Samiedu), toimitusjohtaja, rehtori Mika Tuononen (Tanhuvaara), koulutuspäällikkö Arja Laine (Tanhuvaara), opintokoordinaattori Matti Heinonen (Samiedu), talouspäällikkö Anu Häkkinen (Tanhuvaara), kehitysjohtaja Jonna Kokkonen (Samiedu).

Jaa artikkeli