21.11.2022

Samiedu ja YSAO syventävät yhteistyötään seutukuntien elinvoimaisuuden vahvistamiseksi ja osaavan työvoiman saatavuuden parantamiseksi

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Samiedu ja Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä YSAO sekä niiden tytäryhtiöt Sami-Palvelut Oy ja EduSavo Oy solmivat kumppanuussopimuksen strategisen liittouman muodostamiseksi 9. marraskuuta 2022. Nyt allekirjoitettu sopimus syventää vuonna 2016 tehtyä yhteistyösopimusta.

Yhteistyön syventämisen tavoitteena on kehittää toimintoja ja koulutustarjontaa vastaamaan entistä paremmin työelämän ja opiskelijoiden muuttuviin osaamistarpeisiin sekä vahvistaa seudullisten oppilaitosten asemaa koulutuksen järjestäjäkentässä. Yhteistyöllä valmistaudutaan myös väestö- ja toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin sekä lyhyellä että pitkällä aikajänteellä.

Yhteistyötä tehdään myös kestävien ja aluevaikuttavuudeltaan tehokkaiden kehittämishankkeiden toteuttamiseksi niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Organisaatioiden henkilöstöresursseja ja asiantuntijaosaamista hyödynnetään opiskelija- ja muiden asiakasryhmien palveluiden edelleen kehittämiseksi sekä alueiden elinvoimaisuuden edistämiseksi. Erityistä osaamista vaativissa, kapean erityissektorin koulutuksissa ja valmennuksissa hyödynnetään molempien organisaatioiden osaajia ja tehdään mahdollisesti myös yhteisrekrytointeja.

Koulutustoiminnassa yhteistyö mahdollistaa asiakkaiden laaja-alaisemman palvelemisen ja järjestäjäkohtaisen osaamisen laajentamisen. Samiedu, YSAO, Sami-Palvelut ja EduSavo toimivat toistensa kumppaneina erilaisissa työelämän koulutustarpeissa ja tarjouskilpailuissa.

Sopimusosapuolet tekevät jatkossa tiiviimpää edunvalvontayhteistyötä vaikuttaakseen seutukunnalliseen ammatilliseen koulutukseen kohdistuviin negatiivisiin rahoitusmuutossuunnitelmiin. Menossa olevalla hallituskaudella oli valmisteltu rahoituslain muutos, jossa oppivelvollisten rahoitusosuus olisi kiinnitetty 50 prosenttiin kokonaisrahoituksesta. Tämä olisi pitkällä aikajänteellä vähentänyt merkittävästi YSAOn ja Samiedun rahoitusta. Oppivelvollisten osuus molemmilla koulutuksen järjestäjillä on noin 20-30 prosenttia. Edunvalvonnalla on erityistä merkitystä seuduilla oleville koulutuksen järjestäjille, koska tämäntyyppiset lakimuutokset yleensä heikentävät seutujen saamaa rahoitusta ja sitä kautta niiden elinvoimaisuutta.

– Ylä-Savossa on onnistuttu muodostamaan tiivis ja toimiva yhteistyöverkosto sekä yhteinen tahto seutukunnan kehittämiseksi. Ylä-Savon koulutuskuntayhtymällä on siinä koulutuksen järjestäjänä merkittävä rooli. Olemme monella tapaa samantyyppisiä seutukuntia ja koulutuksen järjestäjiä, joten meidän kannattaa ottaa toisiltamme oppia, Jukka Mustonen Itä-Savon koulutuskuntayhtymän johtaja sanoo.

– Syvemmällä yhteistyöllä Samiedun ja Sami-Palvelut Oy:n kanssa voimme kehittää uusia koulutus- ja muita palveluita opiskelija- ja elinkeinoelämän asiakkaillemme, etenkin verkossa tapahtuvan oppimisen ja toiminnan osa-alueella. Samalla vahvistamme yhteistä osaamistamme muun muassa digitaalisten palvelukonseptien kehittämisessä, toteaa Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän johtaja Kari Puumalainen.

Jaa artikkeli