11.03.2021

Samiedu kehittää koulutukseen ohjausta Savonlinnan työllisyyden kuntakokeilun asiakkaille

Jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittämishankkeessa työllisyyden kuntakokeilun asiakasryhmille tarjotaan koulutukseen ohjausta matalalla kynnyksellä. Tavoitteena on ohjata mahdollisimman moni koulutuksen pariin.

Hankkeen aikana asiakkaille tehdään osaamiskartoitus, jonka avulla heidän osaamisensa ja vahvuutensa tunnistetaan. Tarkoituksena on, että kuntakokeilusta ohjattua työnhakijaa tuetaan koulutuksen alkuun yksilöllisesti ja henkilökohtaiset koulutuspolut rakennetaan tutkinnonosatavoitteisesti tai sitä pienemmiksi kokonaisuuksiksi vahvasti työelämälähtöisinä.

Hankkeessa tehdään vahvaa yhteistyötä työllisyyden kuntakokeilun omavalmentajien sekä Samiedun opettajien ja ohjausta tekevien tahojen kanssa. Hankkeen aikana kehitetään tutustumismahdollisuuksia Samiedun eri koulutusaloille ja saadaan näin asiakkaille paremmin tietoa eri koulutusmahdollisuuksista.

Kuntakokeilut alkoivat 1.3.2021

Hallitusohjelman mukaisesti kuntien roolia työllisyyspalvelujen järjestäjänä vahvistetaan. Maaliskuun alussa käynnistyivät työllisyyden kuntakokeilut, joissa kunta vastaa työnhakijoiden palveluprosessista ja työllisyyttä edistävien palvelujen tarjoamisesta. Kuntakokeilu jatkuu 30.6.2023 asti. (Kuntaliitto, 4.3.2021.)

Valtakunnallisesti työllisyyden kuntakokeiluihin osallistuu yhteensä 25 kokeilualuetta ja 118 kuntaa. Koko Suomessa työllisyyden kuntakokeiluihin siirtyy TE-palveluista 230 000 asiakasta.  Savonlinnassa kuntakokeiluun siirtyy TE-palveluista kaikki Kelan työmarkkinaetuutta saavat asiakkaat, kaikki alle 30-vuotiaat nuoret sekä maahanmuuttajat ja vieraskieliset, yhteensä noin 1750 asiakasta. (Savonlinnan kaupunki, 4.3.2021.)

Tavoitteena uudistaa palvelurakennetta

Työllisyyskokeilujen tavoitteena on nykyistä tehokkaammin edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista sekä tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Kokeilujen tarkoituksena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikommassa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille.

Kokeiluissa kehitetään työnhakijoille tarjottavia työllistymistä tukevia palveluja ja palvelumalleja, joiden avulla voidaan nykyistä paremmin tunnistaa ja ratkaista asiakkaiden yksilölliset palvelutarpeet, työllistymisen esteet sekä osaamisen kehittämistarpeet.

Valtiolla ja kunnilla on vahva yhteinen intressi työllisyyden edistämiseen ja tarkoituksena on sovittaa näiden kahden toimijan voimavaroja yhteen. Kokeilussa pilotoidaan kuntien erilaisia tapoja tarjota työllisyyspalveluja ja haetaan parhaita käytäntöjä palvelurakenteiden uudistamiseksi. (Työ- ja elinkeinoministeriö, 4.3.2021.)

Lähteet ja lisätietoja:

Jaa artikkeli