03.05.2024

Samiedu kehittää yritysten rekrytointia ja työllistymistä Työpolut Savonlinnaan -hankkeessa

Samiedussa on käynnistynyt vuoden 2024 alussa Euroopan sosiaalirahaston rahoittama Työpolut Savonlinnaan -hanke, jonka keskeisenä tavoitteena on vahvistaa Savonlinnan seudun mikro- ja pk-yritysten valmiuksia ja osaamista rekrytointiin ja perehdytykseen liittyvissä asioissa. Hankkeessa pyritään myös lisäämään ymmärrystä ja tietoutta työyhteisöjen monimuotoisuutta kohtaan sekä kehitetään palvelupolkuja työnhakijoiden ja työnantajien välille.

Hanke vastaa todelliseen tarpeeseen, sillä Etelä-Savossa yli 55-vuotiaiden ja täsmätyökykyisten osuus työttömistä työnhakijoista on suurempi kuin Suomessa keskimäärin (TEM 2023). Savonlinnan seudun rakennetyöttömyyteen on koetettu tuloksetta löytää ratkaisuja jo pidemmän aikaa. Samalla työvoiman saatavuus on noussut haasteeksi yritysten kasvun ja kilpailukyvyn kannalta.

Yritysten rekrytointi- ja perehdytysosaamista lisätään

Työpolut Savonlinnaan -hankkeella pyritään helpottamaan kohtaanto-ongelmaa Savonlinnan työllisyyspalveluiden, elinkeinoelämän ja koulutussektorin välisellä tiiviillä ja monialaisella yhteistyöllä.

Hankkeessa Samiedu selvittää Savonlinnan Hankekehityksen kanssa yritysten rekrytointiosaamisen tilannetta sekä kehityskohteita ja kehittää niiden pohjalta rekrytointiosaamista edistävän koulutuspaketin. Hankkeen koulutuksissa työnantajat saavat tärkeää tietoa perehdytyksen merkityksestä työnantajamielikuvaan. Yksinyrittäjille ja muille yrityksille suunnatulla palvelukokonaisuudella on tarkoitus tukea ensimmäistä rekrytointia.

Uusia ratkaisuja rekrytointiin ja työllistymiseen

Hankkeen aikana yrityksiä autetaan tunnistamaan täsmätyökykyisille soveltuvia työtehtäviä. Yritykset saavat myös lisätietoa erilaisista työllistämisen mahdollisuuksista ja voivat kokeilla esimerkiksi sokkorekrytointia hankkeessa kehitettävän mallin avulla.

Työpolut Savonlinnaan -hankkeen päätoteuttajana toimii Savonlinnan Hankekehitys Oy ja osatoteuttajina toimivat Savonlinnan työllisyyspalvelut ja Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Samiedu. Samiedu tuo hankkeeseen koulutuksellista näkökulmaa ja kehittää palveluita muiden hanketoteuttajien kanssa. Yhteistyötä kehittämällä valmistaudutaan myös tulevaan TE25-uudistukseen. Hanke kestää vuoden 2025 loppuun.

Jaa artikkeli