23.02.2023

Samiedu lisää resursseja maahanmuuttaneiden opiskelijoiden työpaikoilla tapahtuvaan opetukseen

Ammattiopisto Samiedussa on starttaamassa toimintamalli, jossa hoiva-avustajaksi opiskeleville maahanmuuttaneille annetaan työpaikalla paitsi oppilaitoksen järjestämää ammatillista ohjausta myös S2-kielen opetusta. Samiedun S2-opettaja Marja Koskela kertoo, että uuden toimintamallin taustalla on ajatus siitä, että kieli ei olisi ammattitaidosta irrallinen asia.

Jatkossa osallistun esimerkiksi ammattiopettajan pitämille oppitunneille. Opettaja selittää opiskelijoille haasteelliset käsitteet oman asiantuntemuksensa pohjalta, ja minä puolestani kielen kautta, tammikuun alussa Samiedussa työt aloittanut Marja sanoo. Suurin uudistus on kuitenkin se, että opettajat jalkautuvat mahdollisimman paljon työpaikoille.

Reilun vuoden Samiedussa sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden käytettävissä ollut taitovalmentaja, lähihoitaja Kati-Reetta Matikainen sanoo, että kokemukset työpaikalla tapahtuvasta ohjauksesta ovat olleet positiivisia. Hänen työhönsä kuuluu opiskelijan auttaminen tehtävissä, joissa hän on epävarma tai joiden suorittamista hän jännittää.

–Maahanmuuttaneiden kohdalla työnkuvani muokkautuu hieman erilaiseksi. Hoitajakielen vahvistamisen ohella erityisen tärkeää on avata heille suomalaista hoitotyökulttuuria ja yhteiskuntamme normeja. Kokonaisuutena kyse on opiskelijan ammatillisen kasvun tukemisesta työnteon ohessa.

Kielipulmiin tartutaan tuoreeltaan

Uusi käytäntö tiivistää kielen opettajan ja taitovalmentajan yhteistyötä. Marja pitää hyvänä käytäntöä, jossa S2-opetukseen tuodaan mukaan ammatillinen näkökulma suoraan kentältä.

Kati-Reetta kertoo minulle työpaikalla ilmenneistä kielellisistä haasteista, ja minä ohjeistan, miten niissä voidaan opiskelijaa auttaa. Eli jaamme informaatiota ja kokemuksia keskenämme – myös työnantaja on tässä mukana, Marja kuvaa yhteistyötä.

Kati-Reetta sanoo, että hoitajakielen omaksumisen kannalta on tärkeää, että opiskelija pääsee työstämään työssään esille tulleita kielipulmia tuoreeltaan ja aidossa ympäristössä. Koska aamupäivät työpaikoilla ovat usein hektisiä, painottuu kieleen liittyvä ohjaus iltapäivään. Hän lisää, että monelle maahanmuuttaneelle opiskelijalle kielellisesti erityisen haastavaa on muun muassa suomalainen kirjaamiskäytäntö.

– Kielen opettajalla on tarvittavaa taitotietoa sen sanoittamiseen, miten asiat kirjataan selkeästi ja oikein. Siinä on välillä suomalaisellakin hoitajalla parantamisen varaa.

Pitkän kokemuksen S2-opettajana omaava Marja nostaa maahanmuuttaneen opiskelijan tyypilliseksi haasteeksi murteen.

Vaikka opiskelija ymmärtäisi asian täysin kirjakielellä puhuttuna, savoksi sanottuna hän ei ymmärrä siitä yhtään mitään. Kokonaan emme voi murretta lähteä opettamaan, mutta annamme siinä tukea.

Kädenojennus myös alan työnantajille

Kati-Reetta ja Marja toivovat, että työpaikalle vietävän lisätuen myötä työnantajien kynnys palkata maahanmuuttanut oppisopimusopiskelija madaltuu.

– Ymmärrämme työnantajien rajalliset resurssit, ja siitäkin syystä haluamme syventää yhteistyötä heidän kanssaan. Myös työpaikkojen yksilölliset tarpeet huomioidaan. Työnantaja voi toivoa, mihin osa-alueeseen kaipaa opiskelijalle lisää perehdytystä, olipa kyse kielestä tai ammattiosaamisesta, kaksikko toteaa.

Kati-Reetta muistuttaa, että maahanmuuttajaopiskelijat ovat tärkeitä sote-alalle, jossa on kova työvoimatarve. Erityisesti hoiva-avustajaksi oppisopimuksella opiskelevien määrä kasvaakin koko ajan.

– Tavoitteena on, että koulutus onnistuu ja saamme seudulle uusia alan osaajia.

Hoiva-avustajaksi oppisopimuskoulutuksella kouluttautuvien maahanmuuttaneiden pilottiryhmä aloittaa maaliskuussa.

– Koulutukseen hakevalla on oltava hallussaan suomen kielen perusteet, koska kaikki tapahtuu suomeksi, Marja toteaa.

Taitovalmentaja Kati-Reetta Matikainen sote-alan oppimisympäristössä Pohjolankadun kampuksella.

Työpaikoilla järjestettävän S2-opetuksen mahdollistaa Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen myöntämä valtionavustus hoiva-avustajien koulutukseen.

Jaa artikkeli