26.02.2021

Samiedu siirtyy etäopetukseen 1.3.2021

Samiedu siirtyy Sosterin suosituksesta etäopetukseen kaikilla paikkakunnilla maanantaista 1.3. alkaen. Sosterin suositus perustuu valtioneuvoston 25.2. antamiin uusiin suosituksiin koronaepidemian leviämis- ja kiihtymisvaiheessa oleville alueille. Valtioneuvosto totesi Suomeen myös kolmen viikon pituisen sulkutilan 8.3.2021. Etäopetus jatkuu poikkeusolojen ajan.

Vaikutukset Samiedun toimintaan 1.3. alkaen:

 • Kampusten ovet ovat suljettuina.
 • Asuntola on suljettu.
 • Opetusravintola Paviljonki on suljettu poikkeusolojen ajan.
 • Samiedun Pohjolankadun infopiste on avoinna.
 • Samiedun Citypiste pidetään avoinna turvallisuusasiat tarkasti huomioiden yksittäisiä asiakasohjaustilanteita varten.
 • Opettajat ja HOKS-ohjaajat ovat yhteydessä opiskelijoihin etäopintojen järjestämisestä viimeistään 8.3. alkaen.
 • Opiskelijoiden TJK-työelämäjaksot jatkuvat normaalisti, ellei työpaikoilla ole sille erityisiä esteitä. Huom! Sosterissa tapahtuvat TJK-jaksot (koulutussopimus) on keskeytetty 28.3. saakka.
 • Mahdolliset vaikutukset opiskelijan valmistumisen viivästymiseen pyritään minimoimaan ja näyttöjä otetaan vastaan väljyys- ja hygieniaohjeita noudattaen. Ensisijaiset näyttöpaikat ovat edelleen työelämässä. Jos näyttöä ei voi toteuttaa aidossa työtilanteessa työpaikalla, voidaan näyttö vastaanottaa työelämänkaltaisissa olosuhteissa Samiedun kampuksilla heinäkuussa 2020 voimaan tulleen väliaikaisen lain mukaan (Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n väliaikaisesta muuttamisesta).
 • Samiedun kampuksilla toteutetaan vain välttämätön lähiohjaus ja -opetus, esimerkkejä:
  • VALMA-ryhmän opetus ja ohjaus tapahtuu pienryhmissä, väljyysvaatimus ja maskisuositus huomioiden.
  • Erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat kutsutaan kampustapaamisiin tarvittaessa.
  • YTO- tai ammatilliset pajat järjestetään yksittäisille opiskelijoille kerrallaan tarvittaessa.
  • Opettajat, opinto-ohjaajat, palveluohjaajat ja kuraattori voivat tarvittaessa tehdä henkilökohtaista ohjausta.
 • Kaikissa tilanteissa noudatetaan väljyys- ja maskivaatimuksia!

Lisätietoja

Ohjeet täsmentyvät viikon 9 aikana ja niistä tiedotetaan sähköpostitse ja Wilma-viesteillä.

Samiedun valmiusryhmä

Jaa artikkeli