Samiedu laajentaa opiskelijahankintaansa saavuttaakseen tavoitteensa

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) rahoittaa suoraan ammatillisen koulutuksen Suomessa. Yliopistokoulutuksen rahoitus on luokkaa 1,9 miljardia euroa vuodessa, ammattikorkeakoulutuksen rahoitus noin 950 miljoonaa euroa ja ammatillisen koulutuksen rahoitus noin 1,9 miljardia euroa. Suomalainen yhteiskunta investoi koulutukseen ja tämä on menestyksemme salaisuus kansakuntana. Koulutukseen suunnattavat varat kerätään veroina kansalaisilta, ammatilliseen koulutukseen suunnattava vero-osuus on noin 180 euroa vuodessa per asukas. Verot luonnollisesti kerätään, oli ammatillista koulutusta paikkakunnalla tai ei. Tällä rahalla koulutetaan vuodessa noin 320.000 ammatillista opiskelijaa.

Ammatillinen koulutus on tavoitteellista myös rahoituksen osalta, ministeriö asettaa vuosittain tavoitteellisen opiskelijavuosimäärän koulutuksen järjestäjille. Samiedulle asetettu vuoden 2021 tavoite on 1525 opiskelijavuotta, mikä tarkoittaa käytännössä noin 1800 kokopäiväistä tutkinto-opiskelijaa. Savonlinnan seutukunta ei nykyisellään tällaista opiskelijapotentiaalia pysty tarjoamaan, vaan meidän on kurotettava kauemmas, hankittava opiskelijoita laajasti koko Suomesta. Onneksemme järjestämislupamme mahdollistaa toiminnan koko Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Opiskelijat eivät enää muuta opintojen ajaksi opiskelupaikkakunnalleen (Savonlinna), vaan etsivät joustavasti opintoja suoritettavaksi verkkopohjaisesti, aina välillä tarvittavia lähijaksoja pienryhmissä intensiivisesti suorittaen. Opiskeluja ja uuden osaamisen hankintaa halutaan tehdä usein työn ohessa, ajasta ja paikasta riippumattomasti. Illat ja viikonloput ovat usein erinomaisia ajankohtia opiskella ja silloin halutaan saada myös ohjausta ja tukea opintoponnisteluille.

Verkossa järjestettävä koulutus (monimuoto) on ainoa mahdollisuus Samiedulle saavuttaa tarvittava kasvu opiskelijamäärissä ja sitä kautta opiskelijavuosissa. OKM:n asettama tavoite 1525 opiskelijavuotta on saavutettavissa määrätietoisella koulutustuotekehityksellä ja sen vaatimalla pedagogisella muutoksella. Paikalliset nuoret ja aikuiset opiskelijat saavat edelleen tehostettua, työelämälähtöistä ammatillista koulutusta ja ohjausta Savonlinnassa, kuitenkin yhä useampi opiskelija valitsee verkko-opintotarjonnasta hänelle sopivan tutkinnon osan tai koko tutkinnon. Verkkotarjontaa on lisättävä ja opiskelijaohjausta on kehitettävä uuteen suuntaan – verkossa tapahtuva ohjaus ja tukeminen poikkeavat luokkahuoneissa ja työsaleissa annettavasta opetuksesta ja ohjauksesta.

Samiedu panostaa pedagogiseen kehittämiseen. Palkkaamme verkko-opettajia tekemään materiaalia verkkoon ja toteuttamaan opintojaksoja verkossa, koulutamme nykyisiä opettajia ja ohjaajia verkkopedagogiikkaan. Tarjoamme ammatti- ja erikoisammattitutkintoja verkossa, lisänä muutamia perustutkintojakin verkkoperusteisesti jo vuonna 2021. Muutos on suuri ja siinä on onnistuttava, rahoittajan asettamat tavoitteet on saavutettava. Myös johtamismallia järjestellään siten, että pedagoginen muutos saa riittävän huomion ja tuen arjen työn keskellä.

Samiedu ei jää odottamaan volyymitaantumaa, teemme kaikkemme, että väestötaantumasta huolimatta pärjäämme entistä paremmin jatkossakin.