11.03.2022

Samiedu tuomitsee jyrkästi Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan

Koronapandemia hellittää kevään myötä ja olimme asettumassa enemmän ja enemmän normaalimpaan olotilaan myös koulutuskentällä. Järkytykseksemme saimme todistaa helmikuun 24. päivä Venäjän hyökkäystä Ukrainaan ja tilanne vain pahenee päivä päivältä.

Samiedu on muun Suomen ja koko maailman kanssa samassa joukossa tuomitsemassa Venäjän toiminnan ja auttamassa ukrainalaisia, miten vain voimme. Onkin odotettavaa, että myös Savonlinnan seutukunnalle tulee runsain määrin ukrainalaisia ja Samiedulla on varmasti rooli kotouttajana ja kouluttajana nuorten ja aikuisten pakolaisten avuksi.

Ukrainalaiset voivat myös olla ainakin jollakin aikaviiveellä merkittävässä roolissa yritysten työvoimapulan ratkaisijana. Samiedu voi auttaa tätä prosessia omassa roolissaan työelämävalmiuksien parantajana. Tähän aiheeseen palataan varmasti vuoden 2022 aikana useasti.

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) ei ole jostain syystä pystynyt ohjeistamaan ammatillisen koulutuksen toimijoita selkeästi tässä tilanteessa, missä Venäjä on suljettu ulos kansainvälisen yhteisön toiminnasta. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE, jonka jäsen Samiedukin on, on ohjeistanut osaltaan ammatillisia koulutuksen järjestäjiä (AMKE 10.3.2022, Veli-Matti Lamppu):

Tänään 10.3. tuli kuluneeksi kaksi viikkoa Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan. Te koulutuksen järjestäjät olette osoittaneet monin tavoin tukeanne ukrainalaisia kohtaan. AMKE teki lahjoituksen Kirkon ulkomaanavun kautta maasta pakenevien perheiden auttamiseen. 

OKM julkisti eilen korkeakouluille ohjeita Venäjän kanssa käytävästä yhteistyöstä. Olemme olleet useita kertoja yhteydessä OKM:ään ja toivoneet yleisohjeita ammatillisen koulutuksen suhteen. Vielä ei ole tullut mitään kirjallista ohjetta. Selvää on kuitenkin, että kaikesta yhteistyöstä koulutusta edustavien venäläisten organisaatioiden kanssa tulee pidättäytyä. Kaikkia Suomessa olevia ulkomaalaisia opiskelijoita tulee kohdella tasavertaisesti eikä mitään vihapuheita tms. tule suvaita puolin eikä toisin. Kaikki ulkomailta tulevat opiskelijahakemukset tulee käsitellä. Venäjään liittyvien pakotteiden tulee olla pitäviä myös koulutuksen järjestäjien osalta.  

Ammatillisella koulutuksella on paljon keinoja tukea Ukrainasta tulevien pakolaisten auttamisessa. Meillä on esimerkiksi pitkä kokemus pakolaisten kanssa työskentelystä, monipuolinen infra, maan kattava verkosto sekä yhteydet työnantajiin. Tärkeää on varautua pakolaisaaltoon ja pohtia omia varautumiskeinoja. Tiedän, että tämä työ on jo käynnistynyt monilla alueilla.

Opintopolku.fi ohjeistaa opiskelijavalintaa seuraavalla tavalla (110.3.2022):

Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaussa voi hakea kansalaisuudesta riippumatta

Ukrainan kriisi on herättänyt kysymyksiä siitä, vaikuttavatko Venäjään kohdistuvat pakotteet myös toisen asteen koulutukseen hakeutumiseen tai sen rajoittamiseen. Pakotteilla ei ole vaikutusta koulutukseen hakeutumiseen, eikä sitä voi rajoittaa kansalaisuuden perusteella.

Perustuslain mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Opiskelijaksi pyrkivällä on oikeus vapaasti hakeutua haluamaansa koulutukseen. Koulutuksen järjestäjän on opiskelijaksi ottamisessa sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita. Opiskelijaksi voidaan ottaa hakija, joka on suorittanut perusopetuksen oppimäärän tai sitä vastaavan aikaisemman oppimäärän, tai jolla koulutuksen järjestäjä muutoin katsoo olevan riittävät edellytykset tavoitteena olevan osaamisen hankkimiseen tai tutkinnon suorittamiseen. Ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa ja lukion opiskelijavalinnassa noudatetaan opetus- ja kulttuuriministeriön antamia valintaperusteasetuksia.

Koulutuksen järjestäjät päättävät opiskelijaksi ottamisesta edellä todettujen säännösten mukaisesti. Säännökset eivät mahdollista hakijan kansalaisuuden tai kotimaan käyttämistä perusteena jättää hakemus käsittelemättä tai hakija valitsematta.

Jaksamista kaikille tässä vaikeassa ja paineistetussa tilanteessa. Uutisia tulee seurata, mutta ei liian aktiivisesti, taukoja uutistulvasta on syytä pitää ja huolehtia myös omasta jaksamisesta.

Jukka Mustonen
Kuntayhtymän johtaja / rehtori

Jaa artikkeli