17.06.2021

OKM myönsi kahdeksan uutta tutkintoa – Samiedun asema ammatillisena kouluttajana vahvistuu

Itä-Savon koulutuskuntayhtymän hallitus haki päätöksellään kesäkuussa 2020 uusia tutkintoja Samiedun perustutkintopainotteiseen järjestämislupaan. Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on päättänyt myöntää Samiedulle järjestämisluvat kahdeksaan uuteen tutkintoon. Päätös vahvistaa Samiedun asemaa erityisesti aikuisemman väestönosan kouluttajana Itä-Savossa ja laajemmin koko Suomessa.

– Samiedussa on jo kattava perustutkintotarjonta, joten haimme järjestämislupia enimmäkseen ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin. Syynä tähän ovat työelämän muuttuvat tarpeet sekä Itä-Savon alueen väestökehityksen suunta, mikä painottaa koulutustarvetta aikuisemman väestönosan kohdalla. Myös OKM:n painopisteenä oleva jatkuvan oppimisen korostuminen ohjaa koulutustarjontaamme. OKM ennakoi, että Suomessa jopa vajaa puoli miljoonaa henkilöä tarvitsee uudelleenkoulutusta tai laajaa täydennyskoulutusta lähivuosina, kuntayhtymän johtaja, rehtori Jukka Mustonen kertoo.

Jo nykyisin yhä useampi Samiedun opiskelijoista suorittaa ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon, jotka on tarkoitettu pohjakoulutusta tai työkokemusta omaaville. Nousevana trendinä on, että opiskelijat eivät välttämättä suorita koko tutkintoa, vaan täydentävät osaamistaan tutkinnon osilla. Samiedussa suoritetaan tutkinnon osia vuositasolla noin 5000 kappaletta. Yli 70 prosenttia kaikista Samiedun opiskelijoista on aikuisia. Nuorista, peruskoulusta tulevista opiskelijoista pidetään edelleen huolta, heille tarjotaan lähiopetuspainotteista ammatillista koulutusta ja ohjausta Savonlinnan kampuksilla.

Samiedu sai järjestämisluvat seuraaviin uusiin tutkintoihin: hius- ja kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinto, mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto, rakennusalan työmaajohdon erikoisammattitutkinto, talotekniikan ammattitutkinto, turvallisuusalan perustutkinto ja ammattitutkinto sekä ympäristöalan ammattitutkinto. Lisäksi OKM on lisännyt viranomaisaloitteisesti muuttuneen vammaisalan ammattitutkinnon järjestämislupaan. Uusi laajennettu järjestämislupa astuu voimaan 1.8.2021 alkaen.

– Samiedun tehtävänä on kouluttaa ammattitaitoista henkilöstöä työ- ja elinkeinoelämän tarpeisiin sekä jatko-opintoihin. Pystymme tarjoamaan entistä enemmän reittejä tavoitella tutkinto-opiskelupaikkaa korkeakouluissa ja yliopistoissa. Tästä hyvänä esimerkkinä on uusi turvallisuusalan perustutkinto, joka mahdollistaa joustavan koulutuspolun Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin uuteen turvallisuusalan tradenomin tutkintoon Savonlinnassa. Ammatillinen perustutkinto antaa hakukelpoisuuden kaikkiin ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin, Mustonen sanoo.

– Uusien tutkintojen hakeminen opetus- ja kulttuuriministeriöstä oli mukana Savonlinnan yhteisessä edunvalvonnassa. Haluan kiittää kaikkia asian puolesta työskennelleitä tahoja!

Päättyneellä valtuustokaudella Itä-Savon koulutuskuntayhtymä on toteuttanut ammatillisen koulutuksen reformia ja uutta lainsäädäntöä tehokkaasti. Opiskelijamäärät on saatu palautettua kasvu-uralle, ja Samiedussa opiskeleekin tällä hetkellä noin 1650 eri-ikäistä tutkinto-opiskelijaa. Koulutuskuntayhtymän henkilöstömäärä on kasvamassa ja uusia rekrytointeja tehdään jatkuvasti. Toimintatuotot on saatu kasvuun ja taloudellinen tulos on positiivinen. Alueellinen kehitystoiminta on laajentunut ja vuosittain Samiedu osallistuu yli 40:een kehityshankkeeseen kumppaneidensa kanssa.

Jaa artikkeli