10.11.2023

Samiedun henkilöstön työhyvinvointi nousi ennätyslukemiin – työyhteisökyselyn vastausprosentti oli huimat 87,5 %

Henkilöstömme työhyvinvointi on parantunut kaikilla osa-alueilla. Näin voidaan todeta tänä syksynä toteutetun työyhteisökyselyn tuloksista. Tarkasteltavat osa-alueet ovat työn kehittävyys, esihenkilötyö, egonomia, optimaalinen kuormitus, työkyky sekä tiedonkulku ja vuorovaikutus. Kaikkien tulosten keskiarvo on 3,91 asteikolla 1–5. Tyytyväisyys on korkeimmalla tasolla sitten vuoden 2005, mistä lähtien vertailutietoa on saatavilla. Kyselyyn vastasi 175 henkilöstön jäsentä eli 87,5 %. Korkea vastausprosentti varmistaa tulosten luotettavuuden antaen kattavan kuvan työyhteisön tilasta.

– Olemme viime vuosina tehneet merkittäviä satsauksia muun muassa esihenkilötyöhön, viestinnän ja tiedonkulun parantamiseen, työterveyden tukipalveluihin ja -toimiin sekä työergonomiaan. Nämä ovat olleet erittäin kannattavia kehittämistoimenpiteitä ja olemme yhdessä saaneet konkreettista kehitystä aikaan, kuntayhtymän johtaja, rehtori Jukka Mustonen kertoo.

Mustonen on erittäin tyytyväinen työyhteisökyselyn tuloksiin ja kiittää kaikkia samiedulaisia sitoutumisesta ja osallistumisesta työhyvinvoinnin edistämiseen.

– Olemme ylpeitä siitä, että Samiedussa on hyvä työilmapiiri ja korkea työmotivaatio. Työhyvinvointi on meille tärkeä asia, jota haluamme jatkuvasti kehittää yhdessä. Haluan kiittää kaikki samiedulaisia heidän panoksestaan, Mustonen sanoo.

Samiedussa toteutetaan säännöllisesti työyhteisökyselyitä, joilla kartoitetaan työhyvinvointiin ja työkykyyn vaikuttavien osa-alueiden nykytilaa sekä selvitetään työntekijöiden ja tiimien kokemia kehittämisen kohteita.

– Tutkimuksista saadaan tietoa henkilöstön työhyvinvoinnista Samiedussa kokonaisuutena, mutta myös tarkemmin tiimitasolla. Tiimikohtaiset tulokset käydään läpi tiimeissä, jolloin nykytilan tulosten lisäksi laaditaan jokaisen tiimin kehittämissuunnitelmat keskeisten kehittämiskohteiden osalta sekä vahvistetaan jo toimivia käytänteitä. Työ aina vain paremman työyhteisön eteen jatkuu, henkilöstöasiantuntija Taru Pulkkinen toteaa.

Jaa artikkeli