08.09.2021

Samiedun laadunhallinta arvioitiin kansallista keskitasoa edistyneemmäksi

Kansallisen koulutuksen arviointikeskus KARVIn toteuttamassa laadunhallintajärjestelmien arvioinnissa Samiedun tulokset ylittivät kansallisen keskiarvon kaikilla arviointialueilla. Ammatillisen koulutuksen järjestäjät tekivät osana KARVIn arviointia itsearvioinnin keväällä 2021. Itsearviointiin vastasi yhteensä 137 koulutuksen järjestäjää.

– Laadunhallintaa toteutetaan Samiedussa koko organisaation läpileikkaavasti prosessien hallinnan kautta. Prosessien toimivuutta arvioidaan reaaliaikaisen tiedonhallinnan avulla koko ajan. Toiminnan raportoinnissa on vakiintuneet käytännöt, jotka kytkeytyvät talouden hallintaan ja arviointiin. Tavoitteiden toteutumista tuetaan kehittämishankkeiden sekä sidosryhmäyhteistyön avulla, laatu- ja hankepäällikkö Jonna Kokkonen kertoo.

Tutkimukset tulokset

Samiedussa itsearviointiin osallistui laaja-alaisesti opiskelijoita, henkilöstöä sekä työelämän ja sidosryhmien edustajia yhteensä yli 130 henkilöä. Arviointiin hyödynnettiin myös muuta koulutuksen järjestäjän olemassa olevaa arviointi-, tulos- ja palautetietoa.

Tulosten mukaan laadunhallinnan tila Samiedussa on kokonaisuutena arvioituna edistyneen (49 %) ja kehittyvän (51 %) tasolla. Kansallisesti koulutuksen järjestäjien tuloksista keskimäärin 28 % on edistyneellä ja 58 % kehittyvällä tasolla. Yksikään Samiedun laadunhallinnan osa-alue ei ole puuttuvalla tai alkavalla tasolla. Kansallisesti puuttuvalla tasolla on keskimäärin 1 % ja alkavalla tasolla 14 %.

Erityisesti Samiedun kumppanuudet ja verkostot, taloudelliset voimavarat, opiskelijoiden henkilökohtaistaminen sekä osaamisen osoittaminen ja arviointi nousivat esiin kansallista keskiarvoa parempina. Myös asiakastulokset ja keskeiset suorituskykytulokset olivat selkeästi keskitasoa parempia.

– Tuloksissa näkyy se, että henkilöstö toimii aktiivisesti kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa kehittäen alueen elinvoimaa, ja että organisaation prosessit ja rakenteet toimivat, jolloin pystymme nopeisiin ratkaisuihin ja toimintatapojen muutoksiin. Hyvät työelämäkumppanit puolestaan varmistavat sen, että opiskelijamme voivat hankkia osaamista työelämälähtöisesti. Lisäksi opiskelijoiden yksilöllinen huomioiminen aina opintojen hakeutumisvaiheesta valmistumiseen nähtiin laadukkaana toimintatapana, Kokkonen tiivistää.

Samiedussa on käytössä reaaliaikainen tuloskortti, jossa on henkilöstölle ja esihenkilöille räätälöidyt henkilökohtaiset näkymät. Tiedon reaaliaikainen seuranta varmistaa toiminnan laatua ja mahdollistaa nopean reagoinnin. Toiminnan tuloksista viestitään vakiintuneilla toimintatavoilla monikanavaisesti.

– Käsittelemme KARVIn arvioinnin tulokset sekä organisaatio- että tiimitasolla. Vaikka sijoituimme kaikilla osa-alueilla keskiarvoa paremmin, pureudumme kehittämiskohteisiin ja kehitämme niitä osana toiminnan ohjausta ja johtamista, Kokkonen toteaa.

Info

KARVIn toteuttama arviointi tuottaa tietoa ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien tilasta ja siitä, missä määrin koulutuksen järjestäjät ovat saavuttaneet lainsäädännössä määritellyt laadunhallintaa koskevat vaatimukset. Arvioinnin tavoitteena on tukea koulutuksen järjestäjiä laadunhallinnan ja laadunhallintajärjestelmien jatkuvassa kehittämisessä.

Samiedu kehittää laadunhallintaansa osallistumalla säännöllisesti erilaisiin ulkoisiin ja kansallisiin arviointeihin sekä laatupalkintokilpailuihin.

Jaa artikkeli