14.06.2021

Samiedun tuntosarvet vahvasti tulevassa

Viimeisen valtuustokauden alussa, vuonna 2017, Samiedulla oli takana useita yt-neuvotteluita ja oppilaitoksen taloudellinen tilanne näytti huolestuttavalta. Samaan aikaan ammatillisen koulutuksen reformi edellytti koulutuksen järjestäjiltä uudistuksia. Koulutuksia tuli kehittää asiakaslähtöisemmiksi, työpaikoilla oppimista tuli vahvistaa ja yksilöllisiä opiskelupolkuja rakentaa. Lisäksi uusi rahoitusmalli pyrki muun muassa parantamaan koulutuksen vaikuttavuutta ja vähentämään opintojen keskeyttämisiä.

Visiointi ja Itä-Savon alueen muutosten sekä kehityksen huomioiminen vaativat uudenlaista ajattelutapaa, jonka pohjalta Samiedun organisaatio lähti rohkeasti vastaamaan uusiin haasteisiin. Jatkuva haku rakennettiin pääväyläksi kevään yhteishaun rinnalle, työelämän tarpeita kuunneltiin herkällä korvalla, opintopolkuja kehitettiin ja koulutuksia laajennettiin myös Itä-Savon alueen ulkopuolelle.

Hankkeita lisäämällä ja muuta rahoituspohjaa laajentamalla Samiedun toimintatuottoja lisättiin ja myös taloudellista tulosta parannettiin reilusti vuosi vuodelta. Vuoden 2020 tilinpäätös oli ennätyksellinen osoittaen 3,5 miljoonan euron ylijäämää. Koronapandemia asetti toiminnan entistä haasteellisemmaksi, mutta hyvästä taloustilanteesta johtuen irtisanomisilta vältyttiin ja toimintaa pystyttiin muuttamaan vastaamaan koronasta aiheutuviin haasteisiin.

Muutokset työelämässä aiheuttavat koulutuksen kentällä jatkuvaa uudistumistarvetta nyt ja tulevaisuudessa. Muuttuvassa työelämässä mukana pysyminen vaatii myös yksilöiltä jatkuvaa oppimista ja osaamisen kehittämistä.

Uskon Samiedun pärjäävän hyvin myös tulevissa haasteissa. Onhan se jo nyt osoittanut visionäärisen kykynsä ymmärtää tulevaa kehitystä ja pitää tuntosarvet herkkinä tulevaisuuden mahdollisuuksissa.

Kiitän menneestä valtuustokaudesta Samiedun johtoa, opettajia, työntekijöitä sekä luottamushenkilökollegoita rakentavasta ja hyvästä kanssatoimimisesta.

Ari Asikainen
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä yhtymävaltuuston puheenjohtaja 2017-2021

Jaa artikkeli