29.11.2021

Samiedun tutkinto-opiskelijoiden määrä on lähes tuplaantunut viime vuosien aikana

– Olemme systemaattisesti rakentaneet koulutustarjontaa vastaamaan sekä työvoimatarpeeseen että nykypäivän opiskelijan kiinnostuksiin. Uusia koulutuksia on kehitetty ja olemassa olevia uudistettu, teknologia- ja metsäalojen toimialajohtaja Kirsi Kautonen kertoo.

Samiedun opiskelijamäärä kipusi yli 1900 opiskelijaan lokakuussa 2021. Merkittävimpiä syitä opiskelijamäärän kasvuun ovat olleet uusien saavutettavampien ja ketterämpien opiskelumuotojen kehittäminen sekä uudet koulutukset nousevilla aloilla, erityisesti luonto- ja metsäaloilla sekä liiketoiminta-alalla.

Koulutusten toteutustapoja uudistamalla opiskelu on mahdollistettu paremmin myös aikuiselle, perheelliselle ja työelämässä olevalle. Samiedun opiskelijoista jo yli 70 prosenttia on aikuisia.

– Opiskelu on muuttunut muutenkin kuin koronapandemian vaikutuksesta. Opiskella voi missä vaan ja milloin vaan, mikä tarkoittaa myös paikallisen koulutustarjonnan muutosta yhä monimuotoisempaan suuntaan, Kautonen sanoo.

Paikallisen ammatillisen koulutuksen jatko Savonlinnassa on mahdollista vain turvaamalla riittävä kokonaisopiskelijavolyymi. Opiskelijoita tarvitaan myös alueen ulkopuolelta. Samiedun verkkokoulutukset kiinnostavatkin eri puolilla Suomea, vaikka vielä tällä hetkellä suurin osa Samiedun verkko-opiskelijoista on Savonlinnan seudulta.

Opiskelijamäärän kasvu on jatkunut hyvänä teknologia ja metsä -toimialalla

Teknologia ja metsä -toimialalla menestyksekkäitä muutoksia on toteutettu mm. luontoalalla erityisesti luontokartoittajien erikoisammattitutkinnon toteutusmallin muutoksella ja toisaalta luontoalan perustutkinnon ottamisella takaisin tarjontaan vastaamaan luontoalojen kiinnostuksen kasvuun.

Samiedussa jo aiemmin vahvana ollutta metsänomistajille tarkoitettua metsäalan ammattitutkintoa on suunnattu yhä enemmän verkkototeutukseksi, jossa yhdistyvät moderni verkkopedagogiikka ja käytännön metsäharjoitteet.

Taideteollisuusalalla sisustajan tutkinnon monimuotototeutus on kiinnostanut opiskelijoita laajasti ympäri Suomea.

Hyvinvointi ja liiketoiminta -toimialalla opiskelijamäärät on saatu kasvuun

Hyvinvointi- ja liiketoiminta -toimialalla opiskelijamäärät on saatu hyvään kasvuun.

– Viimeisin koulutusinnovaatiomme, merkonomiksi verkossa, on saavuttanut suursuosion muutamassa kuukaudessa. Hakijamäärässä puhumme entisten kymmenien sijaan sadoista, hyvinvointi- ja liiketoiminta-alojen toimialajohtaja Timo Welsby iloitsee.

Syksyllä 2020 Samiedussa käynnistyi uutena perustason ensihoitajakoulutus. Lisäksi luonto- ja eräopaskoulutus herätettiin henkiin yli kymmenen vuoden takaa.  Myös hieronnan ammattitutkintoa uudistettiin ja hieronnan erikoisammattitutkintoa alettiin tarjota joustavammin tutkinnonosittain.

Tammikuussa 2021 käynnistyivät uudet isännöinnin ammattitutkinto ja lähihoitajakoulutus monimuotototeutuksena, vahvasti verkossa opiskellen.

Meneillään olevan syksyn aikana on jo aloitettu tai ollaan aloittamassa koulutukset johtamisen- ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoon, lähiesimiestyön ammattitutkintoon, matkailupalvelujen tuottajaksi sekä majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkintoon. Nämä kaikki koulutukset on mahdollista suorittaa sataprosenttisesti verkossa, paikkaan ja aikaan sitomattomasti.

Myös Samiedun osaamista ja markkinointiviestintää on kehitetty

Samiedun osaamista on vahvistettu rekrytoimalla uusia opettajia, taitovalmentajia ja ohjaajia kampuksella, työpaikoilla ja verkossa tapahtuvaan koulutukseen ja ohjaukseen. Lisäksi opetushenkilöstön digiosaamista lisätään monipuolisilla koulutuksilla. Riittävillä resursseilla, ajantasaisella osaamisella ja ohjauksella varmistetaan, että myös koulutuksen laadullisiin tavoitteisiin vastataan.

Verkkokoulutusten rinnalla kehitetään lähi- ja päiväopetusta. Uusia toteuttamistapoja suunnitellaan yhdessä työelämän kanssa, mikä on tärkeää erityisesti heikommin vetävillä aloilla.

– Tänä syksynä Sosterin kanssa toteutettu lähihoitajien oppisopimuskoulutus on erinomainen esimerkki yhteistyöstä alalle, jolla on suuri tarve uusille työntekijöille. Lisäksi esimerkiksi teknologia-alojen vetovoimaisuutta on lisätty markkinointitapahtumilla, kuten 23.11. Samiedussa järjestetty Teknologiatiistai, Welsby kertoo.

Myös Samiedun koulutusten markkinointiviestintää on tehostettu. Markkinoinnissa on otettu käyttöön uusia kanavia ja markkinointia on laajennettu koko Suomen laajuiseksi. Markkinointiviestintää tehdään monikanavaisesti useiden erilaisten kohderyhmien saavuttamiseksi. Kohderyhmänä eivät ole enää vain nuoret, vaan myös aikuiset ja jo ammatissa toimivat henkilöt.

Jaa artikkeli