30.10.2023

Samiedun uusi koulutus ennakoi digitaalisen arkistoinnin tulevaisuuden osaamista

Samiedussa alkaa keväällä 2024 media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkintoon kuuluva valinnainen tutkinnon osa Tallennetuotannossa työskentely, joka keskittyy digitointiin ja digiarkistoijan työhön. Digiarkistoijan koulutus järjestetään Samiedun media-alan ja Kansallisarkiston yhteistyönä. Koulutusyhdistelmä takaa, että uusilla digitoinnin toteuttajilla on ajantasainen ja monipuolinen tieto digitoijan työtehtävistä sekä riittävä käytännön osaaminen työn itsenäiseen suorittamiseen.

Koulutus on tarkoitettu kaikille alasta kiinnostuneille. Opetus tapahtuu monimuotototeutuksena, johon sisältyy verkon kautta opiskeltavia osioita, lähiopetusta kaluston ja ohjelmien käyttämisestä sekä laajat osuudet työelämässä tapahtuvaa käytännön harjoittelua. Lähiopetus ja työelämässä järjestettävä koulutus toteutetaan Mikkelissä. Verkko-osuudet voi suorittaa ajasta ja paikasta riippumattomasti. Tutkinnon osan suorittaminen kestää noin 4 kuukautta.

Organisaatioiden, viranomaisten ja yksityisten ihmisten arkistoissa säilytetään valtavat määrät asiakirjoja, valokuvia, karttoja ja muuta kulttuuriperinnöksi määriteltyä tai säilytettäväksi määrättyä aineistoa.

– Viranomaisten ja kulttuuriperintönä olevien asiakirjojen, karttojen ja maalausten arkistot ovat muodostuneet satojen vuosien aikana ja niiden digitointiurakka on vasta alussa. On selvää, että digitaalisen arkistoinnin ammattilaisten kysyntä tulee kasvamaan, media-alan opettaja Juha-Antti Heikkinen sanoo.

Koulutus alkaa 8.4.2024. Haku koulutukseen avautuu Samiedun verkkosivuilla tammikuussa 2024.

Toteutamme yhdessä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja Kansallisarkiston kanssa ESR+-rahoitteista Jodi – joustavat koulutus- ja työelämäpolut tulevaisuuden digitointiosaajille -hanketta (2023-2025). Tavoitteena on kouluttaa Etelä-Savossa 20 uutta digiarkistoinnin osaajaa hankkeen aikana.

Jaa artikkeli