28.09.2023

Samiedun uusi koulutustuote pyrkii paikkaamaan digitointialan osaajapulaa

Viimeisen 150 vuoden aikana yhteiskuntamme on luottanut A4-kokoisiin papereihin arkistoidakseen ja säilöäkseen keskeiset asiakirjat sekä niiden sisältämät tiedot. Tämä oli aikanaan sekä tehokas että edullinen ratkaisu. Teknologioiden kehittymisen myötä tiedon säilyttäminen digitaalisesti on tehokkaampi, turvallisempi ja kestävän kehityksen periaatteita noudattava ratkaisu.

Organisaatioiden, viranomaisten ja yksityisten ihmisten arkistoissa säilytetään valtavat määrät asiakirjoja, valokuvia, karttoja ja muuta kulttuuriperinnöksi määriteltyä tai säilytettäväksi määrättyä aineistoa. Vaikka arkistojen digitoinnin aika on vasta alkanut ja murto-osa aineistoista on saatu muutettua digitaalisiksi, on selvää, että digitaalisen arkistoinnin ammattilaisten kysyntä tulee olemaan tulevaisuudessa valtava. Samiedu on tunnistanut tämän kasvavan tarpeen, minkä vuoksi olemme yhdessä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja Kansallisarkiston kanssa lähteneet toteuttamaan ESR+-rahoitteista Jodi – joustavat koulutus- ja työelämäpolut tulevaisuuden digitointiosaajille -hanketta (2023-2025). Tavoitteenamme on kouluttaa Etelä-Savossa 20 uutta digiarkistoinnin osaajaa hankkeen aikana.

Mitä digitointi on?

Digitointi tarkoittaa fyysisten aineistojen, kuten paperiasiakirjojen, karttojen, valokuvien ja muiden analogisten tallenteiden muuttamista digitaaliseen muotoon. Prosessi suoritetaan yleensä skannaten tai valokuvaamalla. Digitointiprosessi on hyvin monivaiheinen ja siihen kuuluu varsinaisen digitointivaiheen lisäksi aineiston valikointia, kuvailua, kuljetuksia, manuaalista valmistelua ja digitoinnin jälkeistä laadunvalvontaa. Lisäksi täytyy huolehtia aineiston palauttamisesta arkistoon tai mahdollisesta tuhoamisesta digitoinnin jälkeen.

Miksi aineistoja digitoidaan?

Aineistojen digitointiin on useita syitä. Digitointi helpottaa tiedon hallintaa ja mahdollistaa pääsyn entistä useammalle samanaikaisen pääsyn digitoitujen aineistojen äärelle. Aineistojen käytettävyys ja saavutettavuus paranee, kun aineistoihin voi kohdistaa hakuja omalta kotisohvalta käsin. Useassa organisaatiossa digitoinnin tarvetta sanelee lainsäädäntö tai periaatteelliset syyt, esimerkiksi kulttuuriperinnön säilyttäminen digitaalisessa muodossa.

Digitoinnin keskeisimmät hyödyt:

  • Aineistojen säilyvyys: Digitaalinen aineisto ei kulu, haperru tai vanhene samalla tavalla kuin fyysinen aineisto.
  • Saatavuus: Digitoitu aineisto on helposti saatavilla ja jaettavissa. Arkistojen sisältöihin voi päästä käsiksi mistä päin maailmaa tahansa. Lisäksi useampi henkilö voi samanaikaisesti käyttää aineistoja.
  • Tilan- ja energiansäästö: Optimaalisten arkisto-olosuhteiden ylläpito kuluttaa sähköä, jolloin digitoinnin myötä voidaan vapauttaa arvokasta tilaa, säästää energiaa sekä vähentää lisärakentamisen tarvetta.
  • Haku ja järjestely: Digitaaliset tiedostot voidaan indeksoida ja organisoida, mikä tekee tiedon etsimisestä ja hallinnasta tehokkaampaa.
  • Kestävä kehitys: Digitointi vähentää paperin kulutusta ja matkustusta aineistojen äärelle.

Samiedun media-alalta ponnahduslauta digitoijan työhön

Ammattiopisto Samiedussa alkaa keväällä 2024 Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkintoon kuuluva valinnainen tutkinnon osa Tallennetuotannossa työskentely, joka keskittyy digitointiin ja digiarkistoijan työhön. Digiarkistoijan koulutus järjestetään Samiedun media-alan ja Kansallisarkiston yhteistyönä. Koulutusyhdistelmä takaa, että uusilla digitoinnin toteuttajilla on ajantasainen ja monipuolinen tieto digitoijan työtehtävistä sekä riittävä käytännön osaaminen työn itsenäiseen suorittamiseen.

Koulutus on tarkoitettu kaikille alasta kiinnostuneille. Opetus tapahtuu monimuotototeutuksena, johon sisältyy verkon kautta opiskeltavia osioita, lähiopetusta kaluston ja ohjelmien käyttämisestä sekä laajat osuudet työelämässä tapahtuvaa käytännön harjoittelua. Lähiopetus ja työelämässä järjestettävä koulutus toteutetaan Mikkelissä. Verkko-osuudet voi suorittaa ajasta ja paikasta riippumattomasti. Tutkinnon osan suorittaminen kestää noin 4 kuukautta.  

Media-alan toiminnan laajeneminen Mikkeliin ja toimiminen uusien yhteistyökumppaneiden kanssa ovat osa hankkeesta saatavaa uutta osaamista. Hankkeessa toimivana opettajana on mielenkiintoista olla mukana luomassa uutta koulutustuotetta yhteistyössä digitoinnin ammattilaisten kanssa. Harvoin omassa työssään saa olla mukana seuraamassa digitalisaation edistymistä näin konkreettisella tasolla ja edistää samalla uusien osaajien työllistymistä Etelä-Savon alueelle.  

Jaa artikkeli