09.12.2021

Samiedun uusi strategia on kunnianhimoinen ja eteenpäin katsova

Itä-Savon koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto hyväksyi Samiedun uuden strategian yksimielisesti kokouksessaan 24.11.2021. Strategia esiteltiin henkilöstölle 8.12. sekä Savonlinnan kaupunginhallitukselle 13.12. Uusi strategia ohjaa Samiedun toimintaa vuosina 2022–2025.

Samiedun uusi strategia kehittää jatkuvaa oppimista, vastaa entistä paremmin asiakkaiden tarpeisiin ja tarjoaa uusia joustavampia tapoja hankkia ammatillista osaamista. Ajasta ja paikasta riippumattomien sekä eri elämäntilanteisiin sopivien kouluttautumismuotojen tarve ja kysyntä ovat valtakunnallisesti kasvussa. Samiedu kehittää rinnakkain lähiopetusta, verkkokoulutuksia ja työpaikoilla järjestettävää koulutusta, jotta kaikille löytyy sopiva tapa hankkia uusi ammatti tai lisätä osaamistaan.

– Samiedu on ollut uudessa tilanteessa koko ammatillisen koulutuksen reformin ajan vuoden 2018 alusta lähtien. Perinteiset ammatillisen koulutuksen asiakkaat eli nuoret peruskoulunsa päättävät opiskelijat ovat nykyisin selkeä vähemmistö aikuisten opiskelijoiden joukossa seudun väestökehityksestä johtuen. Jo Samiedun edellinen strategia nosti esiin väestörakennehaasteen ja ohjasi muun muassa kehittämään verkossa tapahtuvaa koulutusta, kuntayhtymän johtaja, rehtori Jukka Mustonen kertoo.

Uudella strategialla luomme huomisen osaamista ketterästi ja kestävästi yksilöiden ja yritysten hyväksi. Konkreettisena visionamme on olla johtava ammatillinen kouluttaja valituissa tutkinnoissa verkossa. Samaan aikaan kuuntelemme entistä tarkemmin paikallisten yritysten toiveita ja autamme heitä osaajatarpeessaan. Annamme myös entistä enemmän tukea opiskelijoiden ohjaukseen työpaikoilla.

– Me Samiedussa katsomme vahvasti tulevaisuuteen, uusi strategia on kunnianhimoinen ja eteenpäin suuntautuva. Haluamme olla edelläkävijöiden joukossa kehittämässä ammatillista koulutusta Savonlinnan seudulla ja Suomessa, Mustonen tähdentää.

Missio perustuu lakiin ammatillisesta koulutuksesta

Samiedun tehtävä eli missio juontaa juurensa ammatillisen koulutuksen lainsäädännöstä. Kehitämme ja ylläpidämme yksilöiden ammatillista osaamista, vastaa työ- ja elinkeinoelämän osaamistarpeisiin, edistämme työllisyyttä ja jatkuvaa oppimista sekä annamme valmiuksia yrittäjyyteen. Parannamme myös yksilöiden edellytyksiä menestyä yhteiskunnan jäseninä ja työelämässä. Lisäksi olemme alueellinen ja kansallinen ammatillinen vaikuttaja, joka kehittää tulevaisuuden osaamista ja elinvoimaa yhteistyöhakuisesti eri verkostoissa, myös kansainvälisesti.

Samiedun arvot ovat ketterä, oppiva, vastuullinen ja asiakaslähtöinen

Arvot ohjaavat Samiedun toimintaa, luovat pohjaa organisaatiokulttuurille ja kertovat, miten me samiedulaiset tekevät työnsä.

Arvoilla kerromme kyvystämme reagoida muutoksiin nopeasti ja kehittää koulutuksia ja yhteistyötä uusiin osaamistarpeisiin sekä tarjota opiskelijoille ketteriä tapoja opiskella. Koulutuksissa ja toiminnassa otetaan haltuun uusia teknologioita ja innovaatioita ensimmäisten joukossa tinkimättä opetuksen ja ohjauksen laadusta. Koulutuksissa ja toiminnassa huomioidaan myös kestävän kehityksen periaatteet, sillä parempi huominen on kaikkien vastuulla. Asiakkaan tarpeeseen tai ongelmaan pyritään aina löytämään paras mahdollinen ratkaisu, olipa sitten kyse yksilön osaamisesta tai yrityksen osaamis- ja työvoimatarpeesta.

Päätavoitteista johdetaan tiimeille tavoitteet ja kehittämistoimenpiteet

Samiedun strategiassa on kuusi päätavoitetta:

  • Varmistamme ammatillisen koulutuksen jatkumisen Samiedun toimesta seutukunnalla.
  • Vastaamme osaajatarpeeseen jatkuvan oppimisen keinoin ja yrittäjyyttä vahvistamalla.
  • Toimimme kehittyvästi eri oppimisympäristöissä varmistaaksemme sujuvan siirtymisen työelämään tai
    jatko-opintoihin.
  • Uudistamme henkilöstön osaamista ja työnsisältöä koko työuran ajan.
  • Vahvistamme osaamista ja tuottavuutta innovatiivisesti uusinta tutkimustietoa ja digitalisaatiota hyödyntäen.
  • Kehitämme toimintaamme ja koulutustuotteitamme vihreän siirtymän periaatteiden mukaisesti.

– Strategiset päätavoitteet ohjaavat meitä kohti visiota. Ne konkretisoituvat tiimikohtaisissa vuosisuunnitelmissa ja henkilöstön kehityskeskusteluissa sekä kehittämishankkeissa. Strategian toteutumiseksi on tärkeää, että samiedulaiset löytävät siitä itsensä ja ottavat sen omakseen, Mustonen sanoo.

Kaikkien yhteinen strategia

Samiedun strategiatyö alkoi keväällä 2021. Prosessiin osallistui henkilöstö, opiskelijoita, yritysyhteistyökumppaneita, koulutuskuntayhtymän luottamushenkilöt sekä muita sidosryhmiä.

–  Kaikki pääsivät osallistumaan strategian luomiseen osallistumalla kyselyihin, työpajoihin, interaktiivisiin infotilaisuuksiin ja keskusteluihin. Lopputuloksena syntyi yhteinen strategia, johon uskon kaikkien olevan helppo liittyä mukaan. Kevään 2022 aikana strategian omaksumista vahvistetaan henkilöstön strategiatyöpajoissa, opiskelijatapaamisissa sekä kuntavierailuilla jäsenkunnissa, Mustonen kertoo.

Jaa artikkeli