22.04.2022

Uusi ympäristöalan koulutus vahvistaa vesihuollon ammattilaisten osaamista ja tuo uusia osaajia alalle

Puhdas vesi ei saisi olla meille itsestäänselvyys. Mitä tapahtuisi, jos vesihuolto ei toimisikaan tai osaajia ei olisi saatavilla tähän yhteiskunnan kannalta erityisen tärkeään, mutta huomaamattomaan tehtävään?

Näiden kysymysten saattelemana ympäristöalan opettaja Jyrki Vauhkonen kertoo Samiedun uudesta vesihuoltoon keskittyvästä ympäristöalan ammattitutkinnosta.

– Aloite koulutukselle nousi paikallisilta yrityksiltä. Yritykset ovat aiemmin joutuneet lähettämään henkilöstöään koulutuksiin muualle. Päätimme vastata tähän osaajatarpeeseen ja koska kyseessä on valtakunnallinen tarve, rakensimme koulutuksen helposti saavutettavaksi mistä päin Suomea tahansa.

Ympäristöalan ammattitutkinto, vesihuollon osaamisala -koulutus soveltuu erityisesti henkilöille, jotka työskentelevät vesihuollon työtehtävissä tai ovat työllistymässä alalle. Koulutus toteutetaan oppisopimus- tai koulutussopimuskoulutuksena, jolloin hakijalla tulee olla alan työpaikka.

– Opinnot suoritetaan omalla työpaikalla työssä oppimalla. Työssä oppimista tuetaan ja syvennetään verkko-opinnoilla, jolloin opiskelijan asuinpaikkakunta tai työpaikan sijainti eivät rajoita opiskelua. Verkko-opintoja on noin 1-2 kertaa kuukaudessa, pääsääntöisesti iltaisin ja viikonloppuisin, joten opiskelun ja työn yhteensovittaminen on työssäkäyville helpompaa, Vauhkonen kertoo.

Koulutus antaa pätevyyden työskentelyyn muun muassa talous- ja jätevesien puhdistusprosessien hoito- ja ylläpitotehtävissä, vesihuoltoverkostojen rakentamis-, saneeraus- ja kunnossapitotehtävissä sekä viemärihuoltopalveluiden ja haja-asutusalueiden vesihuoltojärjestelmien rakennus- ja huoltotehtävissä. Haku koulutukseen on parhaillaan auki Samiedun verkkosivuilla. Koulutus alkaa syksyllä 2022.

Metsä-, luonto- ja ympäristöalat ovat kasvussa

Samiedussa on entuudestaan vahvaa metsä- ja luontoalan osaamista ja koulutusta. Ympäristöalan koulutuksen myötä koulutuskenttä laajenee ja ammatillisen osaamisen tarpeita pystytään palvelemaan yhä paremmin.

– Metsä-, luonto- ja ympäristöalojen osaajille on työelämässä kysyntää, ja tulevaisuuden kestävämmän elämäntavan tarpeet kiinnostavat myös opiskelijoita. Meillä suurin osa alan opiskelijoista on aikuisia, jotka haluavat kehittää ja syventää omaa ammatillista osaamistaan ja saada uusia mahdollisuuksia työmarkkinoilla, toimialajohtaja Kirsi Kautonen kertoo.

Ympäristöalan koulutus on tarkoitus laajentaa Samiedussa tulevaisuudessa kattamaan vesihuollon osaamisalan lisäksi ympäristöhuollon osaamisalan sekä jätteiden ja vaarallisten aineiden kuljetuksen osaamisalan. Tarve tällaisille koulutuksille ja ammattilaisille on vahvassa kasvussa.

Jaa artikkeli