24.08.2023

Samiedun yrittäjyysneuvonta huomioitiin kansainvälisessä Cedefopin tutkimuksessa  

Samiedussa opiskelijoiden yrittäjyyttä tuetaan monipuolisesti osana opiskelua. Erityisesti verkossa tapahtuva yritysneuvonta on noussut eurooppalaisen ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen Cedefopin tutkimuksessa hyväksi esimerkiksi. 

Yrittäjyyden kehittäjäopettajamme Suvi Levonen kertoo, että yritysneuvonnassa opiskelija pääsee henkilökohtaisesti keskustelemaan yritysideastaan ja sen kehittämisestä Samiedun yrittäjyyden asiantuntijoiden ja Itä-Savon Uusyrityskeskuksen yritysvalmentajan kanssa.

– Juuri tämä yksilöllinen neuvonta sekä alueellinen asiantuntijayhteistyö oppilaitoksen kanssa nähtiin erinomaisena esimerkkinä siitä, kuinka suomalaiset ammatillisen koulutuksen järjestäjät pitävät itseään yhä enemmän osana yrittäjyysoppimisen ekosysteemiä alueellaan. 

Samiedu valikoitui tutkimukseen Yes-yrityskasvatusverkoston kautta yhtenä neljästä suomalaisesta ammattioppilaitoksesta. Tutkimukseen kuului yrittäjyysopettajien, neuvontaan osallistuneiden opiskelijoiden ja rehtorin haastattelut, jotka tehtiin syksyllä 2022. Lisäksi tutkija osallistui tarkkailijana Samiedun yrittäjyysneuvontaan, jossa opiskelijat saavat henkilökohtaista apua Itä-Savon Uusyrityskeskuksen yritysvalmentajilta sekä Samiedun yrittäjyyden opettajilta. 

Olemme panostaneet yrittäjyyteen voimakkaasti ja yrittäjyyttä toteutetaan kaikilla koulutusaloilla. Yrittäjyyden ydintiimissä työskentelevät Suvin lisäksi yrittäjyyden asiantuntija Tuire Pervilä, yrittäjyyden verkko-opettaja Julia Partti ja tiimipäällikkö Katariina Tala. Heidän lisäkseen kaikki opettajat ja ohjaajat edistävät yrittäjyyttä omilla koulutusaloillaan.

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop) tukee EU:n ammattikoulutuspolitiikan kehittämistä ja toteuttamista. Virasto seuraa työmarkkinoiden suuntauksia ja auttaa Euroopan komissiota, EU-maita, työnantajajärjestöjä ja ammattiliittoja sovittamaan koulutustarjontaa työmarkkinoiden tarpeisiin. Cedefopin tuoreet tapaustutkimukset tehtiin Suomen lisäksi myös Espanjasta, Ranskasta, Kroatiasta, Italiasta, Latviasta, Itävallasta ja Ruotsista.

Lue lisää: Entrepreneurship competence in vocational education and training, Case study: Finland

Jaa artikkeli