15.10.2021

Samiedussa juhlistettiin opiskelijamäärätavoitteen saavuttamista

Viime viikolla Samiedussa juhlistettiin kakkukahvein OKM:n asettaman tavoitteen edellyttämää opiskelijamäärää. Samiedulle vuodelle 2021 asetettu tavoite 1525 opiskelijavuodesta edellyttää noin 1900 tutkinto-opiskelijaa, ja tämä tavoite saavutettiin lokakuun alussa.

– 1900 opiskelijaa on meille erittäin merkittävä ja toivoa antava saavutus. OKM:n asettama opiskelijavuositavoite on saavutettava nykyisen rahoitustason säilyttämiseksi, kuntayhtymän johtaja, rehtori Jukka Mustonen kertoo.

Samiedussa on satsattu jo vuosien ajan eri keinoihin opiskelijoiden houkuttelemiseksi. Koulutustarjontaa on uudistettu ja opiskelumahdollisuuksia eri oppimisympäristöissä on kehitetty palvelemaan entistä joustavammin eri ikäisiä opiskelijoita eri elämäntilanteissa. Ajasta ja paikasta riippumattomat opiskelumahdollisuudet ovat 2020-luvulla voimakkaassa kasvussa, paikallisen lähiopetukseen painottuvan toiminnan kehittäminen on myös erittäin tärkeää.

– Olemme pystyneet uudistumaan vaikeissa olosuhteissa vaikealla väestörakennealueella. OKM:n tavoitteen edellyttämän opiskelijamäärän saavuttaminen antaa meille mahdollisuuden järjestää jatkossakin ammatillista koulutusta nykyvolyymilla ja -laajuudella Savonlinnan seutukunnalla.

– Ammatillisen koulutuksen rahoitus perustuu suoritteisiin ja on suhteessa muihin koulutuksen järjestäjiin, joten kilpailemme vuosittain rahoituksen määrästä noin 150 ammatillisen kouluttajan kanssa.

Jaa artikkeli