03.05.2024

Savonlinnan kesäyliopiston jatkuvuus pyritään turvaamaan siirtämällä toiminta Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Samiedun järjestettäväksi

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Samiedu ja Savonlinnan kesäyliopisto valmistelevat yhteistyössä kesäyliopistotoiminnan siirtoa koulutuskuntayhtymän toimintakokonaisuuteen. Siirron tavoitteena on säilyttää kesäyliopiston toiminta ja avoin yliopisto-opetus Savonlinnassa. Toteutuakseen siirto vaatii Samiedun jäsenkuntien hyväksynnän sekä vapaan sivistystyön järjestämisluvan opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

– Kesäyliopisto on ollut aktiivinen Samiedun suuntaan. Vapaan sivistystyön rahoituksen väheneminen ja palvelujen hintojen kallistuminen tekee Savonlinnan kesäyliopiston ylläpitämisestä itsenäisenä oppilaitoksena taloudellisesti kestämätöntä, kesäyliopiston rehtori Hanna-Riikka Karjalainen kertoo.

Itä-Savon koulutuskuntayhtymän johtaja, rehtori Jukka Mustosen mukaan Savonlinnan kesäyliopiston toiminnan siirto toisi hyötyjä myös Samiedulle.

– Kesäyliopiston tarjonta ammatillisena täydennyskouluttajana ja korkea-asteen koulutusten tarjoajana täydentäisi hyvin Samiedun koulutustarjontaa ja vahvistaisi rooliamme koulutuksen järjestäjänä niin Savonlinnan seutukunnalla kuin valtakunnallisesti, hän sanoo.

Savonlinnan kaupunki on ollut yhdessä kesäyliopiston kanssa aloitteellinen kesäyliopistotoiminnan siirrossa Samiedun vastuulle.

– Opetus- ja kulttuuriministeriö ohjaa rakentamaan suurempia hallinnollisia yksiköitä varmistamaan koulutusten saatavuutta eri osissa Suomea. Savonlinnan kesäyliopiston järjestämisluvan siirto Samiedun vastuulle on erinomainen esimerkki siitä, miten toiminnan ja koulutustarjonnan jatkuvuus turvataan kustannustehokkaasti ja laadukkaasti, Savonlinnan kaupunginjohtaja Janne Laine kertoo.

Myös Savonlinnan sivistystoimenjohtaja Mikko Ripatti näkee kesäyliopistotoiminnan säilyttämisen tärkeänä Savonlinnan seudun aikuisten osaamisen kehittämiseksi ja työelämän osaamistarpeisiin vastaamiseksi.

– Kesäyliopisto lisää koulutuksen saatavuutta sekä erilaisia oppimispolkuja ja luo siten alueellisesti koulutuksellista tasa-arvoa. Kesäyliopistotoiminnan jatkuminen on tarpeellista myös yliopisto- ja korkeakouluyhteistyön kehittämiseksi seudulla. Savonlinnan kesäyliopistoa on suunniteltu paikalliseksi operaattoriksi esimerkiksi Oulun yliopiston kanssa aloitettavaan opettajakoulutukseen, Ripatti valottaa.

Monilla ammatillisilla koulutuksen järjestäjillä on koulutuskokonaisuudessaan kesäyliopistotoimintaa. Lähin esimerkki on Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria, jonka vastuulla on kesäyliopistotoiminnan järjestäminen.

Savonlinnan kesäyliopistotoiminnan siirto vaatii vapaan sivistystyön järjestämisluvan OKM:ltä. Järjestämisluvan muutosesitys pyritään tekemään OKM:lle viimeistään kesäkuussa 2024, jolloin kesäyliopiston toiminta Itä-Savon koulutuskuntayhtymässä voitaisiin aloittaa aikaisintaan vuoden 2025 alusta alkaen. Lisäksi Samiedun jäsenkuntien väliseen perussopimukseen tulee lisätä vapaan sivistystyön vastuu. Perussopimuksen muutos etenee Itä-Savon koulutuskuntayhtymän jäsenkuntien valtuustojen käsittelyyn kevään 2024 aikana.

Jaa artikkeli